Hydrofonhuse til seismiske målinger

Seismiske målinger foretages inden for olie- og gasudvinding, til at lokalisere og fastlægge størrelsen på olie- og gaslommer. Det er mest almindeligt, at anvende meget sensitive hydrofoner, til at fastlægge eventuelle forekomster. Hydrofonstrengene består af flere tusinde enkeltvist forbundne hydrofoner, som er omsluttet af et rør tilsat smøremiddel. Disse hydrofoner optager lydbølger, der rammer havbunden, hvilket giver oplysninger om stenformationer og eventuelle forekomster.

Krævende miljøer

Inden der kan foretages en olieboring, skal eventuelle oliebrønde lokaliseres. Gennemsnitligt er der kun forekomster i en ud af 10 brønde, hvilket gør det nødvendigt, at lydoptagelserne fra den enkelte hydrofon, er præcise. Alle aspekter for hydrofonerne skal være utrolig pålidelige og uden nogen former for fejl, for at undgå misvisende målinger. Dermed reduceres behovet for omkostningstung efterforskning og miljøet belastes minimalt. For at sikre de bedste forhold, beskyttes de enkelte hydrofoner med huse, mod skade. Tekniske materialer, såsom metaller, keramiske og plastmaterialer, anvendes typisk til konstruktion af hydrofonhuse. I forbindelse med materialevalg, er det vigtigt at overveje de påvirkninger, som eventuelt kan forårsage skade. Saltvand, sollys og kemikalier som olier og smøremidler, brugt i hydrofonstrengens rør, kan påvirke hydrofonens funktionalitet, hvorfor kemikaliebestandighed er afgørende. Andre faktorer, såsom slagbestandighed, dimensionsstabilitet og akustiske egenskaber bør også overvejes.

Innovative løsninger

Tekniske termoplast materialer er utrolig velegnede til anvendelse for hydrofonhuse, takket være deres optimale egenskaber. Metaller har tendens til at være meget tungere end plastmaterialer, hvorfor brug af plast vil være særligt fordelagtigt ombord på skibe, hvor lav vægt og nemmere håndtering af lettere materiale foretrækkes. Keramiske materialer er normalt dyrere end plast, sværere at maskinbearbejde og nemmere at beskadige, på grund af deres skrøbelighed.


Polycarbonat (TECANAT) anvendes ofte til denne applikation, på grund af dets høje slagstyrke og gode bestandighed mod eksterne påvirkninger, såsom vejrlig og UV-stråling. Men hvis der er skrappere krav eller brug for kemikaliebestandighed, kan andre tekniske plastmaterialer, som fluoropolymerer (TECAFLON), poletherimid (TECAPEI) og acetal homopolymer (TECAFORM AD) være mere velegnede. Disse plastmaterialer er særligt velegnede her, på grund af deres kombination af kemikalie- og slagbestandighed, høje styrke og dimensionsstabilitet samt akustiske egenskaber. Hver af disse termoplast materialer besidder individuelle egenskaber, der gør dem mere foretrukne end andre, alt efter anvendelse. TECAFORM AD anvendes normalt som følge af dets høje mekaniske styrke og maskinbearbejdelighed. TECAFLON kan være at foretrække, som følge af dets optimale kemikaliebestandighed, hvorimod TECAPEI er lettere i vægt. Derfor kan dette anvendelsesområde drage stor nytte af alle tre materialetyoer, men det bedste materialevalg afhænger af de specifikke krav/præferencer.

Afkast ved omkostnings- og tidsbesparelser 

Brug af plastmaterialer kan medføre længere komponentlevetid, sammenlignet med skrøbelige keramiske materialer, hvilket igen fører til reduceret vedligehold og nedetid, som følge af skader eller fejlmålinger samt også reducerede omkostninger til udskiftning. Oveni har disse termoplastmaterialer, især TECAFORM AD, fantastisk maskinbearbejdelighed, hvilket sparer tid og reducerer omkostningerne.

Ensinger har en bred portefølje af termoplastmaterialer, der er utrolig velegnede til dette anvendelsesområde, hver især med deres egenskaber, som opfylder særlige behov. Herudover står Ensingers tekniske team til rådighed, med vejledning i materialevalg, så du får den optimale løsning inden for dit område.

Materialevalg

TECANAT natural

Grundet den lave krystallinitet, har Ensingers Polycarbonat, markedsført som TECANAT natural, en høj transparens. Den umodificerede PC er kendetegnet ...

TECAFORM AD natural

POM-H er en homopolymer acetal, som er fremstillet af Ensinger under handelsnavnet TECAFORM AD natural. Denne homopolymer acetal har exceptionelle glideegenskaber og god modstandsstyrke mod slid.

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) har en høj mekanisk styrke og stivhed, meget god hydrolyse resistens, dimensionsstabilitet og en relativt høj langsigtet temperaturanvendelse.

TECAFLON PVDF natural

Dette er Ensingers umodificerede PVDF materiale. Materialet kombinerer høj densitet, høj styrke og høj kemisk resistens med meget lav fugtabsorption.