PEEK – polyetheretherketon

Plasty TECAPEEK od společnosti Ensinger

Materiál PEEK (podle chemického názvosloví polyetheretherketon) vyrábí společnost Ensinger ve standardních tvarech pro obrábění a extruzí s využitím polymeru Victrex® PEEK 450G z něj připravuje desky, tyče a trubky. PEEK je jedinečný semikrystalický technický termoplast, který se vyznačuje rovněž vynikající chemickou kompatibilitou.

Součásti vyrobené z vysokoteplotního plastového polymeru PEEK jsou použitelné i za vysokých pracovních teplot do 260 °C (480 °F), přičemž teplota tání tohoto materiálu činí 341 °C (646 °F). Plast PEEK se často používá v prostředích s přítomností horké vody nebo páry, kde si udržuje své fyzikální vlastnosti, jako například vysokou pevnost v ohybu a v tahu. Polyetheretherketon je často považován za jeden z technických termoplastů, které bývají spojeny s vysokou cenou. Zkušení uživatelé si však již uvědomili přidanou hodnotu poskytovanou materiály PEEK ve smyslu možnosti výroby lehčích a pevnějších součástí, jež současně vykazují delší životnost v nepříznivém provozním prostředí.  


proč tecapeek?

Desetiletí odborných znalostí

Máme 3 desetiletí zkušeností v oblasti extruze PEEK a ve skutečnosti jsme byli jednou z prvních společností, které PEEK úspěšně extrudovaly. V průběhu let jsme vyvinuli distribuční síť s více než 20 dceřinými společnostmi a dodáváme společnosti PEEK do celého světa.

Obrovské portfolio

Jako jeden z největších výrobců PEEK na světě je společnost Ensinger schopna poskytnout komplexní portfolio zásob skladových polotovarů prostřednictvím několika různých výrobních procesů. Kromě našeho standardního PEEK natural nabízíme také několik tříd pro specifická průmyslová odvětví, jako je lékařství, polovodičový průmysl, elektronika a strojírenství. Dále nabízíme mimořádně širokou škálu rozměrů pro PEEK desky, PEEK tyče a PEEK trubky.

Produkty vlastní velikosti

Abychom splnili individuální požadavky na zpracování navržené součásti, nabízíme různé možnosti dokončování, jako je řezání a hoblování nebo broušení a výroba. Tyto operace mohou přidat hodnotu pro uživatele tím, že jej přiblíží ke konečné konfiguraci součásti, čímž ušetří čas a prostředky.


TECAPART - Portál pro objednání CNC obráběných plastových dílů

S TECAPART, vám nabízíme efektivní objednávkový portál pro online CNC obrábění z materiálu PEEK. Díky našim 40letým zkušenostem v oblasti CNC zpracování, dodáváme vysoce kvalitní frézované a soustružené díly z PEEK.

Využijte výhod TECAPART a objednejte si obráběné díly z PEEK ještě dnes!

 • Okamžité nabídky: Obdržte rychlou nabídku na Vaše CNC PEEK díly
 • Od CNC plastových PEEK prototypů, po sériovou výrobu z jediného zdroje
 • 40 let v oboru: Důvěřujte našim dlouholetým zkušenostem
 • Výběr z 25 vysoce výkonných plastů: Prozkoumejte rozmanitost materiálů, včetně online obrábění PEEK
 • Možnost poptávek - 24/7: Nepřetržitě k dispozici pro Vaše poptávky z PEEK.

Náš transparentní výpočet vychází ze souborů CAD a PDF. Díky naší rozsáhlé síti dodavatelů nabízíme optimální technologii pro vaše individuální požadavky. Ať už se jedná o prototyp z PEEK nebo větší série. TECAPART je řešením pro váš online CNC PEEK projekt.

Pro jakékoliv dotazy, náš odborný tým je Vám k dispozici. Začněte Vás CNC PEEK projekt s TECAPART ještě dnes a využijte kvality a preciznosti, které nás odlišují.


VLASTNOSTI A SPECIFIKACE MATERIÁLŮ NA BÁZI PEEK

Polymer PEEK je vysokovýkonný plastový materiál s vynikající rovnováhou fyzikálních vlastností. Má jednu z nejvyšších úrovní tepelné odolnosti a mechanické pevnosti, jaké je možno u plastů dosáhnout. Je to také jedna z nejlepších možností při hledání dobré chemické a také radiační odolnosti. Kliknutím na seznam níže zobrazíte podrobné charakteristiky PEEK.

