Obudowa hydrofonu w badaniach sejsmicznych 

W obszarze poszukiwań i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzone są badania sejsmiczne mające na celu lokalizowanie złóż tych surowców i określenie ich wielkości. Najczęściej używaną metodą wykrywania potencjalnych złóż jest zastosowanie bardzo czułych hydrofonów. Łańcuchy hydrofonów składają się z tysięcy połączonych ze sobą pojedynczych hydrofonów, które są otoczone rurami wypełnionymi środkiem smarnym. Hydrofony te stosuje się do rejestracji fal akustycznych, które odbijają się od dna morskiego i dostarczają informacji o formacjach skalnych i możliwych złożach.

Wymagania w nieprzyjaznych warunkach środowiskowych

Aby możliwe było rozpoczęcie wierceń, należy zlokalizować możliwe źródła ropy naftowej. Przeciętnie tylko jeden na dziesięć odwiertów kończy się sukcesem, dlatego dane rejestrowane przez poszczególne hydrofony muszą być niezwykle precyzyjne. Wszystkie funkcje hydrofonów muszą być bezwzględnie niezawodne i bezbłędne, aby uniknąć fałszywych pomiarów, redukując w ten sposób dalsze kosztowne poszukiwania i minimalizując wpływ na środowisko. Aby było to możliwe, obudowa każdego hydrofonu musi skutecznie zabezpieczać urządzenie przed uszkodzeniami. Do produkcji obudów hydrofonów stosuje się zazwyczaj materiały konstrukcyjne takie jak metale, ceramika oraz tworzywa sztuczne. Przy wyborze materiału do takich zastosowań należy uwzględnić kluczowe czynniki, gdyż środowisko pracy niesie w tym wypadku wiele zagrożeń, które potencjalnie mogą prowadzić do uszkodzeń. Słona woda, promieniowanie słoneczne oraz chemikalia, takie jak oleje czy środki smarne stosowane w rurach, mogą negatywnie wpływać na pracę hydrofonu. Dlatego największe znaczenie ma odporność chemiczna. Należy również wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak odporność na uderzenia, stabilność wymiarowa oraz właściwości akustyczne.

Innowacyjne rozwiązania

Biorąc pod uwagę ich wyjątkowe właściwości, termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne są niezwykle korzystne w przypadku zastosowań w obudowach. Metale są z reguły znacznie cięższe od tworzyw sztucznych. Z tego względu stosowanie tworzyw sztucznych zalecane jest szczególnie na statkach, gdzie niska masa i łatwość obsługi lżejszych materiałów jest dużą zaletą. Ceramika jest zwykle znacznie droższa od tworzyw sztucznych, trudniejsza w obróbce i bardziej podatna na uszkodzenia z uwagi na swoją kruchość.


Do tego zastosowania wybiera się często poliwęglan (TECANAT), ponieważ cechuje się dużą odpornością na uderzenia oraz doskonałą odpornością na oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe. Jednak kiedy konieczne są wyższe parametry lub większa odporność chemiczna, bardziej odpowiednie mogą być inne konstrukcyjne tworzywa sztuczne, takie jak fluoropolimery (TECAFLON), polieteroimid (TECAPEI) czy homopolimer acetalowy (TECAFORM AD). Są to tworzywa sztuczne, które szczególnie dobrze nadają się do tego zastosowania dzięki wyjątkowej kombinacji odporności chemicznej i odporności na uderzenia, dużej wytrzymałości i stabilności wymiarowej oraz właściwości akustycznych. Każdy z tych termoplastów cechuje się właściwościami, które sprawiają, że jest pod pewnymi względami bardziej korzystny niż pozostałe. TECAFORM AD jest często stosowany ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną i łatwość obróbki. TECAFLON może być preferowany dzięki wyjątkowej odporności chemicznej, natomiast TECAPEI z uwagi na niską masę. Zatem w przypadku omawianego zastosowania korzystne będą wszystkie trzy materiały, lecz wybór najlepszego zależy od konkretnych wymagań/preferencji.

Korzyści dzięki oszczędności kosztów i czasu 

W porównaniu z kruchą ceramiką zastosowanie tworzyw sztucznych może prowadzić do dłuższej trwałości użytkowej, skutkując obniżeniem zakresu koniecznej konserwacji, skróceniem czasu przestojów spowodowanych przez uszkodzenia lub błędne odczyty oraz zmniejszeniem kosztów wymiany części. Wymienione termoplasty, w szczególności TECAFORM AD, odznaczają się dodatkowo dobrą skrawalnością, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów.

Firma Ensinger oferuje ponadto obszerne portfolio idealnie nadających się do tego zastosowania termoplastów o właściwościach, które pozwolą spełnić szczegółowe wymagania każdego klienta. Zespół inżynierów ds. zastosowań technicznych firmy Ensinger zawsze służy pomocą w doborze materiału, aby zapewnić rozwiązanie optymalne dla każdego zastosowania.

Preferowane materiały

poliwęglan  czysty techniczny półwyroby z PC wałki z poliwęglanu płyty poliwęglanowe

TECANAT natural

Ze względu na niski stopień krystaliczności poliwęglan firmy Ensinger, dostępny pod nazwą handlową TECANAT natural, posiada niski poziom tranparentności. Niemodyfikowany PC charakteryzuje się...
tworzywo sztuczne POM acetal homopolimer Delrin producent Ensinger

TECAFORM AD natural

POM-H jest homopolimerem acetalu jest produkowany pod nazwą handlową TECAFORM AD natural jako tworzywo niedomieszkowane.
PEI tworzywa sztuczne firmy Ensinger TECAPEI półwyroby

TECAPEI natural

TECAPEI natural (PEI) wyróżnia się wysoką odpornością mechaniczną, bardzo dobrą odpornością na hydrolizę, stabilnością wymiarową i relatywnie wysoką stałą temperaturą użytkową.
materiał PVDF półwyroby wałki i płyty z tworzywa

TECAFLON PVDF natural

Niedomieszkowany, podstawowy materiał PVDF firmy Ensinger. Łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność chemiczną przy niskim wchłanianiu wody.