POM pro lékařské účely

TECAFORM AH MT

TECAFORM AH MT (POM-C/polyoxyetylén) představuje konstrukční plast, jenž je odolný vůči více různým čisticím a dezinfekčním prostředkům a rovněž vůči mnohým rozpouštědlům. TECAFORM AH MT lze navíc sterilizovat horkou párou metodami využívanými obvykle v lékařském odvětví.

Oblasti využití jsou různorodé a pokrývají široký rozsah lékařských segmentů, jako například rekonstrukce kloubů, traumatologie, operace páteře a mnoho dalších. TECAFORM AH MT je zvlášť vhodný k použití na zkušební implantáty pro kontrolu rozměrů v rámci postupů přípravy náhrad kolen, kyčlí a ramen a dále na chirurgické nástroje. 

Biokompatibilita

Materiál TECAFORM AH MT je vhodný pro veškeré lékařské aplikace, které vyžadují biokompatibilitu v kombinaci s omezeným stykem s pokožkou a tkáněmi do 24 hodin a případně nepřímý styk s krví.

TECAFORM AH MT plasty jsou testovány v souladu s normami ISO 10993. USP Class VI informace je k dispozici pro surovinu.

Klíčové vlastnosti

Základní vlastností materiálu TECAFORM AH MT je jeho pevnost. Materiál je tuhý, pevný a tvrdý, má dobré kluzné a třecí vlastnosti a nabízí dobrou elektrickou izolaci. Mezi další vlastnosti náleží:

  • Vysoká chemická odolnost, zvláště vůči louhům, rozpouštědlům a palivům
  • Vysoká pevnost, tvrdost a pružná tuhost
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Dobrá rozměrová stabilita

Odolnost vůči sterilizaci párou

Sterilizace horkou párou: TECAFORM AH MT nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to až do 800 sterilizačních cyklů. Po vykonání 200 sterilizačních cyklů lze však pozorovat ztrátu barevnosti. Přibližně po 500 sterilizačních cyklech může být rovněž pozorována barevná změna (žloutnutí). 
Zkoušky sterilizace byly prováděny s použitím plastových zkušebních vzorků bez čisticích cyklů. Sterilizační teplota činila 134 °C s dobou sterilizace 10 minut a dobou sušení 20 minut. Tlak v komoře činil 3 bary. Další aspekty ovlivňující proces čištění (Ecolab, Borer atd.) nebyly zkoumány. Vzhledem k chemické odolnosti jednotlivých materiálů a k praktickým zkušenostem je třeba předpokládat, že čisticí cykly mají významný vliv na odolnost vůči sterilizaci. Odolnost vůči sterilizaci, zvláště u PP-HT a v menší míře u POM-C, se tímto významně zhoršuje. Je proto třeba předpokládat, že odolnost vůči sterilizaci bude významně nižší, než se popisuje. Odolnost z hlediska počtu sterilizací typicky definujeme pro PP-HT hodnotou přibl. 200 sterilizačních cyklů a pro POM-C přibl. 300–400 cyklů.
 

Materiály TECAFORM AH MT

Materiál POM-C TECAFORM AH MT pro lékařské použití od společnosti Ensinger se dodává skladem v mnoha standardních barvách. To umožňuje větší flexibilitu při návrzích vašich aplikací, např. za účelem snadného rozlišení mezi různými nástroji a velikostmi nebo k odlišení od konkurenčních produktů charakteristickou barvou vaší značky. Tyče z materiálu TECAFORM AH MT lze objednávat v širokém rozsahu rozměrů, a našim zákazníkům se tak nabízí možnost optimalizované koordinace dodavatelského řetězce a lze tak důsledně vyhovět potřebám našich zákazníků z hlediska dodacích lhůt.
 

TECAFORM AH MT yellow

TECAFORM AH MT yellow je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích. Další podrobnosti jsou uvedeny u materiálu TECAFORM AH MT black.

TECAFORM AH MT red

TECAFORM AH MT red je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích. Další podrobnosti jsou uvedeny u materiálu TECAFORM AH MT black.

TECAFORM AH MT blue

TECAFORM AH MT blue je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích. Další podrobnosti jsou uvedeny u materiálu TECAFORM AH MT black.