TECAPEI natural

PEI bez wypełniaczy

TECAPEI natural (PEI) to niewzmocniony polieteroimid odpowiedni do kontaktu z żywnością, wykazujący dużą wytrzymałość mechaniczną i sztywność. Profil jego właściwości obejmuje bardzo dobrą odporność na hydrolizę i stabilność wymiarową, a także stosunkowo wysoką długotrwałą temperaturę roboczą.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEI (polieteroimid)
kolor
bursztynowy
gęstość
1,28 g/cm3

główne cechy

 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • wysoko obciążalny termo-mechanicznie
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • inherentnie opóźniający palenie

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 3200 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 127 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 127 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 7 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 35 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wtrzymałość na zginanie 164 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3300 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Współczynnik sprężystości objętościowej 2800 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Wytrzymałość na ściskanie 23/41/92 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 113 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 88 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 216 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia n.a. C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.21 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.2 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 200 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 170 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.05 - 0.1 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€ % -

program produkcyjny