Právní upozornění

Podmínky používání

Přístup k této webové stránce a její užívání podléhá následujícím podmínkám. Pokud s nimi nesouhlasíte, tuto webovou stránku prosím nepoužívejte. Tato webová stránka byla vyvinuta a je spravována společností Ensinger s.r.o. (dále jen „Ensinger“). Zájemcům nabízíme bezplatný a volný přístup k mnoha stránkám. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost obsahu těchto stránek, které jsou volně použitelné, a za informace třetích osob, které jsou obsaženy na těchto webových stránkách, nebo jsou jejich prostřednictvím přístupné. Veškeré nabídky podléhají změnám a jsou nezávazné. Dále si výslovně vyhrazujeme právo na změnu, doplnění nebo smazání části těchto stránek, nebo veškerého nabízeného obsahu bez zvláštního upozornění a právo dočasně omezit, nebo trvale ukončit jejich veřejnou přístupnost. Nepřebíráme žádnou záruku za to, že obsah těchto stránek je bezchybný nebo vhodný pro určitý účel.

Upozornění týkající se právní odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách Ensinger neustále kontroluje a aktualizuje. Přes veškerou pečlivost se však údaje mohou v mezičase změnit. Neručíme a nedáváme tedy jakoukoliv záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací. Toto platí také pro veškeré webové stránky, na které vedou odkazy. Za obsah webových stránek, na které se dostanete pomocí těchto odkazů, není Ensinger odpovědný. Dále si Ensinger vyhrazuje právo na provedení změn a doplnění poskytnutých údajů. Obsah a struktura webových stránek Ensingeru jsou chráněny dle autorského práva. Rozmnožování informací nebo dat, zejména užití textů, částí textu nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas Ensingeru. Z tohoto důvodu byste měli informace, které jsou obsaženy na této webové stránce, prověřit dříve, než je jakýmkoliv způsobem použijete. Rady na této stránce Vás nezbavují povinnosti Vašeho přezkoumání našich aktuálních pokynů – zejména našich bezpečnostních listů a technických informací – a našich produktů s ohledem na Vaši způsobilost pro zamýšlený postup a účel.

Obsah této webové stránky nepředstavuje žádný příslib určitých vlastností nebo konformity, ale je čistě informativní. Pokud potřebujete jakoukoliv radu nebo návod v souvislosti s našimi produkty nebo službami, kontaktujte nás prosím přímo.

Právní upozornění ohledně ochranných známek

Všechny ochranné známky na této webové stránce jsou vlastnictvím Ensingeru, případně dalších osob v koncernu, ledaže jsou označeny jako práva třetích osob, nebo jiným způsobem takto rozeznatelné. Neautorizované použití těchto ochranných známek nebo dalších materiálů je výslovně zakázáno a představuje porušení autorských práv, práv k ochranným známkám nebo jiných práv na ochranu.

Veškerá jména, obchodní jména, označení zboží, zapsané označení zboží atd. jsou uznána. Pokud na této webové stránce chybí odpovídající označení, neznamená to, že se jedná o volné jméno ve smyslu právní úpravy označení zboží a ochranných známek.

Autorská práva

Veškeré informace, dokumenty a znázornění zveřejněné na této webové stránce jsou výhradním vlastnictvím Ensingeru, případně dalších osob v koncernu. Jejich použití je dovolené za předpokladu, že na všech kopiích bude obsažena poznámka o copyrightu, použití informací je pouze pro osobní účely a nedojde ke komerčnímu využití, informace nebudou žádným způsobem změněny a veškerá znázornění webové stránky budou použita pouze společně s příslušným souvisejícím textem.

Odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, jejichž obsah nemusí být Ensingerem autorizován, případně průběžně kontrolován. Za obsah na stránkách cizích poskytovatelů tedy Ensinger nepřebírá žádnou záruku.

Výslovně se zakazuje zřízení odkazu z jiné webové stránky na webovou stránku Ensingeru bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Přihlášení a oprávnění k přístupu

Jste povinni chránit Vaše oprávnění k přístupu před neoprávněným přístupem třetích osob a zajistit, že nebude používáno jinými osobami bez Vašeho zmocnění. V případě, že se dozvíte o narušení bezpečnosti jakýchkoliv informací uložených na webové stránce Ensingeru nebo o neoprávněném použití Vašich přístupových údajů, nebo získáte tomu nasvědčující informace, jste povinni o tom Ensinger okamžitě informovat.

Rozhodné právo

Tyto podmínky vychází z práva Evropské unie a řídí se právem České republiky.