Elektrisk aktive, ledende og ESD plastmaterialer

Umodificerede plastmaterialer er generelt elektrisk isolerende. Men termoplast, såsom PEEK og Acetal kan modificeres, således at de får en række elektrisk ledende, antistatiske eller statisk afledende egenskaber. Når der stilles krav til elektrisk egenskab er det vigtigt at undersøge, om der kræves et elektrisk afledende, et ledende eller et elektrisk isolerende plastmateriale. Afhængigt af kravet til ledeevne tilbyder Ensinger en lang række high performance plastmaterialer med særlige elektriske egenskaber, det være sig anti-statiske, statisk afledende, ESD-beskyttende eller ledende.

Plast med elektriske egenskaber er kategoriseret efter deres specifikke overfladeresistens, dvs. den modstandsevne, som plasten udviser, i forhold til den strøm, som løber på overfladen. Dette er udtrykt ved forholdet mellem anvendt spænding målt i volt (V) og strømmen som skabes, målt i ampere (A) ved hjælp af Ohms lov.

Antistatisk og statisk afledende plast

Antistatiske plastmaterialer anvendes for at undgå statiske ladninger og dermed beskytte mod elektrostatisk afledning (ESD). For sikker håndtering af meget følsomme komponenter kan statisk afledende plast også anvendes, idet det væsentligt reducerer skade på eller destruktion af komponenter under produktion. Elektrisk aktive materialer anvendes desuden inden for maskinindustrien, transportteknologi og eksplosionssikring. Den elektriske afledningsevne inden for disse anvendelsesområder er afgørende i forebyggelse mod eksplosion. 

Antistatiske og statisk afledende plastmaterialer har mange fordele sammenlignet med andre materialer, idet de er lettere i vægt, er meget modstandsdygtige overfor forvitring og beskytter særlig godt mod termomekanisk spænding.

Elektrisk ledende plast

Plast med specifikke elektriske egenskaber har en række fordele sammenlignet med andre materialer, idet strømledende plast er modstandsdygtig over for forvitring, beskytter mod termomekanisk spænding, og er meget lidt påvirkelig af korrosion.

Ledeevne på Ensingers plastmaterialer opnås ved tilsætning af elektrisk aktive substanser. Disse omfatter, men er ikke begrænset til, specielt ledende kønrøg, kulfibre, nanorør eller naturligt ledende medier.

Ensingers sortiment af termoplastmaterialer med elektriske egenskaber giver en omfattende materialediversitet og dermed mange forskellige anvendelsesmuligheder inden for elektronik, biler, vedvarende energi og maskinteknik.

Alle elektrisk aktive plastmaterialer

TECAFORM AH SD natural

Ensinger fremstiller acetal (POM-C) materiale i farven natural, modificeret ved tilsætning af et specielt antistatisk middel. Materialet markedsføres under handelsnavnet TECAFORM AH SD natural.

TECAPEEK ELS nano black

Til anvendelser, som kræver en plasttype, der har elektrisk ledeevne, har Ensinger udviklet PEEK ELS under handelsnavnet TECAPEEK ELS nano black...