 • Nejlépe teplotně odolný plast: PEEK

  PEEK je jedním z nejlepších tepelně odolných materiálů mezi vysokovýkonnými plasty. I při použití při 260 ° C po dobu 5 000 hodin je pevnost téměř stejná jako v počátečním stavu a vynikající tepelná stabilita. PEEK má dlouhou životnost v nejnáročnějších prostředích.

  • Dlouhodobá tepelná odolnost: 260°C 
  • Krátkodobá tepelná odolnost:  300°C 
  • Bod skelného přechodu: 143°C
  • Teplota tání: 343°C
  • Teplota tepelné deformace HDT-A : 152°C
  • Odolnost hoření: UL94 V-0
   
 • Materiál s vynikající odolností proti tečení a únavě

  PEEK má jedny z nejlepších charakteristik mechanické pevnosti, které jsou k dispozici v technických plastech, včetně následujících:

  • Pevnost v tahu (90MPa nebo více)
  • Vysoký modul pružnosti
  • Vysoká tvrdost
  • Odolnost proti nárazům
  • Odolnost proti tečení

  PEEK je také odolný vůči ohybu a tlakovému namáhání, takže jej lze použít také v situacích, kde je vyžadována stabilita. Kromě standardního PEEK jsou k dispozici následující upravené vysokopevnostní typy.

  E-Modul
  Rázová pevnost
 • PEEK vykazuje vynikající odolnost vůči různým organickým rozpouštědlům, olejům, slabým kyselinám a zasádám a může udržovat pevnost v širokém teplotním rozmezí a koncentraci. Ukázalo se, že jde o polymer, který obtížně změní barvu, expanduje nebo se rozbije.

  Chemická odolnost
 • PEEK vhodný pro ložiska s vynikající tepelnou odolností a trvanlivostí

  Neplněný PEEK natural je nejvyváženějším materiálem v prostředí s vysokou teplotou, kde je vyžadován kluzný materiál bez maziva a kontaminace. Mnoho aplikací stále vyžaduje speciální třídy ložisek PEEK jako TECAPEEK PVX black, které obsahují systém více plniv (grafit, uhlíková vlákna a PTFE), aby splňovaly kombinaci požadavků:

  • Nízký koeficient tření
  • Vylepšený odvod tepla (snížené třecí teplo)
  • Vylepšená pevnost a odolnosti proti opotřebení

  Díky této kombinaci kritérií lze tento materiál pro ložiska použít v drsném prostředí s teplotou 100 až 300°C. PEEK se používá tam, kde jsou požadavky nad limity konvenčních materiálů (POM, PA / Nylon atd.). Díky těmto vynikajícím kluzným vlastnostem se používají v převodech, ložiskách, kluzných ložiskách a mnoha dalších aplikacích. Aby se zabránilo tepelnému přetížení ložiska, mělo by být výsledné třecí teplo odváděno co nejrychleji z kluzné plochy ložiska. Čím lepší je tepelná vodivost dílu, tím rychleji se teplo odvádí a může se snížit přehřátí. Uhlíková vlákna a grafit jako plniva dělají TECAPEEK PVX black vynikajícím materiálem pro ložiska s dobrou tepelnou vodivostí. 


  Kluzné chování vždy závisí na celkovém kluzném systému a na parametrech, jako je kluzný partner, zatížení, rychlost posunu, drsnost povrchu, teplota atd.

  PEEK ložiskový test
  Detaily: ocelová hřídel Ø 4mm, kluzné rychlosti 0-22 mm/s, zatížení 30 N 
  Graf jasně ukazuje, jak se v průběhu času (počet cyklů) vyvíjí součinitel tření podle různých kluzných rychlostí mm/s). Jak je znázorněno, TECAPEEK PVX black trvale dosahuje nižšího koeficientu tření než TECAPEEK natural.
 • Výroba vysoce spolehlivých a stabilních dílů z PEEKu

