Yasal bildirimler

KULLANIM ŞARTLARI

Bu siteye erişim ve kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayın. Bu web sitesi Ensinger GmbH (bundan sonra Ensinger) tarafından geliştirilmiştir ve onun tarafından idare edilmektedir. İlgilenen taraflara sayısız sayfaya karşılıksız ve serbest erişim sunuyoruz. Bu serbestçe kullanılabilen sayfaların içerikleri ve bu web sayfalarında bulunan veya bu web sayfaları aracılığıyla erişilen üçüncü taraf bilgilerinin güncel, doğru ve tam olduğuna dair herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Sunumlar bağlayıcı değildir ve değişebilir. Buna ek olarak, sayfaların bölümlerini veya tüm sunumu bunun için ayrı bir bildirimde bulunmadan değiştirme, ekleme yapma, silme veya geçici ya da kesin olarak yayınına son verme hakkını açıkça saklı tutuyoruz. Bu web sayfalarındaki içeriğin hatasız ve belirli amaçlara uygun olduğunu garanti etmiyoruz.

HUKUKİ SORUMLULUĞUN REDDİ

Bu web sayfalarındaki bilgiler Ensinger tarafından sürekli olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Tüm çabalara rağmen bilgilerin bazıları artık güncel olmayabilir. Bu nedenle, sağlanan bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğuna dair hiçbir sorumluluk kabul edilemez veya garanti verilemez. Aynısı, hiper bağlantı aracılığıyla atıfta bulunulan tüm web sayfaları için de geçerlidir. Bu bağlantılar aracılığıyla erişilebilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Ayrıca, Ensinger, sağlanan bilgilerde değişiklikler veya eklemeler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Ensinger web sayfalarının içeriği ve yapısı telif hakkı ile korunmaktadır. Bilgilerin veya verilerin çoğaltılması, özellikle metinlerin, metin parçalarının veya görsel materyalin kullanımı Ensinger’in önceden onayını gerektirir.

Bu sebeple, bu web sitesinden aldığınız bilgileri herhangi bir biçimde kullanmadan önce gözden geçirmelisiniz. Bu web sayfasındaki tavsiye, bizim en son tavsiyemizi - özellikle güvenlik veri sayfalarımızı ve teknik bilgilerimizi - ve ürünlerimizi amaçlanan prosedürlere ve amaçlara uygunlukları bakımından sizin kendi incelemenize tabi tutmanız gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Bu web sayfasının içerikleri özellikler veya uygunluklar için bir garanti oluşturmaz, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili özel tavsiyeye veya talimata ihtiyacınız varsa lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin.

TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ

Bu web sitesindeki tüm ticari markalar, üçüncü taraf hakları olarak tanımlanmış olmadıkça veya bu şekilde başka türlü tanımlanmış olmadıkça Ensinger’in malıdır. Bu markaların veya diğer materyallerin yetkisiz kullanımı açıkça yasaktır ve telif hakkı, marka hakları veya diğer mülkiyet haklarının ihlalini oluşturur.

Tüm üçüncü taraf tescilli cins isimleri, ticaret isimleri, markalar, tescilli markalar, vb. kabul edilmiştir. Bu web sitesinde uygun markalamanın olmaması, ticari marka mevzuatı bakımından bunun serbest bir isim olduğu anlamına gelmez.

TELİF HAKKI FAYDALANMA HAKLARI

Bu web sitesinde yayınlanan tüm bilgiler, belgeler ve beyanlar yalnız Ensinger’in malıdır. Kullanımları için izin, tüm suretlerde telif hakkı bildiriminin yayınlanmış olmasına, bilginin yalnız kişisel amaçlarla kullanılmasına, ticari olarak kullanılmamasına, bilgilerin herhangi bir şekilde değiştirilmemesine ve web sayfalarındaki tüm beyanların yalnız ilişkili metin ile birlikte kullanılmasına tabidir.

BAĞLANTILAR

Bu web sayfaları, içeriği Ensinger tarafından mutlaka yetkilendirilmiş veya devamlı olarak kontrol edilebilir olmayan diğer internet sayfalarına bağlantılar içerebilir. Bu nedenle Ensigner üçüncü taraf web sitelerindeki içerik ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Diğer internet sayfalarından Ensinger internet sayfalarına önceden yazılı onay olmadan hiper bağlantılar yerleştirilmesi açıkça yasaktır.

ERİŞİM HAKLARI OLAN GİRİŞ ALANI

Erişim haklarınızı yetkisiz üçüncü taraf kullanımından korumakla yükümlüsünüz ve sizin yetkilendirmeniz olmadan başkaları tarafından kullanılamamalarını temin etmelisiniz. Ensinger web sayfasında bulunan herhangi bir bilginin güvenliğinin ihlalinden veya erişim verilerinin yetkisiz kullanımından haberdar olursanız veya bu gibi olayların olası olduğuna dair belirtilere sahipseniz derhal Ensinger’e bildirmelisiniz.

UYGULANACAK HUKUK

Bu koşullar Avrupa Birliği kanunlarına atfen hazırlanmıştır ve Alman hukukuna tabidir.