Alternativy pro PFAS

Per- a polyfluorované chemické látky jsou v současné době pod zkratkou "PFAS" předmětem velkého zájmu regulačních orgánů.
PFAS, známé také jako "věčné chemikálie", jsou široce definovány jako látky, které obsahují alespoň jeden plně fluorovaný methylový (CF3) nebo methylenový (CF2) atom uhlíku bez vazby H/Cl/BR/I, a zahrnují více než 10 000 různých látek. Jsou v našem životním prostředí a těle detekovatelné po neomezenou dobu a v závislosti na látce mohou způsobovat zdravotní problémy. Stopy PFAS jsou v současné době hojně detekovány v půdě a ve vodách.

Látky PFAS jsou velmi oblíbené v průmyslu, protože jsou tepelně a chemicky stabilní, a proto je lze používat v široké škále aplikací. Látky PFAS lze nalézt v mnoha různých aplikacích, od hasicích pěn až po nátěry, obaly, barvy, pesticidy a zdravotnické prostředky.
Fluoropolymery zpracovávané ve společnosti Ensinger, jako jsou PTFE a PVDF, rovněž spadají pod tuto současnou širokou definici.

Dne 23. března 2023 zveřejnila ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) návrh na zásadní omezení PFAS, které mají být regulovány prostřednictvím nařízení EU o chemických látkách REACH. Dotklo by se to i dovozu hotových výrobků z PFAS ze zemí mimo EU.
To znamená, že zákaz by se dotkl i výrobků Ensinger obsahujících fluoropolymery nebo přísady na bázi fluoru, přestože fluoropolymery jsou podle kritérií OECD klasifikovány jako neškodné polymery. Existují například také druhy PTFE a PVDF, které jsou vhodné pro přímý styk s potravinami.

Do září 2023 je stále otevřené období pro podávání připomínek, během něhož mohou zainteresované strany, společnosti a sdružení předkládat agentuře ECHA údaje a stanoviska k návrhu na omezení.

Rozhodnutí o tom, zda a v jakém rozsahu bude legislativní návrh proveden, se neočekává dříve než v polovině roku 2024. Z dnešního pohledu vstoupí omezení v platnost nejdříve v roce 2025.
Některé látky PFAS (např. PFOA) jsou však již regulovány platnými předpisy EU. Platná prohlášení o shodě jsou k dispozici na vyžádání.

Kromě toho si společnost Ensinger úzce vyměňuje informace s příslušnými dodavateli surovin a intenzivně sleduje procesy kolem regulace PFAS, aby byla schopna reagovat na případné významné změny.  
Při výrobě našich technických plastů, jako jsou POM, PA a PET, se kromě vysoce výkonných plastů PPS, PPSU, PEEK a PI mohou jako přísady pro určité třídy používat PTFE nebo PVDF; v případě alternativ bez obsahu PFAS se obraťte na naše oddělení aplikačního inženýrství.

V případě dalších dotazů nebo prohlášení o shodě nás neváhejte kontaktovat:


EXISTUJÍ PLASTOVÉ ALTERNATIVY PTFE A PVDF BEZ PFAS?

Tyto a podobné otázky se v poslední době v našem oddělení aplikačního inženýrství objevují stále častěji a bohužel na ně nelze odpovědět paušálně. Spíše doporučujeme, aby tyto typy dotazů byly zkoumány individuálně, dle konkrétní aplikace. Vzhledem k bezkonkurenční všestrannosti většiny fluropolymerů je třeba při zvažování, zda je náhradní výrobek nezbytný a dostupný, zaměřit pozornost na vlastnosti, jako je teplotní chování, chemická odolnost a mechanické vlastnosti, pro které byl materiál vybrán. Jako příklad lze uvést, že neexistuje polymer, který by měl 100 % vlastností PTFE. Proto úvahy o případné náhradě materiálu budou pravděpodobně zahrnovat i změny v konstrukci dílu. Díky velkému výběru různých termoplastů a různých výrobních procesů je společnost Ensinger schopna prozkoumat různé alternativy a těší se na konzultační spolupráci.

Alternativa kluzných materiálů plněných PTFE

PTFE je také oblíbenou přísadou v tribologických aplikacích. Ačkoli přímá náhrada PTFE neexistuje, společnosti Ensinger se podařilo vyvinout alternativu k kluzným materiálům plněným PTFE.
Díky speciální koncepci plniva, která nevyžaduje PTFE, lze v různých tribologických aplikacích dosáhnout vynikajících výsledků tření a opotřebení.
Plastové směsi jsou k dispozici pod názvem TECACOMP XS v kombinaci s PPA, PA66, PPS a PEEK.