  PEEK se používá tam, kde jsou vyžadovány vysoce přesné díly. Jedním z hlavních důvodů je to, že PEEK vykazuje vynikající rozměrovou stabilitu.
  Koeficient lineární roztažnosti (CLTE) je nízký a stabilních rozměrů lze dosáhnout dokonce až do 150°C v blízkosti bodu skelného přechodu. PEEK také odolává vysokému zatížení a poskytuje tvarovou stabilitu po dlouhou dobu díky vysoké tuhosti a odolnosti proti tečení.
  Díky nízké absorpci vody je PEEK odolný vůči rozměrovým změnám způsobeným bobtnáním, i v prostření s vysokou vlhkostí
  PEEK je navíc odolný vůči mořské vodě a páře a nehydrolyzuje ani v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí. V lékařské oblasti pro opakované použití vydrží PEEK více než 1500 cyklů sterilizace parou (v autoklávu) při teplotě 134°C. V průmyslové oblasti se často používá pro součásti ventilů díky své vynikající odolnosti proti vodě.
   
   
  Koeficient lineární tepelné roztažnosti
 • Dlouhá životnost v náročném prostředí

  Díky své chemicky stabilní molekulové struktuře má PEEK nejvyšší úroveň odolnosti proti záření mezi termoplasty. Lze použít i gama záření vysokých dávek bez křehnutí nebo degradace, která vede k praskání. Ve výsledku jej lze používat po dlouhou dobu a snížit náklady na údržbu. Proto je PEEK vynikající volbou v náročných prostředích, jako jsou letadla, elektrárny a zdravotnická zařízení ovlivněná radiací.

  Odolnost proti záření
 • PEEK splňuje požadavky pro aplikace ve vakuu a CMP

  PEEK je vysoce čistý materiál s velmi nízkým obsahem VOC (těkavé organické sloučeniny) a nízkým odplyňováním. Kromě toho má nízkou absorpci vody 0,03% a lze jej použít bez obav z uvolňování plynů ve vakuovém prostředí, jako je letectví a kosmonautika.


  Kontaminace kovovými ionty je velmi nízká. Díky tomu je PEEK vynikající volbou pro nejpřísnější požadavky v polovodičovém a solárním průmyslu i pro lékařské aplikace.


 • Podporuje více než 10 různých standardů

  Materiály PEEK mohou splňovat mnoho standardů a používají se v různých průmyslových odvětvích.

   

PEEK RoHS

U všech našich produktů TECAPEEK můžeme potvrdit, že jsou splněny limity RoHS (2011/65/EU Omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), a proto je PEEK v souladu s RoHS. Polotovary z plastů nespadají do oblasti působnosti směrnice 2011/65/Eu RoHS. Chceme však podporovat naše zákazníky v dodavatelském řetězci, aby splňovali požadavky směrnice 2011/65/EU RoHS.
Podrobnosti najdete v našich prohlášeních o látkách, právních předpisech a normách, které poskytujeme bezplatně.

ŠIROKý rozsah produktu - více než 50 peek variací

Společnost Ensinger je výrobce a dodavatel různých polotovarů z plastů na bázi PEEK, jako například:
 • tyče PEEK 
 • desky PEEK 
 • trubky PEEK 

Zde najdete celé portfolio.

Velkou výhodou PEEK je schopnost jej modifikovat. K dispozici jsou speciální skupiny jako vystužené vlákny, plněné PTFE, vodivé PEEK a další. Můžete vybrat nejvhodnější materiál podle prostředí a využití. Nabízíme také speciální PEEK pro lékařské, ropné a plynové, polovodičové a letecké aplikace.

TECAPEEK natural - PEEK, neplněný

 • Dlouhodobá provozní teplota: 260°C
 • Krátkodobá provozní teplota: 300°C
 • Pevnost v tahu: 116MPa
 • Vynikající odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám
 • Všetranný, protože splňuje většinu požadavků na vysokovýkonné aplikace
 • Používá se v různých průmyslových odvětvích (letecký a kosmický průmysl, potravinářské technologie, ropa a plyn, strojírenství)
 • Vysoká dostupnost tyčí PEEK, desek PEEK, trubek PEEK, více než 100 rozměrů na skladě
 • Na základě Victrex PEEK 450 nebo Solvay KetaSpire® KT-820
 

Oblasti použití

 • Obecný průmysl: jednotky hnacího ústrojí, kluzné díly, kompresory, čerpadla
 • Přepravní systém: ozubená kola, válečky, chapadla, ventily
 • Elektronika: izolátory, konektory, nosiče destiček
 • Potravinářství: ventily, mixéry, hnětače

TECAPEEK natural

Polyetheretherketon (PEEK) – TECAPEEK natural je vysokovýkonný, vysokoteplotní, semikrystalický termoplast vyráběný společností Ensinger...

PEEK plněný 30% skelných nebo uhlíkových vláken

 • TECAPEEK GF30 natural
 • TECAPEEK CF30 black

Modifikovaný PEEK vykazuje vyšší tuhost a pevnost než neplněný PEEK. Zlepšená odolnost tepelného průhybu, modul pružnosti a tvrdost jsou také charakteristikami PEEK plněného uhlíkem a sklem.

 

 

E-Modulus
(ISO 527)
TECAPEEK natural   4200 MPa
 TECAPEEK CF30 black  6000 MPa
 TECAPEEK GF30 natural  6300 MPa

TECAPEEK GF30 natural

V tomto případě se jedná o materiál PEEK modifikovaný plnivem v podobě 30% skelných vláken, který společnost Ensinger vyrábí pod označením TECAPEEK GF30 natural.

TECAPEEK CF30 black

PEEK CF 30 je PEEK s plnivem v podobě 30% uhlíkových vláken, které tomuto materiálu dodávají vysokou úroveň tuhosti a creepové pevnosti.

Vylepšená tepelná odolnost a pevnost

Perfektní volba, kdykoli nelze použít vyztužené materiály 

 • TECAPEEK ST black (PEKEKK polymer)
 • TECAPEEK HT black (PEK polymer)

Vyšší bod skelného přechodu a bod tání než neplněný PEEK.  Obzvláště vynikající pevnost, tvrdost, odolnost proti únavě a tvarová stabilita při  150 až 200 ° C.

 

 

 
 
 
Tg1)
Tm2)
TECAPEEK natural  150°C  341°C
TECAPEEK HT black  160°C  375°C
TECAPEEK ST black  165°C  384°C

 

1) Glas transition temperature
2) Melt temperature


TECAPEEK ST black

TECAPEEK ST black představuje vysokoteplotní semikrystalický termoplast na bázi polyetherketonetherketonketonu (PEKEKK).

TECAPEEK HT black

Polyetherketon (PEK) je vysokoteplotní semikrystalický termoplast, který náleží do skupiny polyaryletherketonů (PAEK).

Vynikající charakteristiky tření a opotřebení

TECAPEEK PVX black

 • Dobře vyvážená kombinace plniva (uhlíková vlákna, PTFE, grafit)
 • Odolný vůči vysokému třecímu teplu a prostředí s vysokou teplotou

TECAPEEK TF10 blue

 • Obsahuje 10% PTFE
 • Vhodné pro optickou detekci
 • Pro potravinářství v souladu s FDA a EU 10/2011

Oblasti použití
Držáky kuličkových ložisek, kluzná ložiska, těsnění, válečky, vedení atd.

 

TECAPEEK PVX black

TECAPEEK PVX black byl vyvinut speciálně pro ložiskové a kluzné aplikace. Je založen na polymeru PEEK, který byl upraven po 10% z PTFE, grafitu a uhlíkových vláken.

TECAPEEK TF10 blue

PEEK s plnivem v podobě PTFE představuje materiál vykazující extrémně dobré vlastnosti z hlediska kluzných schopností i odolnosti vůči opotřebení. Společnost Ensinger vyrábí tento materiál pod obchodním označením TECAPEEK TF10 blue, a to s využitím polymeru Victrex® PEEK 450G.

PEEK pro aplikace v polovodičovém průmyslu a elektronice

TECAPEEK ELS nano black

 • Plnivo CNT (uhlíkové nanotrubičky)
 • Částečně vodivý
 • Hodnota povrchového odporu: 102-104Ω
 • Snadné obrábění, ekvivalentní s TECAPEEK natural

TECAPEEK SD black

 • PEEK ESD materiál
 • Hodnota povrchového odporu: 106-109Ω
 • Vysoce přesné obrábění s malými tolerancemi pro testovací přípravky
 

TECAPEEK ELS nano black

Pro aplikace, které vyžadují plast, jehož doplňkovou vlastností je elektrická vodivost, vyvinula společnost Ensinger variantu materiálu PEEK ELS pod obchodním označením TECAPEEK ELS nano black...

