Alternativa k hliníkovým LED chladičům vyrobeným z tepelně vodivého PPS

Vývoj tepla v LED světlech vyžaduje chladiče

LED světla se stále více používají jako náhrada konvenčních žárovek a neonových světel v leteckém průmyslu. Ačkoli LED světla generují mnohem méně tepla než konvenční systémy, přesto potřebují chladiče, protože teplo se bude koncentrovat pod LED. Proto, aby se zabránilo tomuto možnému riziku požáru, musí být teplo rozptýleno.

U LED světel, které jsou konstruovány v řadách, jsou LED čipy umístěny na deskách plošných spojů. Tyto LED pásky jsou namontovány na chladiči, aby účinně odváděly cílové teplo. Typicky je profil pro chlazení chladiče vyroben z hliníku, avšak v mnoha případech mohou plastové profily nahradit hliníkové protějšky, protože LED čipy mají srovnatelně nízké emise tepla a také výhodu spočívající ve snížení hmotnosti a nákladech na životní cyklus.

Kovové držáky vyžadují uzemnění

V kovových chladičích může dojít k elektrickému napětí, což zvyšuje riziko zkratů a tím i požáru. Z tohoto důvodu musí být v letectví všechny kovové držáky s elektrickými konektory uzemněny. To znamená více práce na straně materiálu, protože často nestačí upevňovací šroub s nezbytnými protikorozními opatřeními. Pokud jsou kovové úchyty umístěny na nevodivých konstrukcích, je zapotřebí další zemnící kabel, který musí být samozřejmě také připevněn. Tato zemnící opatření způsobují dodatečnou hmotnost díky použitému materiálu a nezbytné ochraně proti korozi. Kromě toho je vyžadován cenný instalační prostor.

Pro použití těchto uzemňovacích kabelů jsou rovněž nutné kroky plánování, instalace a dokumentace: Je nutné zadat záznam do elektrického schématu, pro každý zemnící kabel musí být ve zkušebním plánu definováno měření odporu a kontaktní odpor každého uzemnění musí být zaznamenáno. V pravidelných intervalech jsou uzemňovací systémy udržovány a testovány. To má za následek vysoké náklady životního cyklu leteckých společností.


Hliník nahrazují přesné profily z PPS


Dobrou náhradou za hliník v chladičích jsou vysokovýkonné plasty s tepelnými a v případě potřeby statickými disipativními vlastnostmi. U zde popsaných osvětlovacích jednotek je chladič vyroben z PPS a pro kryty světel je použit extrudovaný profil z polykarbonátu.

Vývoj a výrobu profilů pro chladič a kryt svítidla provádí divize Ensinger „Profiles & Tubes“. Úzká spolupráce a výměna znalostí v divizích Ensinger vede k rychlým výsledkům rozvoje.

VYNIKAJÍCÍ TEPELNÁ A STATICKÁ ZTRÁTA

Nejen zde použitý základní polymer PPS, ale také další základní polymery mohou být vyrobeny tepelně vodivými, elektricky izolačními nebo elektricky vodivými s určitými plnivy. Tepelná vodivost našich materiálů může dosáhnout 10 W / (m-K) u některých našich elektricky izolačních materiálů pomocí dalších plnidel. Tam, kde lze tolerovat elektricky vodivé polymery, lze nabídnout tepelnou vodivost blížící se 25 / w. Ensinger Compounds například vyvíjí formulace pro optimalizaci tepelné nebo elektrické vodivosti nebo izolace. Používá se co nejméně plnidel, aby se nepříznivě neovlivnily vlastnosti základních materiálů.

PLASTY JSOU O hodně lehčí než HLINÍK

 Ačkoli je hliník ve srovnání s jinými kovy relativně lehký, konzoly vyrobené z plastu jsou asi o 50% lehčí, což je v dobách efektivnějšího využívání energie velkou výhodou.

KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI

 U chladičů používaných v letectví jsou preferovány nehořlavé plasty, jako je nehořlavý polykarbonát nebo polyamid (TECAMID 6 FRT). Zde popsané materiály použité pro chladič, PPS pro chladič a PC pro kryt svítidla, rovněž splňují třídu hořlavosti UL94 V-0.

VYSOKÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

 PPS a například TECAMID 6 FRT nebo polykarbonát vykazují vynikající korozní a chemickou odolnost vůči médiím používaným v letectví.

SVOBODA V DESIGNU

 Extrudované a v případě potřeby dále zpracované plastové profily nabízejí vysoký stupeň návrhové svobody při dimenzování konstrukčních dílů, což snižuje výrobní a montážní náklady.

Kompletní systémy z jednoho zdroje

Společnost Ensinger je schopna nabídnout chladiče a kryty svítidel jako kompletní systémy. Při tom můžeme čerpat ze zkušeností odborníků z různých divizí Ensinger doma i ve světě.

  • Rady ohledně materiálu a možného designu
  • Výběr sloučenin
  • Profily posouzení proveditelnosti
  • Obrábění nebo jiné další zpracování


kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailu na [obfemailstart]YWVyb3NwYWNlQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] nebo telefonicky +49 7032 819 643.