PEEK – polyetheretherketon

Plasty TECAPEEK od společnosti Ensinger

Materiál PEEK (podle chemického názvosloví polyetheretherketon) vyrábí společnost Ensinger ve standardních tvarech pro obrábění a extruzí s využitím polymeru Victrex® PEEK 450G z něj připravuje desky, tyče a trubky. PEEK je jedinečný semikrystalický technický termoplast, který se vyznačuje rovněž vynikající chemickou kompatibilitou.

Součásti vyrobené z vysokoteplotního plastového polymeru PEEK jsou použitelné i za vysokých pracovních teplot do 260 °C (480 °F), přičemž teplota tání tohoto materiálu činí 341 °C (646 °F). Plast PEEK se často používá v prostředích s přítomností horké vody nebo páry, kde si udržuje své fyzikální vlastnosti, jako například vysokou pevnost v ohybu a v tahu. Polyetheretherketon je často považován za jeden z technických termoplastů, které bývají spojeny s vysokou cenou. Zkušení uživatelé si však již uvědomili přidanou hodnotu poskytovanou materiály PEEK ve smyslu možnosti výroby lehčích a pevnějších součástí, jež současně vykazují delší životnost v nepříznivém provozním prostředí.  

Vlastnosti a specifikace materiálů na bázi PEEK

Vlastnosti plastů PEEK

  • Velmi vysoká teplotní odolnost
  • Mimořádná chemická odolnost
  • Dobrá odolnost vůči působení záření
  • Vynikající odolnost vůči opotřebení a otěru
  • Nízká úroveň emisí dýmu a toxických plynů
  • Vynikající odolnost vůči hydrolýze (odolnost vůči páře často používané k sterilizaci)

Vyráběné materiály na bázi PEEK

Modifikace plastů PEEK jsou společností Ensinger vyráběny pod obchodním označením TECAPEEK s využitím polymeru Victrex® PEEK. Řada vysokoteplotních plastů Ensinger TECAPEEK zahrnuje následující modifikace:

Plasty Ensinger PEEK se dodávají také jako vysokopevnostní kompozit vyztužený pletivem z uhlíkových vláken. Tyto materiály jsou typicky nabízeny v rámci řady produktů TECATEC společnosti Ensinger. 

Vedle extrudovaných tvarů z plastu PEEK společnost Ensinger nabízí rovněž tvary z plastu PEEK vyráběné jinými metodami zpracování. Mezi tyto techniky patří lisování (pod obchodním označením Ensinger TECAPEEK CM/XP), odstředivé tváření (označováno jako TECAPEEK SM) a vstřikování (pod názvem TECAPEEK IM).

Společnost Ensinger je výrobce a dodavatel různých tvarů z plastů na bázi PEEK, jako například:

  • tyče PEEK
  • desky PEEK
  • trubky PEEK

Polymer Victrex® PEEK je oficiální ochranná známka společnosti Victrex Manufacturing Ltd.

Typické aplikace plastů PEEK

Elektronický průmysl: izolátory, konektory a nosiče polovodičových destiček

Strojní inženýrství: převodová kola, kluzné prvky, součásti kompresorů a čerpadel, pohony, pouzdra, ventily a válečky

Automobilový průmysl: součásti spojek a převodovek a lopatková kola turbodmychadel

Dopravníková technika: vodítka, dorazy, válečky, unášeče a ventily

Zdravotnický průmysl: součásti chirurgických nástrojů a krátkodobé implantáty

Potravinářský průmysl: ventily, mísiče, loupače, dávkovací systémy a hnětače

Ropný a plynárenský průmysl: vrtací hlavice, těsnění a senzory