Uçak kabin iç donanım uygulamaları için plastikler

FAR 25.853 uyarınca test edildi ve aleve dayanımlı

Plastik malzemeler metallere kıyasla hafiflikleri sayesinde yakıt tüketimini azaltmada iyi bir çözümdür.
İç donanım malzemelerinin bir uçak içi donanımı uygulamasında değerlendirilmesi için kabin içinde yangın sonuçlarını aza indirmek ve de yolcular için kabul edilir güvenlik seviyelerini sağlamak üzere hazırlanmış çeşitli teknik gereksinimleri yerine getirmesi gerekir. 
Uçakta yangından korunmayı sağlamak için Federal Havacılık İdaresi (FAA), çeşitli yangın testi prosedürlerinin (FAR 25.853 gibi) uçak malzemelerinin ısı veya aleve maruz kaldığında belirli performans kriterlerini yerine getirmesini gerektirir.

Standart plastik yarı mamul ürünlerini göz önünde bulundurduğumuzda, PEEK, PEI, PPS gibi yüksek performanslı malzemeler değişiklik yapılmadan genellikle alev direnci gereksinimlerini karşılarken, diğer taraftan POM veya PA gibi standart malzemeler özel katkı maddeleriyle değiştirilmedikçe genellikle karşılamaz.

İşte bu yüzden alev geciktirici katkı maddeli çeşitli yeni termoplastik ürünler geliştirdik: Bu malzemeler  uçak iç donanımlarının genel zorluklarını karşılamak üzere tasarlandı ve ayrıca yüksek mekanik performans ya da sıcaklık direnci gerekmediğinde yüksek performanslı malzemelere düşük maliyetli bir alternatif olabilir. 

FAR 25.853 uyarınca test edilen bu yeni uçak iç donanımı plastikleri şunlardır:

Çubuk, levha ve içi boş çubuk / tüp şeklinde yarı bitmiş plastik ürünler sunuyor ve geniş stok portföyü sağlıyoruz.  Özel üretim çalışmaları da mevcuttur.

TECAMID 6 FRT natural

TECAMID 6 FRT, doğal alev direnci için modifiye edilmiş PA 6’dır. Bu naylon malzeme iyi aşınma ve kayma özelliklerini yüksek dayanım ile birleştirir...

TECAMID 66 GF15 FR black

TECAMID 66 GF15 FR black, uçak iç tasarımında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş cam dolgulu naylon 66 plastiktir.

TECANYL VH2 black

TECANYL VH2 black, uçak kabiniçi uygulamalarında kullanılması için tasarlanan, özel olarak formüle edilmiş bir PPE plastiğidir.

ALEV DİRENCİ ONAYLI YÜKSEK PERFORMANSLI PLASTİKLER

Ayrıca tutuşabilirliğe karşı çeşitli yüksek performans termoplastikleri test ettik: 

60 saniyelik dikey yanma testi standardı veya 12 saniyelik dikey yanma testi standardına göre test edildi, gerektiğinde ilave duman emisyonu ve toksisite ve ısı salımı testleri de gerçekleştirilebilir.

Koltuklar, aydınlatma, uçak mutfakları veya kokpit donanımı gibi uçak iç donanımı uygulamalarındaki gereksinimleri karşılamak için geniş malzeme yelpazesi sunuyoruz.
Bu kapsamlı test sonuçlarını müşterilerimizle paylaşabilmemiz dikkate alındığında, bu  “kullanıma hazır” malzemeler ticari uçak iç donanımları ve benzer VIP uçak iç donanımlarının tasarım geliştirmeleri için tamamen yeni olasılıklar ve imkanlar sağlıyor.

YANMA, DUMAN YOĞUNLUĞU VE TUTUŞMA TESTİ

Uçak kabini ortamında kullanım için belirlenmiş uçak iç donanımı malzemeleri belirli tutuşabilirlik gereksinimlerini karşılamalıdır. 

Ancak, sadece tutuşabilirlik testi mi yoksa tüm FST (yangın, duman ve toksisite) testlerinin mi gerekli olduğunu belirleyecek olan parçanın uçaktaki asıl konumudur:

  • 60 saniyelik ve/veya 12 saniyelik dikey yanma testi uyarınca tutuşabilirlik testi
  • Duman yoğunluğu testi / duman emisyonu
  • Yanma toksisitesi
  • Isı salımı 
  • 15 saniyelik yatay yanma testi uyarınca tutuşabilirlik

Ensinger’in plastikler için tutuşabilirlik testi daima test edilen kalınlığı ifade eder ve yarı bitmiş plastiklerimizin bitmiş işlenmiş parçasında kabul edilen en ince duvar kalınlığına karşılık gelir. Belirli bir malzemede hangi testin geçildiğini kontrol etmek için lütfen malzeme veri sayfalarına bakın. Tutuşabilirlik testi sertifikaları siparişte talep doğrultusunda verilecektir.

