TECAPEEK GF30 natural

PEEK vyztužený 30% skelných vláken

V tomto případě se jedná o materiál PEEK modifikovaný plnivem v podobě 30% skelných vláken, který společnost Ensinger vyrábí pod označením TECAPEEK GF30 natural. V porovnání s plasty PEEK bez plniv tento materiál vyztužený skelnými vlákny vykazuje vyšší mechanickou pevnost a vysokou tuhost. Dále se u tohoto plastu na bázi PEEK se skelným plnivem dosahuje lepší creepové pevnosti a rozměrové stability. Tyto vlastnosti zaručují vhodnost tohoto materiálu k použití na díly vystavené vysokým statickým zatížením po dlouhé časové úseky při vysokých teplotách. Jelikož však skelná vlákna vykazují v některých případech vysoký abrazivní účinek na přiléhajících plochách, TECAPEEK GF30 je méně vhodný pro aplikace v ložiscích nebo aplikace s vyšší tendencí k opotřebení součástí. TECAPEEK GF30 nabízí vynikající chemickou odolnost, je nerozpustný ve všech běžných rozpouštědlech a vykazuje mimořádně vysokou odolnost vůči vysokým dávkám záření gama. Stejně jako všechny varianty plastů PEEK i PEEK GF30 kombinuje vysokou teplotní stabilitu s minimální teplotní roztažností a velmi nízkou mírou absorpce vlhkosti.

Stejně jako u všech našich materiálů PEEK můžeme potvrdit shodu s RoHS našich skleněných výplní TECAPEEK GF30 natural, protože jsou splněny limity 2011/65/EU o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
béžový
Hustota
1,53 g/cm3

Hlavní znaky

 • zlepšená houževnatost
 • inherentní zpomalovač hoření
 • velmi vysoká odolnost proti tečení
 • dobrá chemická odolnost
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • velmi vysoká tuhost
 • vysoká rozměrová stabilita
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 6300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 113 MPa 5mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 5 % 5mm/min DIN EN ISO 527-2
  Síla komprese 29/52/120 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 52 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora 90 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 147 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 341 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.35 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.0 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 4 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1014 -
  Zvláštní odolnost 1014 Ω*cm -
  Dielektrická síla 36 kV/mm 23°C, 50% r.h. ISO 60243-1
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€€

Skladový program