Sterilize edilebilir ve otoklavlanabilir plastikler

Plastikten yapılmış cihazlar ve bileşenlerin bağımsız biçimde sterilize edilmesinin amacı bakteri, virüs, mantar ve sporlar gibi çok sayıda yaşayan mikro organizmayı mümkün olduğu ölçüde yok etmektir. Plastiklerin sterilizasyonu için çok sayıda yöntem vardır. Kullanılan sterilizasyon işlemine bağlı olarak bazı malzemeler diğerlerinden uygundur.

Buharlı otoklavlanabilir plastikler

DIN EN 285 uyarınca sterilize edilen nesnelerin tüm yüzeyleri en az üç dakika boyunca 134°C'deki saf doymuş su buharına bırakılmalıdır. Buharlı sterilizasyon veya otoklavlama, tüm sterilizasyon yöntemlerinin en güvenlisi ve ucuzu olarak değerlendirilir. Ancak yüksek işlem sıcaklıkları bu yöntemi ısıya ve hidrolize hassas malzemeler için daha az uygun kılar.

 • PEEK medikal sınıf
  TECAPEEK MT 1.500 sterilizasyon döngüsünden daha yukarıda bile mekanik özelliklerinde önemli ölçüde bir kayıp göstermez. Dahası 1.500 döngü üzerinde renk atması veya renk değişimi (sararma) veya kalsifikasyon gibi başka negatif etkiler de görülmez.
 • PPSU medikal sınıf
  TECASON P MT 800 sterilizasyon döngüsünden daha yukarıda bile mekanik özelliklerinde önemli ölçüde bir kayıp göstermez. Aynı zamanda 1.000 sterilizasyon döngüsü altında önemli ölçüde renk atması da görülmez. 
 • POM-C medikal sınıf
  Medikal uygulamalarında kullanılan asetal kopolimerler, tipik olarak 800 sterilizasyon döngüsüne kadar mekanik özelliklerde önemli bir kayıp göstermeyecektir. Ancak 200 sterilizasyon döngüsünde renk atması görülebilir. 500 sterilizasyon döngüsü civarında bir renk değişikliği (sararma) görülebilir.
 • PP medikal sınıf
  TECAPRO MT 800 sterilizasyon döngüsüne kadar mekanik özelliklerinde önemli ölçüde bir kayıp göstermez. Ancak 200 sterilizasyon döngüsünde renk atması ve renk değişikliği (sararma) görülebilir (TECAPRO MT black için geçerli değildir). 
Sterilizasyon testleri, temizlik döngüleri olmaksızın plastik test numuneleri kullanılarak yapılmıştır. Sterilizasyon sıcaklığı 10 dakikalık bir sterilizasyon süresiyle birlikte 134°C'ydi ve 20 dakikalık bir kurutma süresi vardı. Oda basıncı 3 bar'dı. Temizlik işlemine (Ecolab, Borer vb. ile) etki eden diğer unsurlar incelenmedi. Malzemelerin özgün kimyasal dirençleri ve pratikten dolayı, temizlik döngülerinin sterilizasyon direnci üzerinde ciddi bir etkisi olduğu varsayılmalıdır. PP-HT ve daha az bir dereceye kadar POM-C’nin başta olmak üzere sterilizasyon direnci bundan ciddi oranda olumsuz etkilenir. Bu nedenle sterilizasyon direncinin belirtilenden çok daha düşük olacağı varsayılmalıdır. Genel olarak PP-HT için yaklaşık 200 sterilizasyon döngüsü, POM-C için ise yaklaşık 300 - 400 döngü belirliyoruz.

diğer sterilizasyon yöntemleri

Sıcak hava

Sıcak hava sterilizasyonunda, en az 30 dakikanın üzerinde süreyle yüksek termal yük (180°C) altında bakteriler kuru ısı ile yok edilir. Çok sayıda belirsiz faktör nedeniyle bu işleme artık müsaade edilmemektedir ve bu nedenle bu işlemin yerine çoğu durumda farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Sıcak havaya yüksek seviyede dirençli tıbbi kullanıma uygun malzemeler:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Dirençli MT malzemeleri şunlardır:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT dirençli değildir.

Plazma

Oksijenli su plazması ile sterilizasyon tüm plastikler için uygundur, ancak masraflıdır ve ayrıntılı ekipman gerektirir. Yüksek seviyede aktif hidroksi ve hidroksil radikaller 45 ila 80 dakikalık sürelerde yalnızca 45°C sıcaklıkta mikroorganizmaları öldürür, plazma ventilasyon aracılığıyla giderilir. Korozyon riski neredeyse yoktur ve uzun süreli gaz giderme gerektirebilecek zehirli kalıntı meydana gelmez.

Plazmaya dirençli tıbbi kullanıma uygun malzemeler:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Formaldehit ve etilen oksit

Formaldehit veya etilen oksit gibi mikro biyosidal gazların kullanıldığı sterilizasyon işlemleri her zaman 48 ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Düşük sıcaklıklardan dolayı bu işlem, sıcaklığa karşı duyarlı malzemeler için uygundur. Formaldehitin etkinliği, etilen oksitinkine benzer, ancak düşük toksisitesi daha kısa gaz giderme sürelerine izin verir. Her ikisi de genel olarak sarf malzemeleri için kullanılır.

Gaza dirençli tıbbi sınıf malzemeler şunlardır:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Gama radyasyonuyla sterilizasyon

Radyasyonla sterilizasyon neredeyse tüm plastik türleri için uygundur ve gama ışınları veya son derece hızlandırılmış elektron ışınları kullanılır. Bu işlemler maliyet ve ekipman açısından yoğun işlemlerdir, bu sebeple genellikle endüstriyel ölçekte sarf malzemelerinin sterilizasyonu için kullanılır.

Gama radyasyonuna dirençli tıbbi sınıf malzemeler şunlardır:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Dirençli MT malzemeleri şunlardır:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT dirençli değildir.