Sterilizovatelné a autoklávovatelné plasty

Obezřetná sterilizace zařízení a součástí vyrobených z plastu má za cíl zahubit co nejvíce živých mikroorganismů, jako například bakterií, virů, řas a jejich spor. Pro účely sterilizace plastů existuje několik metod. V závislosti na použitém procesu sterilizace jsou některé materiály vhodnější než jiné.

Plasty odolné vůči autoklávování párou

Podle DIN EN 285 musí být všechny sterilizované objekty vystaveny čisté vodní páře na mezi sytosti při teplotě 134 °C po dobu alespoň tří minut. Sterilizace párou, neboli autoklávování, se považuje za nejbezpečnější a nejméně nákladnou ze všech metod sterilizace. Vysoké procesní teploty, které zde působí, však tuto metodu činí méně vhodnou pro materiály choulostivé vůči teplu a hydrolýze.

 • PEEK pro lékařské použití
  TECAPEEK MT nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to ani po více než 1500 sterilizačních cyklech. Rovněž žádné další negativní dopady, jako například odbarvení nebo změna barvy (žloutnutí), nebo dokonce kalcifikace, nejsou po více než 1500 cyklech pozorovány.
 • PPSU pro lékařské použití
  TECASON P MT nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to až do 800 sterilizačních cyklů. Do 1000 sterilizačních cyklů není rovněž pozorována významná ztráta barevnosti. 
 • POM-C pro lékařské použití
  Acetalové kopolymery používané ve zdravotnických aplikacích obvykle nevykazují významnou ztrátu mechanických vlastností až do 800 sterilizačních cyklů. Po vykonání 200 sterilizačních cyklů však může být pozorována ztráta barevnosti. Přibližně po 500 sterilizačních cyklech může být rovněž pozorována barevná změna (žloutnutí).
 • PP pro lékařské použití
  TECAPRO MT nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to až do 800 sterilizačních cyklů. Po vykonání 200 sterilizačních cyklů však lze pozorovat ztrátu barevnosti a změnu barvy (žloutnutí) (neplatí pro TECAPRO MT black). 

Zkoušky sterilizace byly prováděny s použitím plastových zkušebních vzorků bez čisticích cyklů. Sterilizační teplota činila 134 °C s dobou sterilizace 10 minut a dobou sušení 20 minut. Tlak v komoře činil 3 bary. Další aspekty ovlivňující proces čištění (Ecolab, Borer atd.) nebyly zkoumány. Vzhledem k chemické odolnosti jednotlivých materiálů a k praktickým zkušenostem je třeba předpokládat, že čisticí cykly mají významný vliv na odolnost vůči sterilizaci. Odolnost vůči sterilizaci, zvláště u PP-HT a v menší míře u POM-C, se tímto významně zhoršuje. Je proto třeba předpokládat, že odolnost vůči sterilizaci bude významně nižší, než se popisuje. Odolnost z hlediska počtu sterilizací typicky definujeme pro PP-HT hodnotou přibl. 200 sterilizačních cyklů a pro POM-C přibl. 300 - 400 cyklů.

ostatní sterilizační metody

Horký vzduch

Při sterilizaci horkým vzduchem se choroboplodné zárodky hubí suchým horkým vzduchem při vysokém tepelném zatížení (180 °C) po dobu alespoň 30 minut. Tento proces již není povolen vzhledem k velkému počtu nejistých faktorů, a proto byl ve většině případů nahrazen jinými metodami.

Mezi materiály pro lékařské aplikace, velmi odolné vůči působení horkého vzduchu, náleží:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Mezi odolné materiály MT náleží:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT odolnost nevykazují.

Plazma

Sterilizace pomocí plazmatu peroxidu vodíku je vhodná pro všechny plasty, je však nákladná a vyžaduje komplexní zařízení. Vysoce reaktivní hydroxidové a hydroxylové radikály hubí mikroorganismy při teplotě pouhých 45 °C během doby v délce 45 až 80 minut; plazma je odváděna příslušnou ventilací. U této metody téměř neexistuje riziko koroze a nejsou zde toxické zbytkové látky, které by vyžadovaly delší doby odvádění plynu.

Mezi materiály pro lékařské aplikace, odolné vůči působení plazmatu, náleží:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Formaldehyd a ethylenoxid

Sterilizace využívající mikrobicidní plyn, jako například formaldehyd nebo ethylenoxid, se vždy provádí při teplotách mezi 48 a 60 °C. Vzhledem k relativně nízkým teplotám je tento proces vhodný pro materiály choulostivé vůči vyšším teplotám. Účinnost formaldehydu je srovnatelná s účinkem ethylenoxidu, ale jeho nižší toxicita umožňuje používat kratší doby odvětrání. Oba se využívají převážně pro jednorázové spotřební prvky.

Mezi materiály pro lékařské aplikace, odolné vůči působení plynu, náleží:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Sterilizace pomocí gama záření

Sterilizace pomocí záření představuje citlivou metodu, jež je vhodná pro téměř všechny typy plastů a využívá paprsky gama nebo paprsek značně urychlených elektronů. Tyto procesy jsou náročné z hlediska nákladů a vybavení, a proto se využívají převážně pro sterilizaci jednorázově používaných produktů v průmyslovém měřítku.

Mezi materiály pro lékařské aplikace, odolné vůči působení záření gama, náleží:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Mezi odolné materiály MT náleží:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT odolnost nevykazují.