TECAPEEK CMP natural

PEEK pro aplikace CMP

TECAPEEK CMP představuje polymer Victrex® PEEK speciálně modifikovaný pro aplikace v polovodičovém průmyslu a ještě konkrétněji pro díly v zařízení pro CMP (chemicko-mechanická planarizace). Tento materiál si uchovává vynikající profil vlastností typický pro plasty na bázi PEEK, mimo jiné vysokou mechanickou pevnost a rozměrovou stabilitu k dosažení minimálních tolerancí dílů a současně nízkou tendenci k tečení materiálu. TECAPEEK CMP má vyšší úroveň čistoty materiálu než standardní TECAPEEK. Tato skutečnost v kombinaci s vynikající chemickou odolností a speciálně upravenými vlastnostmi z hlediska abraze a tření dotvářejí jedinečný profil vlastností této modifikace PEEK CMP.

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
béžový
Hustota
1,31 g/cm3

Hlavní znaky

 • dobrá teplotní stálost
 • dobrá obrobitelnost
 • inherentní zpomalovač hoření
 • odolný proti hydrolýze a přehřáté páře
 • vysoká houževnatost
 • odolnost proti vysokým energetickým zářením
 • dobré vlastnosti skluzu a opotřebení
 • vysoká odolnost proti tečení

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Síla komprese 34 MPa 1% / 2% EN ISO 604
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 3900 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Pevnost v ohybu 160 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Prodloužení v momentě prasknutí 50 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 110 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 110 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Tvrdost vrubu kuličky 240 MPa ISO 2039-1
  Nárazová síla (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Moduly komprese 3200 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Vrubová rázová houževnatost (Izod) 4 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplotní roztažnost (CLTE) 6 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplota teplotního zkreslení 162 C HDT, Method A ISO-R 75 Method A
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Teplota tání 340 C DIN EN ISO 11357
  Teplota skelného přechodu 151 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Teplotní roztažnost (CLTE) 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 1015 O Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Zvláštní odolnost 1015 O*cm Silver electrode, 23°C, 12% r.h. DIN IEC 60093
  Dielektrická síla 73 kV/mm 23°C, 50% r.h. ISO 60243-1
  Odolnost vůči sledování (CTI) 125 V Platin electrode, 23°C, 50% r.h., solvent A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62

Skladový program