Ortopediska fixeringssystem 

Syftet med en ortopedisk traumabehandling är att återställa ett brutet ben så att det återfår rätt position och inriktning. Om detta sker i form av ett kirurgiskt ingrepp används fixeringssystem för att säkra benet i anatomiskt rätt position.
Tillverkare av denna typ av interna fixeringssystem måste uppfylla många strikta krav i fråga om funktion, vikt och utseende, samtidigt som ökad prispress gör att totalkostnaderna måste hållas inom rimliga gränser. 


Interna fixeringssystem, ibland även kallade ”styrarmar”, är underkastade mycket stränga krav. Detta börjar med de krafter som uppstår i samband med ingreppet och som inverkar på systemet och därmed även på materialet. Följaktligen måste dessa delar stå emot tuffa villkor och även fall utan att plastisk deformation uppstår. Även röntgengenomsläpplighet och fysiologisk säkerhet (biokompatibilitet) spelar en avgörande roll. Den garanterade framgångskvoten, även efter många steriliseringscykler, i likhet med kemisk rengöring, gör styrarmen till en high-end-produkt. Metaller och epoxiprodukter har många nackdelar och uppfyller i regel heller inte alla krav. 

Kompositer hör framtiden till

Vi erbjuder utomordentligt lämpliga material för tillverkare av fixeringssystem som letar efter innovativa lösningar i form av vårt TECATEC MT-sortiment.

För att säkerställa positionsnoggrannheten på de skruvar som används för fixering av plattan eller spiken på benet får det inte förekomma plastisk deformation av styrarmarna. TECATEC PEEK MT CW50 black kännetecknas av mycket goda mekaniska egenskaper, i synnerhet gällande måttstabilitet och vridstyvhet. Dessutom erbjuder materialet goda haptiska egenskaper med endast lättare interna spänningar om de bearbetas korrekt.

Utöver detta är TECATEC PEEK MT CW50 black röntgengenomsläppliga, vilket innebär att det går att ta röntgenbilder av operationsområdet utan begränsningar, även om den enhet som används för att sätta in implantatet är på plats. Materialet har testats i enlighet med ISO 10993 för biokompatibilitet vid kontakt på upp till 24 timmar (precis som alla våra standard halvfabrikat för medicinskt bruk (MT)). Även vid kortvarig kontakt med patienten (inkl. oavsiktlig) är eventuella negativa fysiologiska effekter från kompositmaterialet helt uteslutna.

Den höga glasomvandlingstemperaturen och den låga vattenabsorptionen för denna PEEK komposit, samt den mycket goda kemiska beständighet ger mycket god beständighet mot sterilisering. Därmed säkerställs en fullständigt korrekt anatomisk placering även efter många steriliseringscykler, till och med med varm ånga.

Fördelar 

Säkerhet under kirurgiska ingrepp I: Korrekt anatomisk placering

Styrarmar tillverkade av våran PEEK komposit bidrar avsevärt till ökad säkerhet under ingrepp. En av de avgörande faktorerna i detta sammanhang är den höga positioneringsnoggrannheten för implantatet under ingreppet, som är ett resultat av materialets ovanligt höga måttstabilitet. 

Säkerhet under kirurgiska ingrepp II: konsekvent biokompatibilitet

Konsekvent biokompatibilitet är fortsatt ett av de viktigaste kraven. Därför är alla våra standard PEEK MT-halvfabrikat i plast testade enligt ISO 10993. Biokompatibilitetstestet på halvfabrikatet hjälper användaren i samband med riskbedömning och erbjuder säkerhet redan under produktgodkännandefasen. 

Tydlig bild tack vare röntgengenomsläpplighet

Anordningar för isättning av implantat som är tillverkade av röntgengenomsläppliga kompositer gör att man obegränsat kan ta tydliga röntgenbilder under själva ingreppet. De tydliga bilderna underlättar en noggrann placering och optimerar därmed ingreppets resultat. 

Låg vikt – enkel hantering.

Kirurgiska ingrepp som led i en traumabehandling kräver styrka och noggrannhet i fråga om de procedurer som måste genomföras. Lätta anordningar för isättning av implantat hjälper kirurgen i arbetet. 
Tack vare sin låga egenvikt möjliggör styrarmar tillverkade av TECATEC-material enklare hantering, vilket innebär att de kan användas smidigt och kostnadseffektivt under en operation. 

Längre brukstid 

Genom att använda TECATEC-material kan man uppnå en längre brukstid för styrarmarna på sjukhus. Den höga beständigheten mot ångsterilisering hos TECATEC tillåter ett stort antal steriliseringscykler, i vissa fall över 500, och minskar på så sätt både underhållskostnaderna och kostnaderna för återinköp av system för isättning av implantat. 
Dessutom kan fler instrument transporteras på varje bricka, vilket innebär att färre brickor är i omlopp. Detta minskar ledtiderna och ger fler ekonomiska fördelar. 

Kostnadseffektivitet 

Ensingers säljkonsulter för medicinsk utrustning arbetar tillsammans med dig för att ta fram en lämplig lösning på kortast möjliga tid. Vårt mål: att minska utvecklingskostnaderna och kostnaderna för våra kunder. 

KOMPOSITER I ORTOPEDISKA FIXERINGSSYSTEM

TECATEC PEEK MT CW50 black

De specialutvecklade kompositsortiment TECATEC erbjuder extrem mekanisk hållfasthet och termisk måttstabilitet.