Elektroizolacyjne tworzywa sztuczne

Ze względu na doskonałe właściwości elektryczne (od całkowitej izolacyjności po przewodność elektryczną) tworzywa sztuczne są nieodzownymi materiałami w branży elektrycznej i elektronicznej.

Niemodyfikowane tworzywa sztuczne z natury mają właściwości elektroizolacyjne. Te elektroizolacyjne tworzywa sztuczne zapewniają wysoką lub całkowitą odporność na przepływ prądu elektrycznego. Znajdują one zwykle szereg zastosowań mających na celu wstrzymanie przewodności elektrycznej, która mogłaby prowadzić do obrażeń u osób lub strat materialnych. Elektroizolacyjne tworzywa sztuczne są często wykorzystywane do zastosowań takich jak przełączniki, oświetlenie, osłony kabli oraz płytki drukowane układów elektrycznych.

Firma Ensinger oferuje szeroką gamę tworzyw sztucznych o dobrych właściwościach elektroizolacyjnych. Nasz serwis techniczny chętnie udzieli pomocy w doborze właściwych materiałów.

Do określania właściwości izolacyjnych tworzywa sztucznego używany jest często wskaźnik CTI (Comparative Tracking Index). Przy jego pomocy można określić odporność elektryczną izolacji na powierzchni izolujących tworzyw sztucznych.


Zalecane są następujące elektroizolacyjne tworzywa sztuczne: