Makkelijk te verlijmen high performance plastics

Voor typische assemblageprocessen, waarbij u kunststof aan kunststof of andere materiaalcomponenten hecht, heeft u meestal een derde materiaal, de lijm, nodig om onderdelen in een verlijmde verbinding met elkaar te verbinden.

Lijmverbinding is een zeer complexe technologie en geen eenvoudige oplossing. Kunststof materialen zijn onderhevig aan een combinatie van vele verschillende parameters en invloeden. Er zijn echter enkele kunststoffen die makkelijker te verlijmen zijn zoals veel amorfe kunststoffen, bij voorbeeld PC, PSU, PPSU, PES, PEI, PMMA, PS en sommige PI vanwege hun gedeeltelijke onoplosbaarheid.

Er zijn veel specifieke assemblagetechnologieën beschikbaar voor industriële processen, afhankelijk van de ontwerpvoorwaarden, het aantal onderdelen, de grootte van de componenten, de toepassingseisen en het rendement.

Hechting-technologie is een zeer efficiënte samenvoegingsmethode, waarmee kunststoffen permanent aan zichzelf of andere materialen zijn verbonden. Het chemisch verbinden (verlijmen) van kunststoffen biedt tal van voordelen ten opzichte van andere verbindingsmethoden:

  • Gelijke verdeling van spanning
  • Geen schade aan materialen
  • Geen scheeftrekken van verbonden onderdelen
  • Verschillende materiaal combinaties kunnen worden samen gevoegd
  • De verbinding wordt tegelijkertijd gesloten
  • Er zijn minder onderdelen vereist 

Algemene aanbevelingen voor het aanbrengen van lijm

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze algemene aanbevelingen voor lijmsoorten voor verlijmen van Ensinger kunststoffen.

Kunststoffen die niet of slechts voorwaardelijk geschikt zijn voor verlijming zijn: 

Grondbeginselen voor het verlijmen van kunststoffen 

Om kunststoffen met succes te verlijmen, moet rekening worden gehouden met een aantal externe omstandigheden:

  • De lijm moet voldoen aan de belangrijkste materiaaleisen voor de beoogde toepassing, met betrekking tot de naleving (d.w.z. naleving van de voorschriften voor levensmiddelen) en mechanische eigenschappen.
  • Bij het verlijmen van kunststof moet rekening worden gehouden met thermische en chemische omstandigheden.
  • Ten slotte moet rekening worden gehouden met technologische eisen, zoals de voorbehandeling van het oppervlak en de timing van het aanbrengen van de lijm.

Houd rekening met het risico van barsten door spanning bij amorfe kunststoffen. Bij het verbinden van kunststoffen is altijd een voorbehandeling nodig.

(Het is meestal het beste om gedetailleerde informatie van de lijmleverancier te verkrijgen om de meest geschikte lijm te helpen kiezen. Er moeten specifieke tests worden uitgevoerd voor elk project waarbij kunststoffen worden verlijmd).