Plastmaterialer til svejsning

Svejsning af plastmaterialer er en almindelig og højtudviklet samlingsmetode for termoplast. Der findes mange forskellige metoder, som fungerer ved enten ingen kontakt (varmeelement, ultralyd, laser, infrarød, gassvejsning) eller ved kontakt (friktion, vibrationssvejsning). Afhængigt af den anvendte metode, er der en række retningslinjer, som skal overholdes i løbet af designfasen for at garantere optimal samling.

For high performance plast, skal det bemærkes, at der kræves en meget høj energitilførsel for at opnå plastificering af materialerne. Den anbefalede svejsemetode afhænger af følgende materialefaktorer:

 • Geometri
 • Størrelse
 • Materialetype 

Almindelige svejseteknikker til bearbejdning af plastmaterialer:

 • Varmeelement svejsning
 • Infrarød svejsning
 • Gassvejsning
 • Friktionssvejsning
 • Lasersvejsning
 • UV-svejsning
 • Varmekontakt svejsning
 • Højfrekvens svejsning

Grafen nedenfor viser Ensingers materialer og deres egnethed i forhold til forskellige svejsemetoder.