TECANAT natural

poliwęglan bez wypełniaczy

Z uwagi na niski poziom krystaliczności poliwęglan marki Ensinger, sprzedawany pod nazwą handlową TECANAT natural, jest w dużym stopniu przezroczysty. Niezmodyfikowany PC cechuje duża wytrzymałość, sztywność i twardość oraz dobra odporność na uderzenia. Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich bezpostaciowych termoplastycznych tworzyw sztucznych, mniejsza odporność chemiczna może być czynnikiem ograniczającym w procesie wyboru materiału.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PC (poliwęglan)
kolor
na
gęstość
1,19 g/cm3

główne cechy

 • wysoka ciągliwość
 • izolujący elektrycznie
 • dobra obrabialność
 • łatwy do polerowania
 • łatwy w sklejaniu i spawaniu
 • dobra odporność na odkształcenia termiczne
 • wrażliwy na pęknięcia naprężeniowe

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 2200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 69 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 69 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 6 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 90 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 97 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 2300 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2000 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 16/29/64 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Udarność z karbem (Charpy) 14 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eA
  Twardość Shore'a 82 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 149 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.25 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 140 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 120 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 8 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady - - -
  Palność (UL94) HB - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych (+) - -
  Wchłanianie wody 0.03 - 0.06 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€ % -

program produkcyjny