Snadno lepitelné vysokovýkonné plasty

Pro typické montážní procesy, kdy lepíte různé plasty k sobě nebo plast k součástem z jiných materiálů, potřebujete obvykle třetí materiál, tedy lepidlo, k propojení jednotlivých částí lepeného spoje.

Lepení pomocí lepidel je velmi komplexní technologie, a nikoli jednoduché řešení. Na plastové materiály působí kombinace mnoha různých parametrů a vlivů. Existují však některé plasty, které lze lepit snadněji, jako například mnohé amorfní plasty, jako jsou PC, PSU, PPSU, PES, PEI, PMMA, PS a některé typy PI, a to vzhledem k jejich dílčí rozpustnosti.

Pro průmyslové procesy je k dispozici množství specifických montážních technologií, jejichž volba závisí na konstrukčních podmínkách, počtu dílů, velikosti součástí, požadavcích aplikace a ekonomických aspektech.

Technologie lepení je velmi efektivní metoda spojování, která umožňuje trvalé spojení plastů mezi sebou nebo s jinými materiály. Chemické spojování (lepení) plastů nabízí celou řadu výhod v porovnání s jinými metodami spojování:

  • Rovnoměrné rozložení zatížení
  • Žádné poškození materiálu
  • Žádné deformace spojovaných dílů
  • Lze spojovat různé kombinace materiálů
  • Spoj je současně rovněž utěsněný
  • Je potřeba méně součástí 

Všeobecná doporučení ohledně lepidel

Následující tabulka uvádí naše všeobecná doporučení ohledně typů lepidel pro lepení plastů od společnosti Ensinger.

Plasty, které nejsou vhodné nebo pouze podmínečně vhodné k lepení, jsou: 

Základy lepení plastů

Pro úspěšné lepení plastů je třeba uvážit několik externích podmínek:

  • Lepidlo musí plnit hlavní požadavky na materiál pro uvažovanou aplikaci s ohledem na dodržení předpisů (např. předpisy pro použití v potravinářství) a vlastnosti materiálu.
  • Při spojování plastů je třeba vzít do úvahy teplotní a chemické podmínky.
  • Nakonec je rovněž třeba vzít do úvahy technologické požadavky, jako například předběžnou povrchovou úpravu a časovou souslednost aplikace lepidla.

Mějte, prosím, na vědomí riziko vzniku trhlin v důsledku napětí u amorfních plastů. Při spojování plastů je vždy potřeba předběžná úprava povrchu.

(Pro pomoc s výběrem nejvhodnějšího lepidla je obvykle nejlepším způsobem vyžádat si podrobné informace od dodavatele lepidla. Pro každý reálný projekt, který zahrnuje lepení plastů, je třeba vykonat specifické zkoušky).

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHLEDNĚ metod lepení