Ortopedické poúrazové interní fixační systémy

Cílem ortopedické poúrazové péče je obnovit správnou polohu a orientaci zlomené kosti. Když se tak děje prostřednictvím chirurgického zákroku, používají se fixační systémy a zajištění kosti v anatomicky správné poloze.
Výrobci podobných interních fixačních systémů musí splňovat mnohé a přesně stanovené požadavky z hlediska funkce, hmotnosti a vzhledu a současně musí hledět na celkové náklady kvůli soustavně přísněji omezovaným rozpočtům.


Na interní fixační systémy, označované rovněž jako "směrovací ramena" / "vodicí ramena", se vztahují náročné požadavky. Ty začínají u sil působících na systém a tím také na daný materiál a vyplývajících z techniky provedení operace. V souladu s tím musí odolat hrubému zacházení a rovněž pádům, aniž by došlo k plastické deformaci. Zásadně důležité jsou navíc průhlednost při rentgenovém snímkování a rovněž fyziologická neškodnost (biokompatibilita). Zaručená četnost nárazů, dokonce i po mnoha sterilizačních cyklech souběžně s chemickým čištěním, činí ze směrovacího ramene v konečném důsledku technologicky vysoce vyspělý produkt. Kovy i epoxidové pryskyřice mají mnoho nevýhod a jen s velkými těžkostmi mohou vyhovět všem těmto požadavkům.

Kompozity drží klíč k budoucnosti

Nabízíme mimořádně vhodné kompozitní materiály pro výrobce poúrazových interních fixačních systémů, kteří hledají inovativní řešení, a sice v podobě portfolia materiálů TECATEC MT.

Aby byla zaručena polohová přesnost šroubů pro upevnění destičky nebo hřebu ke kosti, u tohoto tzv. směrovacího nebo vodicího ramena nesmí dojít k žádné plastické deformaci. V souladu s tím se materiál TECATEC PEEK MT CW50 black vyznačuje svými velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, zvláště z hlediska rozměrové a torzní stability. Tento materiál má navíc dobré hmatové vlastnosti a vykazují jen drobné vnitřní pnutí, jestliže je správně zpracován.

Navíc k tomu je plast TECATEC PEEK MT CW50 black průhledný při snímkování rentgenovými paprsky, a tak i když je přístroj pro umisťování implantátu v místě jeho cílové polohy, je možné vytvořit rentgenový snímek operované oblasti bez jakýchkoli omezení. Tento materiál byl nadto testován z hlediska biokompatibility podle ISO 10993 pro dobu kontaktu do 24 hodin (stejně tak tomu je u všech našich polotovarů pro standartní lékařské účely (MT). I když je kontakt pacienta s materiálem jen krátkodobý (včetně neúmyslného kontaktu), je absolutně vyloučen jakýkoli negativní fyziologický vliv ze strany kompozitního materiálu.

Vysoká teplota skelného přechodu a nízká míra absorpce vody u tohoto materiálu v kombinaci s jejich velmi dobrou chemickou odolností ve výsledku zajišťuje vynikající schopnost odolávat působení sterilizace. Z uvedeného vyplývá, že absolutně správná anatomická polohová přesnost zůstává zaručena i po mnoha sterilizačních cyklech, a to i při využívání sterilizace horkou párou.

Výhody

Bezpečnost během chirurgického zákroku I: Správná anatomická polohová přesnost

Směrovací/vodicí ramena vyrobená z našich PEEK kompozitních materiálů významně přispívají k bezpečnosti během operací. Jedním z rozhodujících aspektů v tomto případě je vysoká anatomická polohová přesnost implantátu během chirurgického zákroku, která vyplývá z mimořádně vysoké rozměrové stability. 

Bezpečnost během chirurgického zákroku II: stálá biokompatibilita

Stálá biokompatibilita zůstává jedním z nejdůležitějších požadavků. V souladu s tím jsou všechny naše plastové polotovary pro standartní lékařské účely (MT) testovány podle ISO 10993. Zkouška biokompatibility u polotovarů uživatelům pomáhá při provádění analýzy rizik a zajišťuje bezpečnost již od fáze certifikace produktů.

Jasný přehled díky průhlednosti pro rentgenové paprsky

Zařízení pro zavádění implantátů vyrobená z kompozitů průhledných pro rentgenové paprsky umožňují vytvářet jasné a neomezené rentgenové snímky oblastí chirurgických zákroků v jejich průběhu. Zřetelné snímky umožňují spolehlivé ustavení polohy všech prvků, a tak podporují dosažení optimálního výsledku operace. 

Nízká hmotnost - snadná manipulace.

Chirurgické zákroky jako součást poúrazové péče vyžadují značné síly a přesnost při provádění souvisejících manipulačních postupů. Zařízení pro zavádění implantátů s nízkou vlastní hmotností pomáhají chirurgovi v jeho práci. 
Směrovací/vodicí ramena z materiálů TECATEC umožňují díky své nízké specifické hmotnosti snadnější manipulaci, a lze je proto během operace používat efektivně a ekonomicky. 

Delší životnost aplikace

Při použití materiálů TECATEC je možné dosahovat dlouhé doby využitelnosti směrovacích ramen v nemocnicích. Vynikající odolnost materiálu TECATEC vůči sterilizaci dovoluje vykonat značné množství sterilizačních cyklů, v některých případech přes 500 cyklů, čímž se snižují náklady na údržbu a na doplňující nákup systémů na zavádění implantátů. 
Navíc lze na jedné misce přepravovat více nástrojů, a v oběhu je tak menší počet misek, čímž se zkracují doby průchodu a pramení z toho další ekonomické výhody. 

Cenově výhodné

Naši obchodní technici společnosti Ensinger pro oblast zdravotnictví s vámi spolupracují na vytvoření příslušné specifikace během co nejkratšího času. Náš cíl: významné zkrácení času vývoje a snížení vašich nákladů.

Kompozity v ortopedických fixačních systémech

TECATEC PEEK MT CW50 black

Speciálně navržené materiály skupiny kompozitů TECATEC od společnosti Ensinger nabízejí extrémní mechanickou pevnost a tepelnou rozměrovou...