Plastová řešení pro vysoké nároky leteckého průmyslu

Ve společnosti Ensinger máme mnoho let zkušeností kombinujících technické a ekonomické porozumění příslušným požadavkům, abychom mohli vyhovět vysokým nárokům na materiály a řešení pro aerokosmický průmysl. Technické a vysokovýkonné plasty pro aerokosmický průmysl přispívají k zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti aplikací v mnoha průmyslových odvětvích.

Vlastnosti vysokovýkonných a konstrukčních plastových materiálů od společnosti Ensinger plní technické požadavky pro mnohé ze systémů a podsystémů používaných v současných ultramoderních pokročilých kompozitových letounech. Výhody použití materiálů s nižší hmotností pro výrobu letounů s efektivním využitím paliva a nízkými emisemi jsou zřejmé, ale existují rovněž další výhody související s delší provozní životností součástí. Naše materiály pro aerokosmický průmysl navíc nejsou v leteckém provozním prostředí ovlivňovány korozí.

Mezi působivé vlastnosti vysokovýkonných plastů patří jejich nízká hmotnost a vysoká pevnost. Přechodem výroby od hliníku/oceli na plasty lze dosáhnout významných úspor hmotnosti, jelikož mnohé z našich vysokovýkonných polymerů mají hustotu kolem 1,3 g/cm3 – pro porovnání, hustota hliníku činí 2,7 g/cm3.

Materiálová řešení letadel

Tým společnosti Ensinger úzce spolupracuje s mnohými předními společnostmi a výrobci systémů v aerokosmickém průmyslu a díky tomu má za sebou působivé výsledky v průběhu mnoha let jakožto dodavatel pro toto odvětví, který vyvíjí optimální řešení z vysokovýkonných plastů se schválením k použití v leteckém průmyslu. Zkušenosti společnosti Ensinger v průmyslu zahrnují spolupráci s dodavateli skupiny Tier 1, kteří jsou v průmyslovém světě z mnohých důvodů upřednostňováni.

Společnost Ensinger dodává velmi široký sortiment součástí letadel, které se používají v systémech přistávacích podvozků letounů. Všichni výrobci letadel se rozhodli s výhodou přejít ve značné míře k používání polymerů v případech, kde byly dříve nasazovány různé kovové slitiny. Máme obsáhlou paletu materiálů, které jsou otestované a schválené v souladu se specifikacemi zákazníků z aerokosmického průmyslu. Materiály od společnosti Ensinger lze navíc testovat, certifikovat a schvalovat na základě vašich specifických, přesných požadavků – od kontroly surovin až po finální kontrolu obráběných součástí pro aerokosmické aplikace nebo jejich polotovarů.

Řešení pro kosmický průmysl

Jakožto dodavatel kosmického průmyslu společnost Ensinger nabízí plasty se specifikací pro množství aplikací. V družicích se díly používají například na systémy rozložení solárních panelů, izolační bloky kabelů a plošinové systémy.

Materiály Ensinger procházejí specifickými zkouškami vyžadovanými koncovým uživatelem, aby plnily mimořádně přísné požadavky na dodávky pro aerokosmický průmysl. Mezi typické požadavky. které splňují materiály dodávané společností Ensinger pro projekty v kosmickém průmyslu, patří vysoká pevnost při působení intenzivních vibrací, nízká/ultranízká míra uvolňování plynů ve vakuu a odolnost vůči vysokým úrovním radiace. Společnost Ensinger má zkušenosti v oblasti spolupráce se společnostmi, jako je například Airbus Defense and Space, a rovněž s několika instituty/univerzitami zabývajícími se kosmickým výzkumem.


Výhody PRO aerokosmický průmysl

Expertíza ohledně AS/EN-9100 k Vašim službám

Ensinger provozuje čtyři obráběcí závody, které jsou certifikovány podle AS / EN 9100: ve Francii, Velké Británii, Číně a USA. Mají schválení pro různé procesy obrábění od předních společností v leteckém a kosmickém průmyslu.

Běžné materiály jako PEEK, PA, POM, PEI jsou navíc specifikovány známými dodavateli OEM.

