Vysokovýkonné plasty

V moderním průmyslu je „výkonnost“ naprostou nezbytností. Tento výraz může pokrývat množství aspektů z hlediska kvality, efektivity, životnosti, rychlosti, kapacity nebo odolnosti vůči vnějším vlivům. Cílem je vytvářet aplikace s hladkým chodem, minimálními nároky na údržbu, navíc s nejlepším poměrem mezi cenou a výkonností.  V našem sortimentu materiálů jistě najdete vysokovýkonné plasty, jaké pro své aplikace potřebujete.

Vysokovýkonné plasty se obvykle vyznačují trvalou provozní teplotou přes 150°C. Je to právě tato třída materiálů, která s výhodou využívá mimořádných vlastností polymerů – například kluzného tření, úspor hmotnosti a chemické odolnosti – zvláště za vysokých trvalých provozních teplot. Použitím speciálních výztužných materiálů, například skleněných vláken, skleněných kuliček nebo uhlíkových vláken, lze jejich odolnost vůči tepelným deformacím a tuhost ještě dále zvýšit. Aditiva, například PTFE, grafit a aramidová vlákna, významně zlepšují vlastnosti z hlediska kluzného tření, zatímco přidáním kovových vláken a sazí lze zajistit lepší elektrickou vodivost.

Vysoká teplotní odolnost

Teplotně odolné plastové materiály se neustále vyvíjejí a stávají se stále běžnější volbou pro tradiční i moderní průmyslové aplikace, kde zlepšují funkční způsobilost a životnost systémů.

Podle obecného povědomí možná plasty nejsou považovány za teplotně odolné materiály. Skutečností však je, že existují celé skupiny vysokovýkonných polymerů, které lze používat při trvalých provozních teplotách přes 150°C až do více než 300°C v závislosti na provozních podmínkách.

Tyto materiály, vyznačující se vyšší teplotou skelného přechodu a tání, představují nejlepší alternativy jako náhrada kovů, neboť polymery nabízejí přidanou hodnotu v podobě lepších vlastností, jako například z hlediska kluzného tření, úspor hmotnosti a chemické odolnosti. Tyto výhody lze zachovat i za vysokých trvalých provozních teplot. Vysokoteplotní polymery jsou komerčně dostupné jako nemodifikované teplotně odolné materiály i jako modifikované vysokovýkonné termoplasty.

Přidáním vyztužujících aditiv, například skleněných nebo uhlíkových vláken, lze zlepšit jejich tuhost a odolnost vůči tepelné deformaci, navíc se tím zlepší i jejich rozměrová stabilita. Toto je možné díky nižším faktorům teplotní roztažnosti, které se blíží hodnotám typickým pro některé kovové slitiny. Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny představují momentálně nejzajímavější řešení v případech, kdy provozní podmínky vyžadují extrémní tuhost a mechanické vlastnosti při nejnižší možné hmotnosti, například leteckém a kosmickém nebo automobilovém průmyslu.

V aplikacích, které vyžadují odolnost vůči otěru a opotřebení nebo nízký koeficient tření, tyto konstrukční plasty nabízejí vynikající funkční způsobilost v podobě compoundů s mazivy, jako například PTFE a grafitem. Přirozeně dobré vlastnosti těchto termoplastů z hlediska elektrické izolace lze navíc upravit tak, aby se získaly elektricky vodivé materiály nebo materiály odvádějící statické náboje.

Výrobce vysokovýkonných plastů

Společnost Ensinger vyrábí následující vysokovýkonné plasty:
Řada produktů z vysokovýkonných plastů v podobě skladových polotovarů zahrnuje:
  • tyče
  • desky různých tlouštěk
  • trubky

Vysokovýkonné polymery v aplikacích

Mezi nejdůležitější oblasti použití vysokoteplotních plastů náleží:

  • Aplikace, které vyžadují odolnost vůči otěru a opotřebení nebo nízký koeficient tření, kde tyto konstrukční plasty nabízejí vynikající funkční způsobilost v podobě compoundů s mazivy, jako například PTFE a grafitem
  • Aplikace vyžadující tepelnou odolnost a odolnost vůči nárazům ve sklářském a leteckém a kosmickém průmyslu
  • Teplotně odolné, vysoce izolační materiály nebo materiály s definovanou vodivostí a odolností vůči emisím pro polovodičový a elektrotechnický průmysl
  • Součásti lékařských zařízení odolné vůči sterilizacím a hydrolýze
  • Součásti odolné vůči emisím a záření pro vakuové technologie a aplikace v oblasti rentgenových technologií a jaderné energetiky
  • Součásti pro chemický průmysl