Plastik malzemelerimizin test sonuçları, müşterilerin işlenmiş parçalar veya bu parçaların kısmi birleştirmeleri üzerinde nihai FST testlerini gerçekleştirirken olası sonuçları göstermek üzere kullanabileceği mükemmel bir destektir.  Müşterilere belirli bir uygulama için doğru malzemeyi hızlı şekilde ve güvenilirlikle seçme imkanı verir.
Başka her türlü sorunuz için hazırız ve gerekirse ilave testler gerçekleştirebiliriz: Örneğin gerektiğinde tutuşabilirliğe karşı ilave kalınlıkları test edebiliriz.

far 25.853 ve jar 25.853

Uçakta ve özellikle uçak iç donanımlarında malzeme kullanımı gereksinimleri tüm dünyada oldukça benzerdir ve çeşitli düzenleyici kuruluşlar tarafından açık şekilde belirtilmiştir. İlgili kuruluş açıklamalarının özeti şu şekildedir.
Uçak düzenlemesi esasen 2 denk standart ile tanımlanır:
 
  • ABD’de: FAA (Federal Havacılık İdaresi) tarafından düzenlenen CFR (Federal Düzenlemeler Kanunu) Başlık 14’ün parçası olan FAR (Federal Havacılık Düzenlemesi)
  • AB’de: EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) tarafından düzenlenen CS (Sertifikasyon Spesifikasyonları) veya JAR (Avrupa’da oluşturulan FAR’ye denk)
 
Büyük ticari uçakları her iki standart için bölüm “25” karşılar; uçak iç donanımlarını bölüm “853” karşılar. Bu yüzden “FAR 25.853”, JAR 25.853”, “JAR-25, § 25.853”, “FAR Bölüm 25, § 25.853”,  “14 CFR Bölüm 25.853”, “CS 25.853”e başvuruyoruz
 
Daha ayrıntılı talimatları ve güvenlik önlemlerini açıklamak için ferdi uçak üreticileri, tümü FST gereksinimleri konusunda benzer içeriğe sahip kendi şirket içi dokümanlarını hazırlamışlardır.
  • BSS: « BOEING GÜVENLİK STANDARDI » 
  • AITM: « AIRBUS ENDÜSTRİ TEST YÖNTEMİ »; bu AITM « AIRBUS DIRECTIVE» ABD0031 dokümanında derlenmiştir.
 
Farklı testler FAR/CS 25 Ek F’de ifade edilmiştir.
 Tüm malzemeler dikey yanma testini geçmelidir. İç donanım tavanı, duvar panelleri, bölmeler, uçak mutfağı yapısı, büyük dolaplar veya kabin istif bölümleri gibi bazı uçak iç donanımı bileşenleri ayrıca duman emisyonu, toksisite testleri ve ısı salımı testinden de geçmelidir.

FAR 25.853, AIRBUS VE BOEING STANDARTLARINA UYGUN

Aşağıdaki tablo FAR 25.853, AITM ve BSS arasındaki test yöntemlerinin uygunluklarını listelemektedir.

Test açıklaması

FAR 25.853 

Airbus ABD 0031    
spesifikasyonu 

Boeing
spesifikasyonu

Yanmazlık
60 saniye dikey

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(i)

 AITM 2.0002A  BSS 7230 F1
Yanmazlık
12 saniye dikey

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(ii)

 AITM 2.0002B  BSS 7230 F2
Yanmazlık
15 saniye yatay 

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1) (iv)  

 AITM 2.0003  BSS 7230 F3
 

FAR Part 25, § 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1) (v)

   BSS 7230 F4
 Isı Salınımı

FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part IV

 AITM 2.0006  BSS 7322
 Duman Yoğunluğu

FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part V

 AITM 2.0007A & B  BSS 7238
 Yanma Toksisitesi N/A  AITM 3.0005  BSS 7239


İndirmeler

Havacılık ve Uzay: Uçak kabin içi uygulamaları için çözümler (in English)

Ensinger, Havacılık ve Uzay yönetmeliklerine uygun veri sağlayacak malzeme, teknik ve tasarım uzmanlığına sahip olup, parça üretimine eksiksiz bir çözüm sunmamızı sağlar.