EN ISO 23936-1 / NORSOK M-710

EN ISO 23936, som helhed indeholder generelle principper og krav samt  vejledning til kvalitetssikring samt anbefalinger til valg og kvalificering af ikke-metalliske materialer. Disse materialer anvendes i en lang række udstyr i olie- og gasproduktion, hvor fejl på udstyret kan udgøre en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko for offentligheden og medarbejdere eller for miljøet.

NORSOK standarderne er udviklet af den norske olieindustri for at optimere sikkerheden, tilføre værdi og reducere omkostninger for udvikling og drift inden for olieindustrien.

Krav og standarder

Begge standarder kræver kvalitetskontroltest, såsom specifik tyngdekraft, hårdhed, trækegenskaber og forlængelse samt kemikaliebestandighed for kvalificering af termoplast materialer, der udsættes for flydende stoffer ved høje temperaturer og tryk i længere tid. 

ISO/NORSOK overensstemmende materialer

Ensingers materialetest iht. betingelserne i EN ISO 23936-1 og NORSOK M-710, angiver TECAPEEKs resistens og holdbarhed under hårde forhold. De agressive testbetingelser for disse godkendelser mht. temperaturer (op til 240 °C), tryk (op til 300 bar), tid (op til 60 dage) samt høje H2S niveauer (10 % H2S i en 30 % gasfase) har påvist, at Ensingers TECAPEEK materiale sætter en ny standard og er en ideel løsning til opfyldelse af de krav, der stilles af olie- og gasindustrien.

TECAPEEK natural

Polyetheretherketone (PEEK) - TECAPEEK natural er en semi-krystallinsk termoplast produceret af Ensinger. Materialet har en meget høj ydeevne kombineret med resistens overfor høje temperaturer...

TECAPEEK GF30 natural

Dette er en speciel 30% glasfyldt PEEK modifikation, som Ensinger producerer under handelsnavnet TECAPEEK GF30 natural.