TECAPEEK SD black

PEEK SD představuje plast PEEK ESD s upravenými elektrickými vlastnostmi, který se běžně používá v aplikacích v elektronickém průmyslu...

Vysokovýkonné třídy PEEK pro pojistné kroužky (CMP)

Optimalizováno pro polovodičový průmysl (CMP)

TECAPEEK CMP natural

 • Vynikající odolnost proti opotřebení
 • Vyšší tažnost ve srovnání s TECAPEEK SE natural

TECAPEEK SE natural

 • Vynikající odolnost proti opotřebení
 • Vynikající tvrdost
 

TECAPEEK CMP natural

TECAPEEK CMP je speciálně upraven pro aplikace v polovodičovém průmyslu, konkrétně pro díly v zařízeních CMP (chemicko-mechanická planarizace).

PEEK s keramickým plnivem 

TECAPEEK CMF white

 • PEEK s velmi vysokou tuhostí a nízkým CLTE (koeficient lineární teplotní roztažnosti)
 • Vysoce přesné obrábění s malými tolerancemi
 • Během obrábění nemá tendenci vytvářet otřepy
 • Nízká absorpce vody
 • Dobrá rovinnost ve srovnání se vstřikovacími materiály
 

TECAPEEK CMF white

TECAPEEK CMF je kompozitní materiál se základem v polymeru Victrex® PEEK 450G s keramickým plnivem.
 

Biokompatibilní PEEK certifikovaný podle ISO 10993

TECAPEEK MT  
 • Vhodné pro všechny lékařské aplikace s omezeným kontaktem s pokožkou a tkáněmi po dobu až 24 hodin a případně s nepřímým kontaktem s krví
 • Kompatibilní s různými sterilizačními ošetřeními 
 • Skladem jsou k dispozici různé barvy
 • K dispozici jsou také speciální třídy:
 • PEEK plněný uhlíkovými vlákny (TECAPEEK MT CF30 black) 
 • Rentgenově detekovatelné (neprůhledné) (TECAPEEK MT XRO coloured)
TECAPEEK MT CLASSIXTM white 
 • Vyvinuto pro zubní a lékařské aplikace
 • Kontakt s krví a tkáněmi až do 30 dní
 • Zubní použití lze prodloužit (180 dní)
TECATEC PEEK MT CW50 black 
 • Vhodné pro všechny lékařské aplikace s omezeným kontaktem s pokožkou a tkáněmi po dobu až 24 hodin a případně s nepřímým kontaktem s krví
 • Vyztužení tkaninou z uhlíkových vláken
 • Pevnost v tahu: 500 MPa nebo více (stejná úroveň jako nerezová ocel)
 • Vhodné pro výrobu cíličů

TECAPEEK MT natural

Materiál PEEK natural pro lékařské účely je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích a kombinuje vynikající profil vlastností standardního plastu PEEK s uspokojením požadavků na biokompatibilitu.

TECATEC PEEK MT CW50 black

Speciálně navržené materiály skupiny kompozitů TECATEC od společnosti Ensinger nabízejí extrémní mechanickou pevnost a tepelnou rozměrovou...

PEEK bezpečný pro styk s potravinami, kompatibilní s různými detektory

Přispívá ke zvýšení bezpečnosti při výrobě potravin

TECAPEEK UD blue

 • Detekovatelný detektorem kovů a rentgenem
 • Vyhovuje potravinovým standardům (FDA, EU 10/2011)
 • Vynikající odolnost vůči různým čisticím metodám, jako je horká voda a chlornan sodný

TECAPEEK ID blue

 • Detekovatelný detektorem kovů
 • Vyhovuje potravinovým standardům (FDA, EU 10/2011)
 • Vynikající odolnost vůči různým čisticím metodám, jako je horká voda a chlornan sodný
 

TECAPEEK UD blue

TECAPEEK UD blue má jednu z nejvyšších tepelných a chemických odolností ze všech Ensinger ultra detekovatelných produktů. S tepelnou odolností více než 150°C...

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue je plast PEEK detekovatelný jako kov vyráběný s využitím polymeru Victrex® PEEK.

Chcete-li požádat o vzorky materiálu nebo požádat o cenovou nabídku, přejděte na stránky s podrobnostmi o produktu.  

