Kryty hydrofonů v seizmických průzkumech

V oboru průzkumu ropných a plynových ložisek se seizmické průzkumy provádějí za účelem lokalizace a stanovení velikosti ropných a plynových kapes. Nejběžnější technikou používanou k určení možných ložisek je použití vysoce citlivých hydrofonů. Řetězce hydrofonů se skládají z tisíců jednotlivých propojených hydrofonů uzavřených v potrubí naplněném lubrikantem. Tyto hydrofony se používají k zaznamenávání zvukových vln, jež se odrážejí od dna oceánu a poskytují informace o skalnatých útvarech a možných ložiscích.

Požadavky v nepříznivých prostředích

Než se zahájí budování ropného vrtu, musí se lokalizovat možná umístění ropných studní. V průměru je úspěšná pouze přibližně jedna ropná studna z deseti, a proto je zásadně nutné, aby informace zaznamenávané jednotlivými hydrofony byly přesné. Všechny aspekty hydrofonů musí být mimořádně spolehlivé a nesmí je narušovat žádné závady, aby se předešlo zavádějícím výsledkům měření, omezil se další nákladný průzkum a minimalizoval dopad na životní prostředí. Aby se toto zaručilo, musí být jednotlivé hydrofony vybavené kryty, které je chrání před poškozením. Na výrobu krytů hydrofonů se používají různé konstrukční materiály, typicky kovy, keramika a plasty. Při výběru materiálů pro tuto aplikaci je třeba uvážit klíčové faktory, neboť prostředí, ve kterém se hydrofony používají, je vystavuje několika vlivům, jež by mohly případně vést k jejich poškození. Slaná voda, sluneční světlo a chemikálie, jako například oleje a maziva používaná v instalačním potrubí, mohou ovlivňovat funkci hydrofonů, a proto je zásadně důležitá dobrá chemická odolnost. Současně je potřeba uvážit i další faktory, jako například odolnost proti nárazu, rozměrovou stabilitu a akustické vlastnosti.

Inovativní řešení

Konstrukční termoplasty skýtají značné výhody pro výrobu těchto krytů vzhledem k jejich mimořádným vlastnostem. Kovy bývají obvykle mnohem těžší než plasty, proto by bylo použití plastů zvlášť výhodné na lodích, kde se upřednostňuje nízká hmotnost a snadná manipulace s lehčími materiály. Keramika se obvykle vyznačuje vyšší cenou než plasty, hůře se obrábí a snadno se poškodí kvůli jejich křehkosti.


K této aplikaci se často používá polykarbonát (TECANAT) vzhledem k jeho vysoké odolnosti proti nárazu a dobré odolnosti vůči vnějším vlivům, jako například povětrnostním podmínkám a UV záření. Jestliže je však třeba splnit přísnější požadavky nebo zajistit vyšší chemickou odolnost, mohou být vhodnější jiné konstrukční plasty, jako například fluoropolymery (TECAFLON), poletherimidy (TECAPEI) a acetalový homopolymer (TECAFORM AD). Tyto plasty jsou pro tuto aplikaci zvláště vhodné díky jejich jedinečné kombinaci chemické odolnosti a odolnosti proti nárazu, vysoké pevnosti, rozměrové stability a akustických vlastností. Každý z těchto termoplastů má některé vlastnosti, které ho podle daného případu upřednostňují jako lepší alternativu před ostatními. TECAFORM AD se běžně používá vzhledem k jeho mechanické pevnosti a snadnému obrábění. TECAFLON je možné upřednostňovat z důvodu jeho mimořádné chemické odolnosti, zatímco TECAPEI má nižší hmotnost, která taktéž může být rozhodující výhodou. Tato aplikace tak může s výhodou těžit ze všech tří materiálů, avšak ideální volba materiálu závisí na konkrétních požadavcích/preferencích.

Zisk na základě úspory nákladů a času

Použití plastů může vést k delší životnosti dílů v porovnání s křehkou keramikou, v důsledku toho se snižují nároky na údržbu, objem odstávek způsobených poškozením nebo chybnými měřenými údaji a rovněž náklady na výměnu dílů. Tyto termoplasty, zvláště TECAFORM AD, lze navíc velice snadno obrábět, a poskytují tak další úsporu času a snížení nákladů.

Společnost Ensinger nabízí pro účely této aplikace široké portfolio ideálně vhodných termoplastických materiálů, z nichž každý vykazuje vlastnosti, jež dokáží uspokojit vaše speciální požadavky. Vedle této nabídky je k dispozici tým technických aplikačních inženýrů společnosti Ensinger, který je připraven vám pomoci s výběrem materiálů, aby bylo vždy nalezeno optimální řešení pro vaši aplikaci.

Nejvhodnější materiály

TECANAT natural

Vzhledem k jeho nízké úrovni krystaličnosti vykazuje polykarbonát od společnosti Ensinger dodávaný na trh pod označením TECANAT natural vysokou úroveň průhlednosti. Nemodifikovaný PC se vyznačuje...

TECAFORM AD natural

POM-H je homopolymerní acetal vyráběný společností Ensinger pod obchodním označením TECAFORM AD natural. Tento homopolymerní acetal má vynikající kluzné vlastnosti a dobrou odolnost vůči opotřebení.

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) má vysokou mechanickou pevnost a tuhost, velmi dobrou odolnost vůči hydrolýze, rozměrovou stabilitu a relativně vysokou odolnost vůči dlouhodobým provozním teplotám...

TECAFLON PVDF natural

Tento materiál bez výztužných plniv představuje základní typ materiálů PVDF z nabídky společnosti Ensinger. Kombinuje vysokou hustotu, vysokou pevnost a vysokou chemickou odolnost s velmi nízkou absorpcí vlhkosti...