Hydrofonhöljen i seismiska undersökningar 

I samband med prospektering av olja och gas genomförs seismiska undersökningar i syfte att lokalisera och fastställa storleken på olje- och gasfickor. Den vanligaste metoden för bestämning av eventuella fyndigheter är med hjälp av känsliga hydrofoner. Hydrofonsträngar består av tusentals sammanlänkade enskilda hydrofoner, som omsluts av smörjmedelsfyllda rör. Hydrofonerna används för att registrera ljudvågor som studsar tillbaka från havsbotten och som tillhandahåller information om bergsformationer och eventuella fyndigheter.

Krav i tuffa miljöer

Innan man kan börja borra efter olja måste potentiella oljekällor lokaliseras. I genomsnitt är endast en av tio källor lovande, därför måste de uppgifter som registrerats av den enskilda hydrofonen vara helt korrekta. Alla aspekter av hydrofonen måste vara ytterst tillförlitliga och helt felfria för att felaktiga mätningar och dyra undersökningar ska kunna undvikas och miljöpåverkan minimeras. De enskilda hydrofonerna behöver därför ett hölje som skyddar dem mot skador. För tillverkning av höljena används i regel tekniska material som metaller, keramik och plaster. När man väljer material till denna tillämpning är det viktigt att ta hänsyn till vissa viktiga punkter. Den driftsmiljö som denna utrustning arbetar i förknippas nämligen med vissa risker som skulle kunna leda till skador. Saltvatten, solljus och kemikalier som oljor och smörjmedel som används i rören kan påverka hydrofonernas funktion negativt. Därför spelar god kemisk beständighet en avgörande roll. Andra faktorer som slaghållfasthet, måttstabilitet och akustiska egenskaper bör också beaktas.

innovativa lösningar

Tack vare sina enastående egenskaper erbjuder tekniska termoplaster många fördelar för dessa höljen. Metaller är ofta mycket tyngre än plaster. Användningen av plast är därför särskilt fördelaktig på fartyg där vikt och enkel hantering spelar en viktig roll. Keramik är i regel dyrare än plast, svårare att bearbeta och känsligare för skador på grund av sin sprödhet.


Polykarbonat (TECANAT) används ofta för denna tillämpning, på grund av materialets höga slaghållfasthet och goda beständighet mot extern påverkan som väder och UV-strålning. I tuffare miljöer eller om högre kemisk beständighet krävs kan det vara mer lämpligt att använda andra tekniska plaster som fluoropolymer (TECAFLON), polyeterimid (TECAPEI) och acetalhomopolymer (TECAFORM AD). Dessa plaster lämpar sig särskilt bra för detta användningsområde tack vare den unika kombinationen av kemisk beständighet och slaghållfasthet, hög styrka och måttstabilitet samt akustiska egenskaper. Var och en av dessa termoplaster erbjuder individuella egenskaper som medför specifika fördelar. TECAFORM AD används ofta på grund av sin höga mekaniska styrka och enkla bearbetning. TECAFLON föredras för sin utomordentliga kemiska beständighet, medan TECAPEI är lättare och kan vara lämpligare i vissa fall. I denna tillämpning skulle man därför kunna dra fördel av alla tre material. Vilket material som faktiskt används beror på de specifika kraven/villkoren.

Fördelar tack vare kostnads- och tidsbesparing 

I jämförelse med sprött keramikmaterial kan plast leda till längre livslängd för komponenterna och därmed minska underhållskostnaderna, driftstoppen till följd av skador eller felaktiga mätningar och ersättningskostnaderna. Dessa termoplaster, inte minst TECAFORM AD, är dessutom mycket enkla att bearbeta vilket sparar tid och minskar kostnaderna.

Ensinger har ett brett sortiment av termoplaster som lämpar sig utmärkt för detta användningsområde och som erbjuder individuella egenskaper som möter dina specifika behov. Ensingers applikationstekniker kan hjälpa dig att välja rätt material och ta fram den optimala lösningen för ditt användningsområde.

Rekommenderade material

TECANAT natural

Tack vare sin låga kristallinitet har Ensingers polykarbonat, som marknadsförs under namnet TECANAT natural, hög transparens.

TECAFORM AD natural

TECAFORM AD natural är en homopolymer som tillverkas av Ensinger. Denna homopolymer har goda glidegenskaper och hög slitstyrka.

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) har hög mekanisk styrka och styvhet, mycket god beständighet mot hydrolys.

TECAFLON PVDF natural

Detta är Ensingers oförstärkta PVDF-material. Det kombinerar hög densitet, hög styrka och hög kemisk beständighet med låg fuktupptagning.