TECAPEEK CMP natural

PEEK til CMP anvendelse

TECAPEEK CMP er en Victrex® PEEK polymer specielt modificeret til anvendendelse inden for halvlederindustrien, og mere specifikt til komponenter i CMP udstyr. Materialet bevarer de optimale egenskaber, som er naturlige for PEEK, hvilket indbefatter mekanisk styrke og dimensionsstabilitet for snævreste tolerancer samt lav krympetendens. TECAPEEK CMP har en højere renhed end almindelig TECAPEEK. Dette kombineret med optimal kemikaliebestandighed og specielt forbedrede slibe- og friktionsegenskaber runder egenskaberne for denne modificerede PEEK CMP af.

Fakta

Kemisk betegnelse
PEEK (Polyetheretherketone)
Farve
# naturfarvet
Densitet
1,31 g/cm3

Vigtigste egenskaber

  • god varmeafbøjningstemperatur
  • god bearbejdelighed
  • iboende flammehæmmende
  • resistent overfor hydrolyse og overhedet damp
  • høj sejhed
  • resistens overfor højenergi stråling
  • gode glid- og slidegenskaber
  • høj kryberesistens

Målindustrier

halvlederteknologi

Tekniske detaljer


Lagerprogram