TECAPEEK GF30 natural

PEEK wzmocniony w 30% włóknem szklanym

Jest to specjalna modyfikacja tworzywa PEEK wypełniona w 30% włóknem szklanym, którą firma Ensinger produkuje pod nazwą handlową TECAPEEK GF30 natural. W porównaniu z wersją PEEK bez wypełniaczy ten wzmocniony włóknem szklanym materiał cechuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną i dużą sztywnością. Ponadto uzyskuje lepszą wytrzymałość na pełzanie i stabilność wymiarową. Właściwości te sprawiają, że materiał ten nadaje się do stosowania w częściach narażonych na długotrwałe duże obciążenia statyczne w wysokich temperaturach. Ponieważ włókna szklane miewają w niektórych przypadkach istotne działanie ścierne na powierzchnie współpracujące, TECAPEEK GF30 w mniejszym stopniu nadaje się do zastosowań ślizgowych i wymagających odporności na zużycie.
TECAPEEK GF30 zapewnia doskonałą odporność chemiczną, nie rozpuszcza się w większości powszechnie stosowanych rozpuszczalników i wykazuje najwyższy stopień odporności na duże dawki promieniowania gamma. Podobnie jak inne odmiany tworzywa PEEK, PEEK GF30 łączy w sobie wysoką termostabilność z minimalną rozszerzalnością cieplną i bardzo niską absorpcją wilgoci.

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów PEEK firmy Ensinger, możemy potwierdzić, że wzmocniony włóknem szklanym TECAPEEK GF30 natural spełnia ograniczenia nałożone przez dyrektywę RoHS 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

zgodności

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
bezowy
gęstość
1,53 g/cm3

główne cechy

 • ulepszona udarność
 • inherentnie opóźniający palenie
 • bardzo wysoka odporność na pełzanie
 • dobra odporność chemiczna
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • bardzo wysoka sztywność
 • wysoka stabilność wymiarowa
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 6300 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 113 MPa 5mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy zerwaniu 5 % 5mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na ściskanie 29/52/120 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Udarność (Charpy) 52 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Twardość Shore'a 90 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura zeszklenia 147 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura topnienia 341 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.35 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.0 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Temperatura użytkowa 300 C krótkotrwała NN
  Temperatura użytkowa 260 C długotrwała NN
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-60°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 4 10-5*1/K 23-100°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 100-150°C, liniowa DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystywność powierzchniowa 1014 -
  Rezystywność skrośna 1014 Ω*cm -
  Wytrzymałość elektryczna 36 kV/mm 23°C, 50% wzgl. wilg. ISO 60243-1
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Palność (UL94) V0 - odpowiednik DIN IEC 60695-11-10;
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Względne koszty wartość jednostka parametr norma
  koszty względne od € do €€€€€€ €€€€

program produkcyjny