Alternatywne rozwiązania dla PFAS

Per- i polifluoroalkilowe substancje chemiczne są obecnie przedmiotem wielu kontroli regulacyjnych pod skrótem "PFAS".
PFAS, określane również jako "wieczne chemikalia", są szeroko zdefiniowane jako substancje zawierające co najmniej jeden w pełni fluorowany atom węgla metylu (CF3) lub metylenu (CF2) bez wiązania H/Cl/BR/I i obejmują ponad 10 000 różnych substancji. Mogą one być wykrywane w naszym środowisku i organizmach przez nieokreślony czas i, w zależności od substancji, mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. Ślady PFAS są obecnie powszechnie wykrywane w glebie i wodzie.

Substancje PFAS są bardzo popularne w przemyśle, ponieważ są stabilne termicznie i chemicznie, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. Od pianek gaśniczych po powłoki, opakowania, farby, pestycydy i urządzenia medyczne - substancje PFAS można znaleźć w wielu różnych zastosowaniach.
Fluoropolimery przetwarzane w firmie Ensinger, takie jak PTFE oraz PVDF, również mieszczą się w tej obecnie szerokiej definicji.

W dniu 23 marca 2023r. ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) opublikowała wniosek dotyczący zasadniczego ograniczenia PFAS, który ma zostać uregulowany unijnym rozporządzeniem w sprawie chemikaliów REACH. Wpłynęłoby to również na import gotowych produktów PFAS z krajów spoza UE.
Oznacza to, że zakaz dotyczyłby również produktów firmy Ensinger zawierających fluoropolimery lub dodatki na bazie fluoru, chociaż fluoropolimery są klasyfikowane jako polimery nieszkodliwe zgodnie z kryteriami OECD. Istnieją na przykład gatunki PTFE i PVDF, które nadają się do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Do września 2023r. nadal trwa okres zgłaszania uwag, podczas którego zainteresowane strony, firmy i stowarzyszenia mogą przesyłać do ECHA dane i opinie na temat propozycji ograniczeń.

Decyzji o tym, w jakim zakresie i czy wniosek legislacyjny zostanie wdrożony, należy spodziewać się nie wcześniej niż w połowie 2024 roku. Z dzisiejszej perspektywy ograniczenie wejdzie w życie najwcześniej w 2025 roku.
Jednak niektóre substancje PFAS (np. PFOA) są już dziś uregulowane obowiązującymi przepisami UE. Aktualne deklaracje zgodności są dostępne na życzenie.

Ponadto, firma Ensinger ściśle współpracuje z odpowiednimi dostawcami surowców i intensywnie monitoruje procesy związane z regulacjami dotyczącymi PFAS, aby móc reagować na wszelkie istotne zmiany.  
W produkcji naszych konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, takich jak POM, PA i PET, oprócz wysokowydajnych tworzyw sztucznych PPS, PPSU, PEEK i PI, PTFE lub PVDF mogą być stosowane jako dodatki do określonych typów. W celu uzyskania alternatywnych rozwiązań niezawierających PFAS, prosimy o kontakt z naszym działem inżynierii zastosowań.

W przypadku dalszych pytań lub deklaracji zgodności prosimy o kontakt:


CZY ISTNIEJĄ ALTERNATYWNE TWORZYWA DLA PTFE I PVDF NIEZAWIERAJĄCE PFAS?

Te i podobne pytania pojawiają się ostatnio coraz częściej w naszym dziale inżynierii zastosowań i niestety nie można na nie odpowiedzieć w sposób ogólny. Zalecamy, aby tego typu kwestie były badane indywidualnie, bardziej pod kątem konkretnego zastosowania. Ze względu na niezrównaną wszechstronność większości fluoropolimerów, rozważając, czy produkt zamienny jest niezbędny i dostępny, należy skupić się na właściwościach dla których materiał został wybrany, takich jak zachowanie w temperaturze, odporność chemiczna i właściwości mechaniczne. Przykładowo nie ma polimeru, który miałby 100% właściwości PTFE. W związku z tym rozważenie ewentualnego zastąpienia materiału będzie prawdopodobnie wiązało się również ze zmianami w projekcie elementu. Ze względu na duży wybór różnorodnych tworzyw termoplastycznych oraz różnych procesów produkcyjnych, firma Ensinger jest w stanie zbadać różne alternatywy i z przyjemnością podejmie współpracę konsultacyjną.

Alternatywa dla materiałów ślizgowych wypełnionych PTFE

PTFE jest również popularnym dodatkiem w zastosowaniach trybologicznych. Chociaż nie ma bezpośredniego substytutu PTFE, firmie Ensinger udało się opracować alternatywę dla materiałów ślizgowych wypełnionych PTFE.
Dzięki specjalnej formie wypełniacza, która nie wymaga PTFE, można osiągnąć doskonałe wyniki w zakresie tarcia i zużycia w różnych zastosowaniach trybologicznych.
Mieszanki tworzyw sztucznych (kompaundy) są dostępne pod nazwą TECACOMP XS w połączeniu z PPA, PA66, PPS i PEEK.