Plug and play

Náš globální tým vysoce schopných pracovníků zaručí, že vaše součásti, bez ohledu na jejich komplexitu, k vám dorazí připravené k okamžitému použití pro daný účel.

Při vysokém zatížení v náročných prostředích

Venkovní aplikace jsou vystaveny intenzivním povětrnostním vlivům. Při použití plastu odolného vůči povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření, který odolává negativnímu vlivu ultrafialových paprsků, se prodlužuje provozní životnost předmětné aplikace.

Optimalizovaná hospodárnost provozu

Finální díly nevyžadují dodatečnou ochrannou úpravu – správně zvolené materiály jsou odolné vůči všem hlavním používaným tukům a palivům a nejsou náchylné ke korozi v jejich provozním prostředí.

Vždy důsledně včas

Cenově výhodná výroba, protože vaše díly lze vyrábět z přímo dostupných skladových polotovarů, jež jsou vyráběny komerčně ve vysokých objemech, a s krátkými dodacími lhůtami. 

Řešení pro aerokosmický průmysl

Plasty pro aplikace do vnitřních částí letadel

Naše portfolio plastů pro letectví obsahuje materiály, které jsou ve shodě se standardy odpovídající FAR 25.853. Naše plasty jsou pravidelně testovány v rámci hořlavosti, kouře a toxicity. Spousty materiálů jsou vhodné pro aplikace interiérů kabin.

Tloušťky materiálů

Při výběru plastu do letectví je specifická tloušťka klíčovým indikátorem pro vysoký mechanický výkon materiálů. Toto určuje relativně sílu v tahu materiálu, hustotu a poukazuje na poměr tloušťky a hmotnosti.

Radiaci odolné plasty

Odolnost závisí na druhu a velikosti aplikace, plasty zpravidla přijdou do styku s různými druhy radiace. Aplikace jako jsou například vnější kryty letadel nebo satelitních dílů jsou dobrými příklady, kde je odolnost vůči radiaci důležitá.

Elektricky izolační materiály

Pro plasty do letectví mají široké využití v rámci pohonných elementů, řídících jednotek nebo podvozek, kde jsou právě důležité elektricky izolační vlastnosti.

Vodivé plasty

Odvádění elektrostatického náboje je zásadně důležité v aplikacích pro aerokosmický průmysl, kde jsou přítomny vysoce citlivé a choulostivé elektronické součásti.

Teplotně odolné plasty

Mnohé aplikace plastů v aerokosmickém průmyslu vyžadují teplotně odolné materiály, které současně vykazují dobrou odolnost vůči stárnutí materiálu.

Plasty s nízkou mírou uvolňování plynů

Vlastnosti z hlediska uvolňování plynů jsou velmi důležité při výběru materiálů pro kosmické aplikace, kde budou vystaveny účinkům vakua.

Výhody PRO aerokosmický průmysl

Složité obráběné díly pro letecký průmysl se vyrábějí ve čtyřech větvích Ensinger. Vyhovují přesným normám týkajícím se tolerancí a povrchové úpravy. Společnosti ve Francii, Velké Británii, Číně a USA jsou certifikovány podle AS / EN 9100.
Pro letecký průmysl vyrábějí vstřikovací divize Ensinger náročné přesné díly a kompletní sestavy. Kromě vkládání a tvarování je stále důležitější vícesložkové vstřikování.
Termoplastické profily a trubky se vyrábějí v naší centrále v Německu. Používají se na mnoha různých místech, od interiérů kabin po řešení konstrukčních prvků.

Pro konstrukční a polostrukturní letecké součásti se pro kompozity používají matricové materiály jako PEEK, PEI a PPS. Na základě toho je možná výroba složitých geometrických dílů. Know-how společnosti Ensinger otevírá nové příležitosti v designu dílů, např. pro svorky, zarážky, náběžné hrany a vnitřní díly.

Ve vláknech najdete veškeré odborné znalosti společnosti Ensinger: od směsí, které lze upravit podle požadavků zákazníka, až po výrobu vláken.

Pevnost, rozměrová stabilita a odolnost proti tečení dílů vyrobených z TECASINT také udržují vysokou úroveň při vysokém mechanickém namáhání a dlouhém provozu. Vysoká čistota a nízké odplynění jsou další výhody netavitelných polyimidů.


Obrobitelné plasty pro letecký průmysl

Obrobitelné plasty, které se používají v letadlech a kosmonautice, musí splňovat podrobné požadavky koncových zákazníků a dodavatelů systémů, aby se minimalizovala rizika. Pro různé oblasti použití platí různé požadavky na materiály, jako jsou tepelné a mechanické vlastnosti, hustota nebo hořlavost. Materiálové specifikace se tak vyvíjejí individuálně.

Mnohé z našich materiálů jsou ověřené předními výrobci letadel, například:

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

TECAMID 6 FRT natural

TECAMID 6 FRT je materiál na bázi PA 6 modifikovaný za účelem získání ohnivzdornosti. Tento nylon kombinuje dobré kluzné vlastnosti a odolnost vůči opotřebení s vysokou pevností…

TECAMID 66 natural

Polyamid 66 má dobrou tuhost, tvrdost, odolnost vůči otěru a tepelnou rozměrovou stabilitu. Nylon 66 má navíc vynikající odolnost vůči opotřebení a dobré kluzné...

TECAFORM AD natural

POM-H je homopolymerní acetal vyráběný společností Ensinger pod obchodním označením TECAFORM AD natural. Tento homopolymerní acetal má vynikající kluzné vlastnosti a dobrou odolnost vůči opotřebení.

Aplikace v aerostruktuře

Lehká letecká a kosmická řešení pro získání uhlíku

Termoplasty nabízejí lehká řešení všude tam, kde aplikace vyžadují dobré mechanické vlastnosti v kombinaci s odolností proti stresu a chemikáliím, olejům a tukům. Společnost Ensinger nabízí termoplastické polymery s těmito vlastnostmi jako sloučeniny, tyče, trubky a desky nebo jako hotové díly.

Elektrický držák v oblasti konstrukce

vyroben z TECAMID 66 GF35 natural.

 • Velmi tuhý
 • Dobrá teplotní odchylka
 • Odolný vůči mnoha olejům, tukům a palivům
 • Dobré vlastnosti při opotřebení
 • Velmi dobrá pevnost
 • Vysoká rozměrová stabilita

Mazací cívka vyrobená z TECAFORM AD black

Delrin byl vybrán z důvodu vynikajících vlastností:

 • Nízká hmotnost
 • Dobrá chemická odolnost vůči leteckým olejům, tukům a palivům
 • Vynikající odolnost proti korozi
 • Dobrá pevnost
 • Dobrá obrobitelnost
 • Dlouhá životnost

Válec řízení vyroben z TECAPEEK PVX black

Válec řízení v systému podvozku

 • Nízká hmotnost
 • Inherentní zpomalovače hoření
 • Dobrá teplotní odchylka
 • Velmi dobrá chemická odolnost
 • Dobré kluzné vlastnosti a opotřebení
 • Vysoká odolnost proti tečení

Aplikace v interiérech

FAR 25.853 testované a nehořlavé letadlové plasty

Osvětlení, sedadla, lodní kuchyně nebo vybavení kokpitu: Plasty Ensinger mají rozsáhlé portfolio, které splňuje požadavky požadované v interiérech letadel. Materiály jsou „připraveny k použití“, a proto jsou u všech druhů letadel možné nové designy nebo vylepšení designu.


PŘÍPADOVÉ STUDIE v oblasti aerokosmického průmyslu

Tepelná distanční vložka

Vyrobeno z TECASINT

S Bepi Colombo na Merkur

Materiál Ensingers TECASINT je součástí první mise z Evropy na Merkur s BepiColombo. Kosmická loď pro misi je závislá na funkci systému řízení tepla (TCS), který udržuje všechny komponentní systémy kosmické lodi v přijatelném teplotním rozmezí během každé fáze mise. Jedna část TCS je tepelná distanční vložka, která působí jako překážka vysokých teplot a radiace. Tento tepelný rozdělovač je prstencovitá deska z materiálu TECASINT.

Chladič

vyrobeno z tepelně vodivého PPS

LED chladič vyrobený z tepelně vodivého PPS

LED čipy musí být umístěny na chladiči, který je často vyroben z hliníku. Výměna hliníkových chladičů za tepelně vodivé plastové profily snižuje hmotnost a náklady na životní cyklus. Plastové profily nepotřebují ochranu proti korozi a žádné uzemnění.

Mazací zátka

vyrobeno z TECAFORM AD natural

Nákladově efektivní mazání vašeho podvozku

Podvozek letadla podpírá celou váhu letadla při přistání i při pozemním provozu. Všechny kloubové vzpěry a tyče v podvozku vyžadují mazání, aby zajistily bezpečný provoz. Mazivo je v každé z těchto kloubových vzpěr a tyčí uchyceno maznicí vyrobenou z TECAFORM AD (POM-H) firmy Ensinger.
Bushings and cages TECAPEEK PVX black

Eletrický brzdový systém

vyrobeno z TECAPEEK PVX

Bezpečné brždění s modifikovaným PEEKem

U moderních osobních letadel je používání elektrických brzdových systémů považováno pro snížení údržby a zlepšení spolehlivosti. Inženýrské problémy při výrobě těchto nových systémů vyžadují polymery s lepším opotřebením a nosnými vlastnostmi. Tyto vlastnosti splňuje TECAPEEK PVX.

Upevnění pro elektrické zásuvné připojení

vyrobeno z předem připraveného skleněného vlákna a PEI matrice

Upevnění pro elektrické zásuvné připojení

Lehké a vysoce pevné materiály se staly nepostradatelnými pro špičkové aplikace v leteckém průmyslu. Jako náhrada za kov pro montáž elektrických zásuvných spojů byla vybrána pre-preg schválená pro letecký průmysl se skleněnými vlákny a PEI matricí (polyetherimid).

KontaKt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo telefonicky +49 7032 819 643.


Často kladené otázky o plastových materiálech pro letecký průmysl

 • Naše produktové portfolio obsahuje materiály se specifickými vlastnostmi z hlediska hořlavosti, které jsou ověřené příslušnými zkouškami. Další informace zde:
 • Obecně řečeno tato klasifikace ovlivňuje procesy schvalování součástí. Toto je stanoveno v základním nařízení 216/2008 pod bodem CS - 25, které bylo přijato ze strany FAA (americká „Federální letecká správa“). Držitel oprávnění organizace k výrobě (POA) (výrobní společnost) nese odpovědnost za klasifikaci součástí. Klasifikace a nezbytná schválení/oznámení musí probíhat prostřednictvím Letecké agentury.
 • Statutární předpisy se vztahují pouze na korporace s certifikací pro letecký průmysl. Požadavky na subdodavatele jsou obecně řízeny prostřednictvím smluvních ujednání.

 • Ve výsledku bilaterálních dohod jsou obě organizace v zásadě identické. Americký předpis FAA se považuje za globálně převažující. 

  Další informace o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví získáte na adrese: www.easa.europa.eu.

 • Pro aplikace určené specificky pro letectví je třeba dodržovat pouze smluvní ustanovení mezi výrobní společností a dodavatelem. Další informace k tomuto tématu jsou uvedeny v této brožuře pod body Řízení jakosti / Pravidla a předpisy.

 • Statutární předpisy se vztahují pouze na korporace s certifikací pro letecký průmysl. Všechny ostatní body se musí řídit dodavatelskými smlouvami. V důsledku toho zákazník musí informovat svého dodavatele o změně požadavků prostřednictvím dodatků k dodavatelským smlouvám. Zákazník nemá výslovnou oznamovací povinnost. V relevantních případech však zákazník musí upravit své specifikace / dodavatelské smlouvy s dodavatelem.
 • Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Aviation Safety Agency, EASA) a Asociace aerokosmických inženýrů nabízejí (Society of Aerospace Engineers, SAE) další užitečné informace na svých webových stránkách: Evropská agentura pro bezpečnost letectví a Asociace aerokosmických inženýrů.

Ke stažení

Sklad potovarů: Plasty používané v letecké technice (in English)

Letecký průmysl klade vysoké nároky na materiály. K působivým vlastnostem vysoce výkonných plastů patří jejich nízká hmotnost a chování při požáru.