Ortopedyczne wewnętrzne systemy unieruchamiania 

Celem ortopedycznego leczenia urazów jest przywrócenie pękniętej kości jej prawidłowej pozycji i nastawienia. Jeżeli odbywa się to poprzez ingerencję chirurgiczną, do zabezpieczenia kości w jej anatomicznie prawidłowym położeniu służą systemy unieruchamiania.
Producenci takich wewnętrznych systemów unieruchamiania muszą spełniać liczne rygorystyczne wymagania w zakresie funkcjonalności, ciężaru i wyglądu, a jednocześnie powinni mieć na uwadze całkowity koszt systemu ze względu na rosnący nacisk na redukcję kosztów. 


Wewnętrzne systemy unieruchamiania, nazywane potocznie „ramionami celującymi/naprowadzającymi”, podlegają wysokim wymaganiom, począwszy od sił działających na system, a tym samym na materiał, które wynikają z technik operacyjnych. Urządzenia muszą sprostać nieostrożnemu obchodzeniu się z nimi i być odporne na upadki, które nie powinny prowadzić do odkształceń plastycznych. Zasadniczo istotne jest również przepuszczanie promieniowania rentgenowskiego oraz brak negatywnego oddziaływania fizjologicznego (biokompatybilność). Gwarantowany odsetek zastosowań skutecznych nawet po wielu cyklach sterylizacji połączonych z czyszczeniem chemicznym czyni z tych systemów produkty najwyższej klasy. Metale oraz żywice epoksydowe mają wiele wad i bardzo trudno im spełnić wszystkie te wymagania. 

Przyszłość należy do kompozytów

Producentom wewnętrznych systemów mocowania poszukującym innowacyjnych rozwiązań oferujemy szczególnie odpowiednie materiały kompozytowe w postaci portfolio TECATEC MT.

Aby zagwarantować dokładność pozycjonowania śrub do unieruchamiania płytki lub gwoździa na kości, tzw. ramiona celujące lub naprowadzające nie mogą ulegać żadnym odkształceniom plastycznym. Dlatego też materiał TECATEC PEEK MT CW50 black odznacza się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi, zwłaszcza w zakresie stabilności wymiarowej oraz odporności na skręcanie. Materiał ten ma ponadto dobre właściwości haptyczne i przy prawidłowej obróbce wykazują niewielkie naprężenia wewnętrzne.

Dodatkowo, TECATEC PEEK MT CW50 black przepuszcza promieniowanie rentgenowskie, dzięki czemu umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich obszarów operowanych bez żadnych ograniczeń, nawet kiedy urządzenie podające implant zostanie ustawione w pozycji. Ponadto, materiał ten przetestowano zgodnie z normą ISO 10993 pod kątem biokompatybilności dla czasu kontaktu do 24 godzin (jak w przypadku wszystkich naszych standardowych półproduktów klasy medycznej (MT)). Nawet przy krótkotrwałym kontakcie z pacjentem (także niezamierzonym) absolutnie wykluczony jest negatywny efekt fizjologiczny wywołany materiałem kompozytowym.

Wysoka temperatura zeszklenia i niska absorpcja wody przez ten kompozyt PEEK oraz jego bardzo dobra odporność chemiczna – wszystko to prowadzi do bardzo dobrej odporności na uboczne działania procesów sterylizacji. Dzięki temu nawet po wielu cyklach sterylizacji zapewniona jest absolutna dokładność odpowiedniej pozycji anatomicznej, także w przypadku sterylizacji gorącą parą.

Korzyści 

Bezpieczeństwo podczas operacji I: dokładność odpowiedniej pozycji anatomicznej

Ramiona celujące/naprowadzające wykonane z naszych materiałów kompozytowych PEEK mają duży wkład w bezpieczeństwo podczas operacji. Jednym z decydujących czynników jest przy tym duża dokładność odpowiedniej pozycji anatomicznej podczas interwencji chirurgicznej, wynikająca z nadzwyczajnej stabilności wymiarowej. 

Bezpieczeństwo podczas operacji II: niezmienna biokompatybilność

Jednym z najważniejszych wymagań pozostaje ogólna biokompatybilność. Dlatego też wszystkie nasze standardowe półprodukty z tworzyw sztucznych PEEK klasy medycznej MT testowane są zgodnie z normą ISO 10993. Test biokompatybilności półproduktów pomaga użytkownikowi w procesie analizy ryzyka i zapewnia bezpieczeństwo już na etapie certyfikacji produktu.

Wyraźny obraz dzięki przepuszczaniu promieniowania rentgenowskiego

Urządzenia podające implanty, wykonane z kompozytów przepuszczających promieniowanie rentgenowskie, umożliwiają wykonywanie podczas zabiegu wyraźnych zdjęć rentgenowskich operowanego miejsca bez ograniczeń. Tak wyraźne zdjęcia zapewniają bezpieczeństwo podczas pozycjonowania, wspomagając uzyskanie optymalnego wyniku operacji. 

Niska masa – łatwa obsługa

Interwencje chirurgiczne w ramach leczenia urazów wymagają dokładności, a często również użycia siły. Lekkie urządzenia podające implanty ułatwiają pracę chirurgów. 
Dzięki niewielkiemu ciężarowi właściwemu ramiona celujące/naprowadzające wykonane z materiałów TECATEC ułatwiają obsługę, co oznacza, że możliwe jest ich efektywne i ekonomiczne stosowanie podczas operacji. 

Przedłużenie okresu trwałości użytkowej 

Dzięki zastosowaniu materiałów TECATEC można osiągnąć dłuższy czas stosowania ramion celujących w szpitalach. Bardzo dobra odporność tworzywa TECATEC na uboczne działanie procesów sterylizacji gorącą parą pozwala na dużą liczbę cykli sterylizacji, czasem nawet do ponad 500 cykli, redukując koszty konserwacji i ponownego zakupu systemów celujących. 
Ponadto w jednym pojemniku można transportować więcej instrumentów, dzięki czemu w obiegu jest mniej pojemników. Skraca to czasy obiegu i przynosi korzyści ekonomiczne. 

Efektywność kosztowa 

Nasi inżynierowie sprzedaży produktów medycznych współpracują z klientem, aby stworzyć odpowiednią specyfikację w jak najkrótszym czasie. Nasz cel: znaczna redukcja czasu i kosztów opracowania rozwiązań po stronie klienta. 

KOMPOZYTY W ORTOPEDYCZNYCH SYSTEMACH MOCOWANIA

TECATEC PEEK MT CW50 black

Specjalnie zaprojektowany materiał firmy Ensinger należący do grupy kompozytów TECATEC oferuje ekstremalną wytrzymałość mechaniczną i stabilność termiczną kształtów.