Elektriksel olarak aktif, iletken ve ESD plastikler 

Modifiye edilmemiş plastikler genel olarak elektrik yalıtımlıdır. Ancak PEEK ve Acetal gibi termoplastikler elektrik iletkenliği, anti-statik veya statik dağıtıcı özellikleri sağlamak üzere modifiye edilebilir. Elektriksel özellik gereklilikleri mevcut olduğunda temel nokta genellikle elektriksel antistatik veya iletken bir plastiğin mi yoksa elektrik yalıtımlı bir malzemenin mi gerekli olduğunun belirlenmesidir. Gereken iletkenlik derecesine bağlı olarak Ensinger anti-statik, statik dağıtıcı, ESD koruyucu veya iletici olsun veya olmasın spesifik elektriksel özelliklere sahip çok sayıda yüksek performanslı plastikler sunar.

Elektriksel özelliklere sahip plastikler spesifik yüzey dirençleriyle sınıflandırılır. Bu, plastiğin yüzeydeki elektrik akışına karşı gösterdiği dirençtir. Bu direnç, volt (V) cinsinden uygulanan voltaj ve amper (A) cinsinden oluşan akımın Ohm kanununa göre oranı alınarak ifade edilir.

ELEKTRİK İLETKENLİK SEVİYELERİ

Çok çeşitli farklı elektrikli uygulamalar, kullanılan plastiklere uygulanan çeşitli gereksinimlere yansır. Çok hassas elektronik bileşenlerin güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, bozulma zamanını daha iyi kontrol eden statik yük dağıtıcı özellikli malzemelerin kullanımı, elektronik parçaların çalışma kapasitesini sağlamak için çok önemlidir. Bu, üretim sırasında bileşenlerin olası hasarı veya tahribatı önemli ölçüde azaltabilir. Ensinger, piyasadaki artan talepleri karşılamak için bu portföyü yeni ESD malzemeleri ve iletken plastiklerle genişletti. Diğer endüstri standartlarına kıyasla bu yarı mamul ürünler, bireysel uygulamalar için işleme sırasında daha yüksek bir verimlilik için daha büyük boyutlara sahip olmak amacıyla ekstrüde edilir.

Anti-statik ve statik dağıtıcı plastikler

Anti-statik plastikler elektrostatik deşarjdan (ESD) korunmak amacıyla statik şarjlardan kaçınmak üzere kullanılır. Yüksek hassasiyet derecesine sahip bileşenlerin güvenilir biçimde işlenmesini sağlamak için statik yük yayıcı plastikler de kullanılabilir, bunlar üretim sırasında bileşen hasarını veya tahribat riskini önemli ölçüde azaltır. Elektriksel olarak aktif malzemeler aynı zamanda mekanik mühendislik endüstrisinde, konveyör teknolojisinde ve patlama koruması alanında da kullanılır. Bu uygulamalarda seçici biçimde yük yayılımı sağlanan elektriksel şarj, patlayıcı deşarjların önlenmesinde önemli bir faktördür. 

Anti-statik ve statik yük yayıcı plastikler daha hafif ve üstün hava koşulları direncine sahip oldukları ve de termomekanik gerilime karşı iyi bir koruma sağladıkları için diğer malzemelere göre birçok avantaj sağlar.

TECAPEEK SD black

TECAPEEK SD, elektronik endüstrisindeki uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılan modifiye edilmiş PEEK ESD plastiğidir ...

TECAFORM AH SD natural

Ensinger, özel, statik elektrik önleyici katkı eklenerek modifiye edilmiş naturel asetal (POM-C) malzemesini üretmektedir. Ürün, TECAFORM AH SD natural ticari adı altında satılmaktadır.
Bizler aşağıdaki çubuk ve plaka formundaki ESD'li plastik malzemelerin üreticisi ve tedarikçisiyiz:

Elektriksel olarak iletken plastikler

Spesifik elektriksel özelliklere sahip plastikler diğer malzemelere kıyasla bir dizi avantaj sunar çünkü elektriksel olarak iletken plastikler açık hava şartlarına karşı iyi dirence sahiptir, termomekanik gerilime karşı koruma sunar ve korozyona yalnızca minimum oranda duyarlıdır.

Ensinger'in yüksek performanslı plastiklerinin elektriksel iletkenliği, elektriksel olarak aktif olan maddelerin seçilerek eklenmesiyle elde edilir. Özel iletken karbon karası, karbon elyaflar, karbon nanotüpler veya doğasında var olan iletken malzemeler dahildir, fakat bunlarla sınırlı değildir.

Ensinger'in elektriksel özelliklere sahip yüksek performanslı termoplastik serisi, kapsamlı bir malzeme çeşitliliği ve dolayısıyla elektronik, otomotiv, yenilenebilir enerjiler ve mekanik mühendislik endüstrilerinde muhtemel uygulamalar için geniş bir kapsam sunabilir.

TECAFORM AH ELS black

Karbon siyahı ile doldurulmuş bu ekstrüde POM-C, yüzey direnci ile elektrik iletkenliği sunar.

TECAPEEK ELS nano black

Karbon nano tüplerle doldurulmuş bu ekstrüde PEEK, yüzey direnci ile elektrik iletkenliği sunar.
Aşağıdaki elektriksel iletken plastik malzemeleri çubuk ve plaka formunda sunuyoruz: