Elektrisk aktive, ledende og ESD plastmaterialer

Umodificerede plastmaterialer er generelt elektrisk isolerende. Men termoplast, såsom PEEK og Acetal kan modificeres, således at de får en række elektrisk ledende, antistatiske eller statisk afledende egenskaber. Når der stilles krav til elektriske egenskaber er det vigtigt at undersøge, om der kræves et elektrisk afledende, et ledende eller et elektrisk isolerende plastmateriale. Afhængigt af kravet til ledeevne tilbyder Ensinger en lang række high performance plastmaterialer med særlige elektriske egenskaber, det være sig anti-statiske, statisk afledende, ESD-beskyttende eller ledende.

Plast med elektriske egenskaber er kategoriseret efter deres specifikke overfladeresistens, dvs. den modstandsevne, som plasten udviser, i forhold til den strøm, som løber på overfladen. Dette er udtrykt ved forholdet mellem anvendt spænding målt i volt (V) og strømmen som skabes, målt i ampere (A) ved hjælp af Ohms lov.

sortiment af elektrisk aktive plasttyper

Det brede sortimet af elektrisk aktive plasttyper, afspejler de forskellige krav, der stilles til anvendelsen. For at sikre en pålidelig håndtering af meget sensitive elektroniske komponenter, er det vigtigt med statisk afvisende materialer, som giver en bedre kontrol af henfaldstiden og dermed  af den operative funktion af det elektroniske emne. Dette gør, at den potentielle risiko for beskadigelse eller destruktion af komponenterne reduceres signifikant under produktion. Ensinger har udvidet sin portefølje med nye ESD materialer og ledende plasttyper, for at imødekomme det øgede krav fra markedet. Sammenlignet med andre industristandarder, ekstruderes disse halvfabrikatamaterialer, for at have større dimensioner til rådighed. Målet er at opnå højere effektivitet i bearbejdningsprocessen for den enkelte anvendelse.

Antistatisk og statisk afledende plast

Antistatiske plastmaterialer anvendes for at undgå statiske ladninger og dermed beskytte mod elektrostatisk afledning (ESD). For sikker håndtering af meget følsomme komponenter kan statisk afledende plast også anvendes, idet det væsentligt reducerer skade på eller destruktion af komponenter under produktion. Elektrisk aktive materialer anvendes desuden inden for maskinindustrien, transportteknologi og eksplosionssikring. Den elektriske afledningsevne inden for disse anvendelsesområder er afgørende i forebyggelse mod eksplosion. 

Antistatiske og statisk afledende plastmaterialer har mange fordele sammenlignet med andre materialer, idet de er lettere i vægt, er meget modstandsdygtige overfor forvitring og beskytter særlig godt mod termomekanisk spænding.

TECAPEEK SD black

PEEK SD er en PEEK ESD plast, som er modificeret med elektriske egenskaber og anvendes i elektronikindustrien...

TECAFORM AH SD natural

Ensinger fremstiller acetal (POM-C) materiale i farven natural, modificeret ved tilsætning af et specielt antistatisk middel. Materialet markedsføres under handelsnavnet TECAFORM AH SD natural.
Vi er fremstillere og leverandør af følgende ESD plasttyper, i form af rundstænger og plader:

Elektrisk ledende plast

Plast med specifikke elektriske egenskaber har en række fordele sammenlignet med andre materialer, idet strømledende plast er modstandsdygtig over for forvitring, beskytter mod termomekanisk spænding, og er meget lidt påvirkelig af korrosion.

Ledeevne på Ensingers plastmaterialer opnås ved tilsætning af elektrisk aktive substanser. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, specielt ledende kønrøg, kulfibre, nanorør eller naturligt ledende medier.

Ensingers sortiment af termoplastmaterialer med elektriske egenskaber giver en omfattende materialediversitet og dermed mange forskellige anvendelsesmuligheder inden for elektronik, biler, vedvarende energi og maskinteknik.

TECAFORM AH ELS black

Denne ekstruderede POM-C fyldt med carbon black giver elektrisk ledningsevne med en overflademodstand på ...

TECAPEEK ELS nano black

Denne ekstruderede PEEK fyldt med kulstofnanorør giver elektrisk ledningsevne med en overflademodstand på ...
Vi leverer følgende ledende plasttyper som plade og stang: