POM pro lékařské účely

POM určený pro lékařské nebo zdravotnické aplikace je konstrukční plast, který je odolný vůči mnoha čisticím a dezinfekčním materiálům a také vůči řadě rozpouštědel. Kromě toho lze typy POM pro lékařské účely sterilizovat horkou párou obvyklými metodami v lékařském průmyslu.

Oblasti použití jsou různorodé a sestávaly z lékařských segmentů, jako je rekonstrukce kloubů, traumatologie, spinální procedury a mnoho dalších. Zatímco výrobky z POMu pro lékařské účely jako TECAFORM AH MT se historicky používají pro takové zdravotnické aplikace, jako jsou zkoušky velikosti v procesech náhrady kolen, kyčlí a ramen,  Ensinger upřednostňuje mírně výkonnější materiály, jako je PPSU (polyfenylsulfon) nebo PEEK (polyetheretherketon) kvůli jejich vynikajícím fyzikálním a biokompatibilním vlastnostem a chemické odolnosti . Tyto biokompatibilní plasty se prodávají pod obchodními názvy TECASON P MT (PPSU) a TECAPEEK MT (PEEK).

Klíčové vlastnosti

Základní vlastností materiálu POM je jeho pevnost. Materiál je tuhý, pevný a tvrdý, má dobré kluzné a třecí vlastnosti a nabízí dobrou elektrickou izolaci. Mezi další vlastnosti náleží:

  • Vysoká chemická odolnost, zvláště vůči louhům, rozpouštědlům a palivům
  • Vysoká pevnost, tvrdost a pružná tuhost
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Dobrá rozměrová stabilita

Odolnost vůči sterilizaci párou

Sterilizace horkou párou: POM nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to až do 800 sterilizačních cyklů. Po vykonání 200 sterilizačních cyklů lze však pozorovat ztrátu barevnosti. Přibližně po 500 sterilizačních cyklech může být rovněž pozorována barevná změna (žloutnutí). Z těchto důvodů může společnost Ensinger doporučit vysokovýkonné materiály, jako je PPSU (polyfenylsulfon) nebo PEEK (polyetheretherketon).
Zkoušky sterilizace byly prováděny s použitím plastových zkušebních vzorků bez čisticích cyklů. Sterilizační teplota činila 134 °C s dobou sterilizace 10 minut a dobou sušení 20 minut. Tlak v komoře činil 3 bary. Další aspekty ovlivňující proces čištění (Ecolab, Borer atd.) nebyly zkoumány. Vzhledem k chemické odolnosti jednotlivých materiálů a k praktickým zkušenostem je třeba předpokládat, že čisticí cykly mají významný vliv na odolnost vůči sterilizaci. Odolnost vůči sterilizaci, zvláště u PP-HT a v menší míře u POM-C, se tímto významně zhoršuje. Je proto třeba předpokládat, že odolnost vůči sterilizaci bude významně nižší, než se popisuje. Odolnost z hlediska počtu sterilizací typicky definujeme pro PP-HT hodnotou přibl. 200 sterilizačních cyklů a pro POM-C přibl. 300–400 cyklů.