Łatwo sklejalne wysokosprawne tworzywa sztuczne

W większości procesów wytwórczych, w których tworzywo sztuczne łączone jest z tworzywem sztucznym lub innym elementem materiałowym, wymagany jest często trzeci materiał: klej, który łączy poszczególne elementy składowe w miejscu klejenia.

Klejenie to bardzo złożona technologia, niebędąca łatwym rozwiązaniem. Tworzywa sztuczne podlegają wielu różnym czynnikom i wpływom. Istnieją jednak tworzywa sztuczne, których sklejanie jest łatwiejsze. Należą do nich bezpostaciowe tworzywa sztuczne, takie jak PC, PSU, PPSU, PES, PEI, PMMA, PS oraz niektóre PI, co wynika z ich częściowej rozpuszczalności.

Dla procesów przemysłowych dostępnych jest wiele różnych metod wytwarzania, które zmieniają się w zależności od warunków produkcji, liczby części, wielkości elementów, wymagań użytkowych oraz efektywności ekonomicznej.

Sklejanie to bardzo wydajna metoda łączenia, dzięki której powstaje trwałe połączenie tworzyw sztucznych ze sobą lub z innymi materiałami. Połączenie chemiczne (złącze klejone) tworzyw sztucznych ma szereg zalet w porównaniu z innymi metodami łączenia:

 • równomierne rozłożenie obciążenia,
 • brak uszkodzeń materiałów,
 • brak odkształceń łączonych części,
 • możliwość łączenia różnych kombinacji materiałów,
 • równoczesne uszczelnienie miejsca łączenia,
 • zastosowanie mniejszej liczby elementów. 

Ogólne zalecenia dotyczące klejów

Poniższa tabela zawiera nasze ogólne zalecenia dotyczące rodzajów klejów polecanych do sklejania tworzyw sztucznych firmy Ensinger.

Następujące tworzywa sztuczne nie nadają się do sklejania lub nadają się do niego tylko w określonych warunkach: 

Podstawowe zasady klejenia tworzyw sztucznych 

Aby skutecznie sklejać tworzywa sztuczne, należy uwzględnić szereg warunków zewnętrznych:

 • Klej powinien spełniać najważniejsze wymagania materiałowe dla przewidzianego zastosowania. Dotyczy to spełnienia określonych wytycznych (np. dopuszczenie do kontaktu z żywnością) oraz właściwości mechanicznych.
 • Ponadto uwzględnić należy warunki termiczne i chemiczne panujące w otoczeniu podczas sklejania tworzyw sztucznych.
 • Spełnione muszą zostać również wymagania technologiczne (np. obróbka wstępna powierzchni) oraz ramy czasowe dla nakładania kleju.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku bezpostaciowych tworzyw sztucznych istnieje niebezpieczeństwo powstawania pęknięć naprężeniowych. Przy sklejaniu tworzyw sztucznych zawsze wymagana jest obróbka wstępna.

(Dlatego zawsze zalecane jest zdobycie szczegółowych informacji od producentów środków klejących, aby możliwe było dobranie najodpowiedniejszego kleju. Dla każdego rzeczywistego projektu obejmującego sklejanie tworzyw sztucznych powinny zostać przeprowadzone specjalne testy).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA dotyczące metod klejenia

 • Prawidłowe sklejenie złącza jest uzależnione od wielu czynników, m.in. od właściwości materiału warstwy klejącej oraz od obróbki wstępnej powierzchni. Więcej informacji o tym, jak można zwiększyć wytrzymałość złącza klejowego i jakie metody klejenia są zwykle stosowane znaleźć można tutaj:

 • Sklejanie elementów ma różne zalety. Należą do nich m.in. równomierne rozłożenie obciążenia, brak uszkodzeń materiałów i brak odkształceń połączonych części.

  Więcej informacji znaleźć można tutaj: