Alternatywa dla aluminiowych radiatorów LED wykonana z przewodzącego ciepło tworzywa PPS

Rozwój termiczny w lampach LED wymaga radiatorów

Oświetlenie LED jest coraz częściej stosowane jako zamiennik konwencjonalnych żarówek i neonów w przemyśle lotniczym. Mimo, że diody LED generują znacznie mniej ciepła niż systemy konwencjonalne, to jednak potrzebują radiatorów, ponieważ ciepło koncentruje się pod diodami LED. Dlatego, aby uniknąć tego potencjalnego zagrożenia pożarowego, ciepło musi zostać odprowadzone.

W lampach LED, które są zbudowane w rzędach, chipy LED są umieszczone na płytkach obwodów drukowanych. Paski LED są montowane na radiatorze, aby skutecznie odprowadzać ukierunkowane ciepło. Zazwyczaj profil mocujący radiator jest wytwarzany z aluminium, jednak w wielu przypadkach profile z tworzywa sztucznego mogą zastąpić aluminiowe odpowiedniki, ponieważ chipy LED mają stosunkowo niską emisję ciepła, a także przewagę poprzez redukcję masy i kosztów użytkowania.

Metalowe pojemniki wymagają uziemienia

W metalowych radiatorach mogą występować napięcia elektryczne, co zwiększa ryzyko zwarcia, a tym samym ryzyko pożaru. Z tego powodu w lotnictwie wszystkie metalowe wsporniki z elektrycznymi połączeniami wtykowymi muszą być uziemione. Oznacza to więcej pracy po stronie materiałowej, ponieważ często śruba mocująca z niezbędnymi środkami antykorozyjnymi nie jest wystarczająca. Jeżeli metalowe mocowania znajdują się na konstrukcjach nieprzewodzących, wymagany jest dodatkowy przewód uziemiający, który oczywiście również musi być zamocowany. Te środki uziemiające powodują dodatkowy ciężar ze względu na zastosowany materiał i konieczną ochronę antykorozyjną. Ponadto wymagana jest cenna przestrzeń montażowa.

W przypadku stosowania takich przewodów uziemiających konieczne jest również planowanie, instalacja i dokumentacja: Konieczny jest wpis do schematu elektrycznego, w planie badań należy zdefiniować pomiar rezystancji dla każdego przewodu uziemiającego oraz zarejestrować rezystancję styku każdego połączenia uziemiającego. W regularnych odstępach czasu systemy uziemienia są konserwowane i testowane. Powoduje to wysokie koszty utrzymania dla linii lotniczych.


PRECYZYJNE PROFILE WYKONANE Z PPS ZASTĘPUJĄ ALUMINIUM


Dobrym zamiennikiem dla aluminium w radiatorach są wysokowydajne tworzywa sztuczne o właściwościach termicznych oraz w razie potrzeby właściwościach rozpraszających ładunki elektrostatyczne. W opisywanych tu urządzeniach oświetleniowych radiator wykonany jest z PPS, a na osłony lamp zastosowano profil wytłaczany z poliwęglanu.

Projektowaniem i produkcją profili do radiatora oraz osłony oprawy zajmuje się dział "Profile i Rury" firmy Ensinger. Ścisła współpraca i wymiana wiedzy w ramach działów firmy Ensinger prowadzi do szybkiego rozwoju. 

DOSKONAŁE ODPROWADZANIE CIEPŁA I ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH

Nie tylko zastosowany tutaj polimer bazowy PPS, ale także inne polimery bazowe można uczynić termoprzewodzącymi, elektrycznie izolującymi lub elektrycznie przewodzącymi za pomocą określonych wypełniaczy. Przewodność cieplna w przypadku niektórych z naszych materiałów izolujących elektrycznie może osiągnąć 10 W/(m-K) dzięki zastosowaniu dodatkowych wypełniaczy. Tam, gdzie można tolerować polimery przewodzące prąd elektryczny, można zaoferować przewodność cieplną zbliżoną do 25 W/(m-K). Ensinger Compounds opracowuje na przykład receptury w celu optymalizacji przewodnictwa cieplnego, elektrycznego lub izolacji. Stosuje się przy tym jak najmniejszą ilość wypełniaczy, aby nie wpływać negatywnie na właściwości materiałów bazowych.

TWORZYWA SZTUCZNE SĄ ZNACZNIE LŻEJSZE OD ALUMINIUM

Chociaż aluminium jest stosunkowo lekkie w porównaniu z innymi metalami, wsporniki wykonane z tworzywa sztucznego są o około 50% lżejsze, co jest wielką zaletą w czasach bardziej efektywnego wykorzystania energii.

KLASYFIKACJA PALNOŚCI

W przypadku radiatorów stosowanych w lotnictwie preferowane są trudnopalne tworzywa sztuczne, takie jak trudnopalny poliwęglan lub poliamid (TECAMID 6 FRT). Materiały zastosowane w opisanym tutaj radiatorze, PPS na radiator i PC na osłonę oprawy, również spełniają wymagania klasy palności UL94 V0.

WYSOKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

PPS i na przykład TECAMID 6 FRT oraz poliwęglan wykazują doskonałą odporność na korozję i odporność chemiczną na media stosowane w lotnictwie.

SWOBODA W PROJEKTOWANIU

Wytłaczane, a w razie potrzeby poddawane dalszej obróbce profile z tworzywa sztucznego oferują dużą swobodę projektowania w zakresie wymiarowania konstrukcji elementów, co zmniejsza koszty produkcji i montażu.

KOMPLETNE SYSTEMY Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Firma Ensinger jest w stanie zaoferować radiatory i osłony opraw oświetleniowych jako kompletne systemy. Dzięki temu możemy korzystać z doświadczenia ekspertów z różnych działów firmy Ensinger w kraju i na całym świecie.

  • Doradztwo w zakresie materiałów i możliwych rozwiązań konstrukcyjnych
  • Wybór mieszanek
  • Profile oceny wykonalności
  • Obróbka mechaniczna lub inna dalsza obróbka

KontaKt

Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, przez e-mail: [obfemailstart]YWVyb3NwYWNlQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] lub telefonicznie: +49 7032 819 643.