Výběr materiálů a konstrukční řešení

Vysokovýkonné a konstrukční plasty se používají ve všech průmyslových sektorech. Konstrukční návrh může své požadované funkčnosti, bezpečnosti a provozní životnosti dosáhnout pouze při použití správného materiálu, a proto je proces výběru příslušného plastového materiálu kritický pro úspěšné završení konstrukčního návrhu každého dílu. O správném výběru materiálu rozhodují především podmínky příslušné aplikace. Vedle podmínek dané aplikace by výběr vhodného plastu měl brát do úvahy rovněž množství dalších faktorů.

Průvodce výběrem plastů

Při snaze o stanovení vhodného materiálu pro určitou aplikaci je důležité podrobně porovnat charakteristiky předmětných plastů, jejich materiálové vlastnosti a profil příslušných požadavků. Společnost Ensinger poskytuje při procesu výběru podporu v podobě poradního nástroje nebo průvodce výběrem plastů, kde jsou v organizované struktuře k dispozici všechna dostupná data ohledně našich skladových polotovarů. Průvodce výběrem plastů vám pomůže vyhledat správný polymer, který bude vyhovovat vašim požadavkům.

 

Průvodce výběrem materiálu vám nabídne celý sortiment dostupných plastů, případně lze využít volitelné možnosti plniv po levé straně k zúžení výběru pouze na plasty vyhovující zvoleným atributům. Mějte, prosím, na vědomí, že průvodce výběrem je třeba považovat pouze za doporučující pomůcku, a neměl by proto nahrazovat praktické testování. 

Srovnávací nástroj

Pomocí nástroje pro výběr plastových materiálů je možné omezit výběr vhodných materiálů na realisticky přijatelný počet. Náš srovnávací nástroj uživatelům umožňuje porovnávat podrobné údaje a vlastnosti až čtyř různých plastových materiálů na jediné stránce. Nástroj aktivujete klepnutím na tlačítko pro porovnání. Tuto funkci naleznete v přehledu produktů (nástroj pro výběr materiálů) na každé stránce s jednotlivým produktem.

Technické poradenství

V rámci procesu výběru materiálů mohou ochotně pomoci naši poradci pro technický návrh aplikací. Nejenže získáte podporu s výběrem správného materiálu, ale navíc také s dalším zpracováním, ale také ohledně příslušných předpisů a požadavků. Naše rozsáhlá expertíza ve specifických aspektech konkrétních aplikací nám umožňuje poskytovat podporu od prvních fází návrhu nových produktů přes výběr materiálů a konstrukce až po specifikace finální součásti. Máte-li o cokoli z těchto služeb zájem, kontaktujte kdykoli náš poradenský tým a požádejte o bezplatnou odbornou asistenci na e-mailové adrese [obfemailstart]aW5mby5jekBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend] nebo telefonicky na čísle +420 377972 056.


Požadavky v oblasti projektování aplikací

Kritéria pro výběr a vlastnosti materiálů mohou být složitá. V následující části jsou vysvětleny hlavní vlastnosti produktů a příslušné zkušební metody a rovněž kompaktní přehled našich rozsáhlých znalostí v oblasti plastů a souvisejících odvětvích. Vedle teoretických skutečností a informací jsou součástí přehledu rovněž doporučení ohledně dostupných materiálů.