Bushings and cages TECAPEEK PVX black

Elektryczny układ hamulcowy 

Nowoczesne projekty samolotów pasażerskich wymagają opracowywania i wdrażania nowych technologii, takich jak w pełni elektryczny układ hamulcowy. Uważa się, że zastosowanie elektrycznego układu hamulcowego pozwala obniżyć zakres koniecznej konserwacji i zwiększyć niezawodność. Wyzwania techniczne przy tworzeniu takich nowych systemów wymagają całkowitej zmiany myślenia w zakresie projektowania i doboru materiałów. Elektryczny układ hamulcowy stanie się wkrótce branżowym standardem dla najnowszych samolotów komercyjnych.
Układy hamulcowe opierały się dotychczas na zasadach hydrauliki, a zawarte w nich polimerowe elementy konstrukcyjne projektowano przede wszystkim do zastosowań statycznych. Ponieważ w elektrycznych układach hamulcowych zastosowanie znajdują elektromechaniczne układy uruchamiania i istnieje wymóg zwiększenia ich niezawodności, potrzebne polimery muszą charakteryzować się większą odpornością na zużycie oraz większą wytrzymałością na obciążenia.

Nowe rozwiązania na miarę nowych wyzwań

TECAPEEK PVX black

TECAPEEK PVX black został opracowany specjalnie do zastosowań łożyskowych i ślizgowych. Jest on oparty na polimerze bazowym PEEK, który został zmodyfikowany 10% dodatkiem PTFE, grafitu i włókien węglowych.
Nasz klient zdecydował się na zastosowanie materiału TECAPEEK PVX w szeregu elementów swojego nowego układu hamulcowego, gdyż materiał ten posiada następujące właściwości:
  • dużą wytrzymałość,
  • doskonałą odporność na zużycie,
  • niski współczynnik tarcia,
  • niską masę,
  • odporność na działanie środków smarnych i cieczy,
  • obniżone zużycie w kontakcie z metalowymi powierzchniami współpracującymi,
  • dobrą odporność na działanie warunków atmosferycznych.
 
Do elementów układu hamulcowego, w przypadku których korzystne może być zastosowanie TECAPEEK PVX, należą pierścienie łożyskowe, pierścienie oporowe, podkładki oporowe i łożyska pierścieniowe.
 
W układzie hydraulicznym wymagane były liczne systemy napędzane przez pompy i ciecze hydrauliczne. Natomiast w elektrycznym układzie hamulcowym stosuje się tylko silniki, czujniki i układy sterowania. Dzięki temu masa całego układu hamulcowego ulega znacznemu zmniejszeniu.  
Wybór odpowiednich wysokosprawnych polimerów firmy Ensinger może pomóc obniżyć masę oraz poprawić sprawność i niezawodność pracy układu hamulcowego.
  
Produkty wykonane z materiału TECAPEEK PVX spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania konstrukcyjne, są w pełni certyfikowane i gotowe do zastosowania.