Bushings and cages TECAPEEK PVX black

Elektrický brzdový systém

Konstrukce moderních civilních letadel vyžadují vyvíjet a zavádět nové technologie, jako například ‚výlučně elektrický brzdový systém‘. Předpokládá se, že použitím elektrického brzdového systému klesnou nároky na údržbu a zlepší se spolehlivost. Konstrukční náročnost výroby těchto nových systémů vyžaduje kompletní změnu myšlení z hlediska konstrukčního návrhu a použitých materiálů. Elektrické brzdy budou standardem v tomto odvětví pro všechny nové civilní letouny.
Brzdové soustavy byly doposud založeny na principech hydrauliky, kde polymerové díly byly určeny převážně pro statické aplikace. U elektrických brzdových systémů musí mít potřebné polymery vyšší odolnost vůči opotřebení a zatížení z důvodu přítomnosti elektromechanických ovládacích systémů a požadavku na vyšší spolehlivost.

Nová řešení pro překonání nových náročných úkolů

TECAPEEK PVX black

TECAPEEK PVX black byl vyvinut speciálně pro ložiskové a kluzné aplikace. Je založen na polymeru PEEK, který byl upraven po 10% z PTFE, grafitu a uhlíkových vláken.
Náš zákazník se rozhodl zvolit TECAPEEK PVX na několik dílů použitých v jeho novém brzdovém systému, a to vzhledem k následujícím vlastnostem tohoto materiálu:
  • vysoká pevnost
  • vynikající vlastnosti z hlediska opotřebení
  • nízký koeficient tření
  • nízká hmotnost
  • odolnost vůči tukům a kapalinám
  • nižší opotřebení ve styku s přiléhajícími kovovými díly
  • dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům
 
Mezi díly brzdového systému, u nichž se projevují výhody použití TECAPEEK PVX, náleží například ložiskové kroužky, přítlačné kroužky, přítlačné podložky a kruhová ložiska.
 
Hydraulická soustava vyžadovala přítomnost několika systémů napájených čerpadly a hydraulickou kapalinou, zatímco elektrické brzdy vyžadují pouze motory, čidla a ovládací prvky, a dochází tak k podstatnému snížení hmotnosti brzdového systému.  
Volba správného vysokovýkonného polymeru od společnosti Ensinger může snížit hmotnost a rovněž zlepšit funkční způsobilost a spolehlivost brzdového systému.
  
Produkty vyrobené z materiálu TECAPEEK PVX splňují přísné konstrukční požadavky a jsou plně certifikované a funkční.