ATEX malzemeleri

Uygulama tehlikeli süreçler içinde uygulanacaksa veya tehlikeli malzemeler veya ürünlerle birlikte kullanılacaksa genellikle  ATEX belgesi gerekir. Bu durum sıklıkla yarı iletken ve elektronik sanayilerinin yanı sıra kimyasallar ve gıda teknolojilerinde de geçerli olur.

Bu uygulamalar genellikle şunları içerir veya şunlar için kullanılır:

  • Patlayıcıların işlenmesi ve elleçlenmesi
  • Düşük yanma noktasına sahip yüksek seviyede spesifik yüzeyler (un, toz) içeren tozların işlenmesi
  • Bazı plastik imalat süreçlerinde olduğu gibi patlayıcı tozlar oluşturabilecek kompaundların işlenmesi
  • Elektrostatik yükleme için potansiyele sahip olan ve patlayıcı bir toz atmosferi oluşturan küçük parçacıklar ortaya çıkaran kesme işlemleri. Elektrostatik yükleme yüksek voltajlı bir tutuşturma kıvılcımı oluşturabilir.

 
Avrupa Birliği'nin ATEX yönetmelikleri, potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda malzemelerin ve ürünlerin güvenli kullanımını güvenceye almaya yardım etmek için oluşturulmuştur. Terim olarak ATEX Fransızca "Atmosphère EXplosible" (Patlayıcı Atmosfer) tamlamasının kısaltmasından gelir.  Yönetmelik şu anda patlama önleme alanında Avrupa Birliği'nin iki kılavuz setini içermektedir. Bunlar ATEX ekipman yönetmeliği 94/9/EG ve ATEX kılavuzu 1999/92/EC'den oluşur.

 

Bu belgelerde şu malzemeler için genel patlama önleme tavsiyeleri verilmektedir:

  • Elektriksel olarak iletken olan malzemeler, kendi kendine tutuşmanın önlenmesi için
  • Herhangi bir yanıcı solvent, elastikiyet verici veya buharlaştırıcı katkı maddesi içermeyen malzemeler

Ensinger, bir cihaz imalatçısından ziyade bir ürün imalatçısı olduğu için ürünleri için ATEX malzeme prensipleriyle ilgili bir sertifika veremez, ancak nihai cihazın ATEX belgesini desteklemek için ürün özelliklerini açıklayabilir . Dolayısıyla, ürünlerimizin patlama önleme kapsamına alınan herhangi bir işlem veya ekipman içinde kullanımının uygunluğu gerçek uygulama içinde test edilmelidir.

 

Ensinger, yarı bitmiş ürünlerin aşağıdakiler gibi bazı ilgili özelliklerini onaylayabilecektir:

  • Bir ELS sınıfının yüzey direnci ve hacimsel direnci
  • Yarı bitmiş malzemenin elektriksel direnç değerinin şu kadar olduğunu onaylamak: 109
  • İlgili ürünün yanıcı olmadığını bildirmek (örneğin, yüksek performanslı plastikler için UL94 uyarınca V-0 bildirimi)
  • Yanıcı katkı maddeleri içermediğini bildirmek

Önerilen plastikler

ATEX malzemeleri için karşılık gelen elektriksel iletkenliğe sahip aşağıdaki Ensinger malzemelerini sunabiliriz:


TECAFORM AH ELS black

Karbon siyahı ile doldurulmuş bu ekstrüde POM-C, yüzey direnci ile elektrik iletkenliği sunar.

TECAPEEK ELS nano black

Karbon nano tüplerle doldurulmuş bu ekstrüde PEEK, yüzey direnci ile elektrik iletkenliği sunar.