Kompozit PEEK pro lékařské účely

TECATEC MT CW

TECATEC PEEK MT CW50 black je kompozitní materiál s uhlíkovými vlákny vyznačující se mimořádným stupněm mechanické pevnosti a vysokou tepelnou rozměrovou stabilitou. 

Své uplatnění nacházejí velmi často v traumatologii v rámci aplikací, jako jsou například interní fixační systémy (směrovací ramena), externí fixační systémy a rovněž další strukturální prvky.

 

Biokompatibilita

TECATEC PEEK MT CW50 black je vhodný pro veškeré lékařské aplikace, které vyžadují biokompatibilitu v kombinaci s omezeným stykem s pokožkou a tkáněmi do 24 hodin a případně nepřímý styk s krví.

Materiál TECATEC PEEK MT CW50 black je testován v souladu s normami ISO 10993-1, -4, -5,- 18 
 

Klíčové vlastnosti

Kompozitní materiály společnosti Ensinger s uhlíkovými vlákny se skládají z termoplastové matrice a tkaniny ze svazků uhlíkových vláken. Tato kombinace zaručuje vyšší pevnost v tahu a v ohybu ve srovnání s extrudovanými materiály vyztuženými vlákny. Tyto nízkohmotnostní PEEK nabízejí dobrou chemickou odolnost a jsou rovněž propustné pro rentgenové paprsky. Mezi další vlastnosti náleží:

  • Mimořádná pevnost
  • Vynikající tepelná rozměrová stabilita
  • Dobrá rozměrová stabilita
  • Nízká absorpce vody
  • Protikorozní odolnost
  • Vynikající odolnost vůči sterilizaci horkou párou
  • Vynikající chemická odolnost
 

Odolnost vůči sterilizaci párou

Sterilizace horkou párou: Podle několika testů provedených našimi zákazníky a partnery materiál TECATEC PEEK MT CW50 black nevykazuje žádné významné ztráty mechanických vlastností nebo jiné negativní jevy, jako například ztrátu barevnosti, ani po 500 sterilizačních cyklech. V několika aplikacích již prokázal svou vhodnost pro klinické použití.

Materiály TECATEC MT

Polymerem používaným jako pojivo v materiálu TECATEC PEEK MT CW50 black je VICTREX® PEEK, který je pod tlakem svázán s tkanými uhlíkovými rohožemi. Speciální povlak tkaniny snižuje množství chyb. Obsah uhlíkových vláken v poměru 50 procent nabízí extrémní torzní tuhost a prakticky eliminuje deformace i přes opakované provádění sterilizace.  
TECATEC PEEK MT CW50 black se vyrábí na objednávku zákazníků s maximální koncentrací na rozměrové požadavky zákazníka. Společnost Ensinger je schopna nabízet TECATEC PEEK MT CW50 black v podobě panelů s tloušťkou v krocích po 1 mm, čímž se otevírá možnost nejvyšších možných úspor materiálu a nákladů. 

TECATEC PEEK MT CW50 black

Speciálně navržené materiály skupiny kompozitů TECATEC od společnosti Ensinger nabízejí extrémní mechanickou pevnost a tepelnou rozměrovou...

Kompozitní plast PEEK v lékařských přístrojích

Rameno

vyrobeno z TECATEC PEEK MT CW50 black

Vnitřní ortopedické fixační systémy

Cílem léčby ortopedických traumat je obnovit zlomenou kost do správné polohy a směru. Když se to provádí pomocí chirurgického zákroku, fixační systémy se používají k zajištění kosti v anatomicky správné poloze. Výrobci takových vnitřních fixačních systémů musí splňovat řadu náročných požadavků z hlediska funkce, váhy a vzhledu a současně sledují celkové náklady s ohledem na stoupající rozpočty.