Materialevalg og tekniske løsninger

Teknisk plast med høj ydeevne anvendes inden for alle industrier. Kun med det rigtige materiale kan et design opnå den ønskede funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed. Derfor er processen med at udvælge en specifik plasttype, afgørende for en optimal funktion. Det er primært betingelserne for anvendelse, som bestemmer det rette materialevalg. Oveni afklaringen af den specifikke anvendelse, bør søgningen efter et egnet plastmateriale også indeholde en række andre vurderinger.

Vejledning til valg af plasttype

I forsøget på at finde et passende materiale til en bestemt anvendelse, er det vigtigt at sammenligne plastens egenskaber med kravene til anvendelsen. Vi kan hjælpe dig med materialevalget via vores værktøj til materialeudvælgelse, som stiller al tilgængelige data til rådighed om vores halvfabrikata, på en overskuelig måde. Brug værktøjet til at finde det rette polymer til din anvendelse.


Oversigten over materialer viser hele sortimentet af plastmaterialer. Brug filteret til venstre til at indsnævre søgning efter plastmaterialer med særligt udvalgte egenskaber. Det bedes bemærket, at oversigten over materialer kun er vejledende og ikke erstatter fysisk afprøvning. 

Sammenligningstabel

Med oversigten over plastmaterialer er det muligt at indsnævre udvalget af egnede materialer. Vores sammenligningstabel giver dig mulighed for at sammenligne oplysninger og egenskaber for helt op til fire forskellige plastmaterialer samtidigt på én side. For at aktivere værktøjet, klik på knappen Sammenlign. Denne funktion er at finde i produktoversigten (oversigten over materialer) eller på hver enkelt produktside.

Teknisk rådgivning 

Vores tekniske rådgivere står klar til at hjælpe dig med materialevalg. Udover support til valg af rette materialer, kan du også få rådgivning om bearbejdning af materialerne og om gældende lovgivning. Vores brede og specifikke erfaring gør det muligt for os, at hjælpe lige fra produktidé til valg af materialer og designs og videre til den færdige komponent.  Du er meget velkommen til at kontakte vores rådgivere for gratis ekspertrådgivning via e-mail på [obfemailstart]aW5mb0BlbnNpbmdlci5kaw==[obfemailend] eller telefonisk på +45 7810 4410.


Krav inden for tekniske anvendelsesområder

Kriterierne for materialevalg og egenskaber kan være komplekse. Dette afsnit indeholder en forklaring på de primære produktegenskaber og testmetoder samt et indblik i vores store viden om plastmaterialer. 

 •  

  Det meste tekniske termoplast er naturligt elektrisk isolerende.  Når der er krav til elektrisk ledeevne forbundet med en applikation, er det største problem ofte, om materialet har elektrisk afledende eller ledende egenskaber.
  → Elektrisk aktive plastmaterialer
  → Elektrisk isolerende materialer

  Når man f.eks. producerer elektroniske komponenter, vælges der ofte afledende eller ledende materialer for at undgå statisk elektricitet, der kan ødelægge elektriske kredsløb. Dette gælder også ATEX applikationer (ATmosphere EXplosive), hvor formålet er at reducere sandsynligheden for eksplosion som følge af elektrostatisk udladning.

  → ATEX materialer

   

 • For at vurdere et materiales egnethed i forhold til den mekaniske belastning, det bliver udsat for, er det en god idé at indhente så detaljeret information som muligt om, hvad den forventede belastning eventuelt vil være. I de fleste tilfælde vil det være nyttigt at få lavet et 3D print af komponenten sammen med oplysninger om den mekaniske belastning på den endelige anvendelse.
  → Mekaniske egenskaber 

 • Termiske egenskaber er et andet vigtigt kriterie for at afklare materialevalget. Derfor skal man vurdere temperaturerne, der overføres til materialet i forbindelse med anvendelsen.

  Ud over eventuel udefrakommende varmeoverførsel skal funktionsrelateret varme, dannet ved f.eks. friktion, også vurderes. Egenskaber tæt forbundet med temperaturændringer:
  → Negativ driftstemperatur
  → Dimensionsstabilitet 

 • Hvis der er sandsynlighed for, at en komponent kommer i kontakt med kemikalier, skal materialets modstandsdygtighed over for disse substanser også vurderes i relation til anvendelsesforholdene. Kritiske faktorer: kontakttemperatur, kontakttid og koncentration af den enkelte substans. Både de kemiske substanser, der eventuelt kan dannes ved anvendelsen, og de stoffer der vil blive anvendt ved selve fremstillingen og bearbejdningen af komponenten (såsom maskinsmøremidler m.v.) skal vurderes.
  → Kemikaliebestandige plastmaterialer
   
 • Tribologiske vurderinger er nødvendige ved anvendelse, der udsætter komponenten for slitage som følge af høj belastning, friktion eller glidbelastning.  I disse tilfælde kræves gode glid- og slidegenskaber af materialet.
  Plastmaterialer resistente over for glid, friktion og slitage


  → 
 • Nogle gange sætter branchen, komponenten skal anvendes i, grænser for materialevalget.  Det kan skyldes myndighedsgodkendelser, eller kundespecifikke krav, som afgør, at kun bestemte materialetyper må bruges.  

  Olie og gas

  Anvendelser inden for olie og gas er generelt meget krævende. I mange situationer kræves brug af materialer, der overholder EN ISO 23936-1:2009 samt NORSOK M-710, Edition 3. 
  →  Plastmaterialer, der opfylder EN ISO 23936-1

  Medicinalteknologi

  Levnedsmiddelteknologi

  • Inden for levnedsmiddelteknologi kræves overensstemmelseserklæringer i henhold til FDA konformitet og EU-standarder (f.eks. 10/2011/EU, 1935/2004/EU). Derfor kan der i denne industri kun overvejes materialer, som overholder disse krav og regler.
   → Plastmaterialer bestemt til levnedsmidler
  • Efterspørgslen efter sporbare materialer er stigende, som et middel til at undgå uønskede partikler i levnedsmiddelforarbejdningen.  Plastfragmenter kan hurtigt spores som led i det standardiserede proceskontrolsystem, fordi vi anvender særlige tilsætningsstoffer i disse specielt modificerede materialer.
   → Metaldetekterbare plastmaterialer
   → Optisk detektering

  Luftfart og halvledere

 • Hvis komponenterne eksempelvis bliver brugt udendørs, inden for radiologi eller til områder, der medfører høj eksponering for bestråling, såsom kraftværker, kræver det, at materialerne er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for bestråling. Eksponeringsmængde og de pågældende anvendelsesforhold er afgørende for materialevalget.
  → Bestrålingsresistente plastmaterialer
  → UV-bestandige plastmaterialer


 • Maskinbearbejdning er den mest anvendte metode til viderebehandling af plasthalvfabrikata. For at producere høj kvalitet, holdbare, præcist dimensionerede og fejlfri komponenter, er det vigtigt at have stor fokus på værktøjer og bearbejdsningsparametre samt på de specifikke materialers egenskaber. I mange tilfælde kan termoplast hæfte utrolig godt ved hjælp af svejsning og klæbning (både til termoplast genparter og til andre materialer), hvilket er beskrevet nærmere nedenfor.
  → Plastmaterialer med høj klæbeevne

  → Plastmaterialer til svejsning