Bushings and cages TECAPEEK PVX black

Elektroniska bromssystem 

Moderna passagerarflygplan kräver utveckling och införande av nya teknologier, som det elektroniska bromssystemet . Användningen av det elektroniska bromssystemet anses minska behovet av underhåll och förbättra tillförlitligheten. De tekniska utmaningarna i samband med tillverkningen av dessa nya system kräver ett helt nytt tankesätt i fråga om design och material. Det elektroniska bromssystemet kommer att vara industristandard för alla nya kommersiella flygplan.
Hittills har bromssystem byggt på hydrauliska principer där polymerdelar utvecklades främst för statiska tillämpningar. I elektroniska bromssystem används elektromekaniska drivsystem och behovet av tillförlitlighet är större, därför krävs polymerer som har bättre slitstyrka och belastningsförmåga.

Nya lösningar för att möta nya utmaningar

TECAPEEK PVX black

TECAPEEK PVX black utvecklades speciellt för lager- och glidapplikationer. Den är baserad på en PEEK -polymer som har modifierats med 10% vardera av PTFE, grafit och kolfibrer.
Vår kund valde TECAPEEK PVX för flera komponenter i sitt nya bromssystem, baserat på följande egenskaper hos detta material:
  • Hög styrka
  • Utmärkt slitstyrka
  • Låg friktionskoefficient
  • Lätt vikt
  • Beständighet mot smörjmedel och vätskor
  • Minskad nötning på metalliska kontaktdelar
  • God beständighet mot väderpåverkan
 
Till de delar i bromssystemet där användningen av TECAPEEK PVX kan vara av fördel hör lagerringar, tryckringar, axialbrickor och ringlager.
 
I hydrauliska system krävs olika system som drivs av pumpar och hydraulvätska. I elektroniska bromssystem däremot krävs endast motorer, sensorer och styrningar, vilket ger betydligt lägre vikt på bromssystemet.  
Genom att välja rätt högpresterande polymer från Ensinger kan man förbättra bromssystemets prestanda och tillförlitlighet.
  
Produkter tillverkade i TECAPEEK PVX uppfyller de strängaste kraven och levereras fullständigt certifierade och driftklara.