Pokud si nejste jisti, jaký materiál použít pro vaší aplikaci, nebo pokud máte dotazy ohledně technických podrobností, kontaktujte naši technickou podporu a požádejte o radu.


vaše výhody

 • Rozšířili jsme skladový program PEEK natural o desky o šířce 1000 mm. Tyto širší desky jsou k dipozici v tloušťkách od 10 mm do 90 mm a mohou výrazně zvýšit možnosti pro vaši aplikaci a konstrukční návrh.

 • V jakémkoli výrobním prostředí je využití strojů vždy prioritou. Řezání dílů vodním paprskem může urychlit proces výroby dílů, přesto je omezeno menšími velikostmi desek, které vyžadují častou výměnu. Desky PEEK společnosti Ensinger o šířce 1 000 mm nabízejí další obrobitelnou povrchovou plochu, která může zvýšit výtěžek součásti na desku až o 30%.

 • Plýtvání materiálem je zbytečné a drahé. Snižte ztrátu výnosu výběrem toho nejlepšího pro vás. Vyberte si z mnoha různých rozměrů na skladě a na vyžádání.

 • Někdy je nejlepší, když se konstruktér nebo strojař pokusí podívat na věci z jiné perspektivy. Nechte naše technické odborníky, aby vám pomohli přijít na nejlepší způsob, jak vložit své díly do nejvhodnějšího polotovaru z velkého výběru polotovarů PEEK společnosti Ensinger.


Příklady aplikací

Opěrný kroužek

Vyrobeno z TECAPEEK SM natural (odstředivě tvářená PEEK trubka)

 • Vysoká dlouhodobá provozní teplota (260oC)
 • Nízký sklon k tečení i při vysokých teplotách
 • Vysoká pevnost, tvrdost a tuhost

Převodovka pro ozubenou tyč

Vyrobeno z TECAPEEK natural a TECAPEEK PVX black

 • Vysoká mechanická pevnost
 • Dobré kinetické třecí vlastnosti
 • Není nutné mazání
 • Nízká hustota
 • Úzké tolerance

Ozubené kolo

Vyrobeno z TECAPEEK natural

 • Vhodné pro vysoké zatížení
 • Dobrá teplotní odolnost
 • Vysoký povrchový tlak

Uzavírací matrice

Vyrobeno z TECAPEEK black

 • Uzavírací matrice používaná v potravinářské technologii
 • Dlouhodobá provozní teplota až do 260 °C
 • Krátké expozice až do 300 °C
 • Vynikající mechanické vlastnosti

Zubní hojící čepička

Vyrobeno z TECAPEEK CLASSIX™ white

 • Dočasný implantát, který může mít kontakt s krví a tkáněmi až 30 dní
 • Vynikající odolnost vůči sterilizaci
 • Velmi dobrá chemická odolnost

Cílič

Vyrobeno z TECATEC PEEK CW50 black (PEEK composite)

 • Cílič (vnitřní fixační systém), traumatologie
 • Čistý tvar
 • Nejlepší mechanická pevnost
 • Vysoká tepelná rozměrová stabilita

Typické aplikace plastů PEEK:

Elektronický průmysl: izolátory, konektory a nosiče polovodičových destiček

Strojní inženýrství: převodová kola, kluzné prvky, součásti kompresorů a čerpadel, pohony, pouzdra, ventily a válečky

Automobilový průmysl: součásti spojek a převodovek a lopatková kola turbodmychadel

Dopravníková technika: vodítka, dorazy, válečky, unášeče a ventily

Zdravotnický průmysl: součásti chirurgických nástrojů a krátkodobé implantáty

Potravinářský průmysl: ventily, mísiče, loupače, dávkovací systémy a hnětače

Ropný a plynárenský průmysl: vrtací hlavice, těsnění a senzory

Robotická ruka

vložka vyrobena z TECAPEEK natur

Výměna kovu za TECAPEEK v robotické ruce složené z uhlíkových vláken

Při vysokorychlostních pohyblivých součástech je úspora hmotnosti rozhodující pro snížení setrvačnosti a zvýšení účinnosti. V této studii se kompozitní robotické rameno používané pro vysokorychlostní pohyb a manipulaci s Delta Robots vylepšilo výměnou kovové vložky za termoplastický přírodní materiál TECAPEEK.