Svařovatelné plasty

Svařování plastů je běžná a značně rozvinutá technika spojování dvou termoplastických materiálů. K těmto účelům je k dispozici je několik různých procesů, které pracují buď na bezkontaktní bázi (topné těleso, ultrazvuk, laser, infračervené záření, svařování horkým plynem) nebo kontaktně (třecí, vibrační svařování). V závislosti na použitém procesu je třeba ve fázi návrhu dodržovat určité konstrukční předpisy, aby bylo zaručeno optimální spojení.

V případě vysokoteplotních plastů je třeba mít na vědomí, že je nezbytná extrémně vysoká vstupní energie k zajištění potřebné plastifikace materiálů. Zvolená metoda svařování závisí na následujících faktorech:

 • Geometrie dílu
 • Velikost dílu
 • Typ materiálu. 

Mezi běžné techniky svařování používané k zpracování plastů náleží:

 • Svařování topným tělesem
 • Svařování infračerveným zářením
 • Svařování horkým plynem
 • Třecí svařování
 • Laserové svařování
 • Ultrazvukové svařování
 • Kontaktní tepelné svařování
 • Vysokofrekvenční svařování

Následující graf znázorňuje materiály od společnosti Ensinger a jejich vhodnost pro různé svařovací procesy.