TECAPEEK CMP natural

PEEK do zastosowań CMP

TECAPEEK CMP to specjalnie zmodyfikowany polimer Victrex® PEEK do zastosowań w branży półprzewodników, a dokładniej w częściach do sprzętu CMP (planaryzacja chemiczno-mechaniczna). Materiał zachowuje wyjątkowy profil właściwości charakterystyczny dla tworzywa PEEK, obejmujący dużą wytrzymałość mechaniczną i stabilność wymiarową nawet przy najwęższych zakresach tolerancji, a także małą podatność na pełzanie. TECAPEEK CMP charakteryzuje się wyższym poziomem czystości niż standardowy TECAPEEK. Wyjątkowy profil właściwości tej odmiany tworzywa PEEK CMP uzupełnia doskonała odporność chemiczna i specjalnie udoskonalone właściwości w zakresie odporności na ścieranie i tarcie.

właściwości

oznaczenie chemiczne
PEEK (polieteroeteroketon)
kolor
bezowy
gęstość
1,31 g/cm3

główne cechy

 • dobra odponość na odkształcenia termiczne
 • dobra obrabialność
 • inherentnie opóźniający palenie
 • odporny na hydrolizę i parę przegrzaną
 • wysoka ciągliwość
 • odporny na promieniowanie wysoko energetyczne
 • dobre właściwości ślizgowe i cierne
 • wysoka odporność na pełzanie

przemysł docelowy

szczegóły techniczne


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Właściwości mechaniczne wartość jednostka parametr norma
  Moduł elastyczności (próba zginania) 3900 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wtrzymałość na zginanie 160 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Wydłużenie przy zerwaniu 50 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Granica plastyczności 110 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wydłużenie przy granicy plastyczności 4 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Moduł elastyczności (próba zrywania) 4100 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Wytrzymałość na rozciąganie 110 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Twardość - indentacja kulki 240 MPa ISO 2039-1
  Udarność (Charpy) n.b. kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Współczynnik sprężystości objętościowej 3200 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Udarność z karbem (Izod) 4 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA
  Wytrzymałość na ściskanie 34 MPa 1% / 2% EN ISO 604
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Właściwości termiczne wartość jednostka parametr norma
  Temperatura odkształcenia cieplnego 162 C HDT, metoda A ISO-R 75 Method A
  Temperatura topnienia 340 C DIN EN ISO 11357
  Temperatura zeszklenia 151 C DIN EN ISO 11357
  Przewodność termiczna 0.27 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Pojemność cieplna właściwa 1.1 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Rozszerzalność termiczna 5 10-5*1/K 23-60°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura użytkowa 300 C krótkookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 6 10-5*1/K 23-100°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
  Temperatura użytkowa 260 C długookresowa NN
  Rozszerzalność termiczna 7 10-5*1/K 100-150°C, dł. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Właściwości elektryczne wartość jednostka parametr norma
  Rezystancja powierzchniowa 1015 O srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Rezystancja skrośna 1015 O*cm srebrna elektroda, 23°C, 12% wzgl. wilg. DIN IEC 60093
  Wytrzymałość elektryczna 73 kV/mm ISO 60243-1
  Odporność na prądy pełzające 125 V platynowa elektroda, 23°C, 50% wzgl. wilg., rozpuszczalnik A DIN EN 60112
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Inne właściwości wartość jednostka parametr norma
  Odporność na gorącą wodę / zasady + - -
  Wpływ warunków atmosferycznych - - -
  Wchłanianie wody 0.03 % 24h / 96h (23ºC) DIN EN ISO 62

program produkcyjny