Fikseringssystemer til ortopædisk traume

Målet med ortopædisk traumebehandling er at genopbygge en knoglefraktur til dens korrekte position og retning. Når dette er gjort ved hjælp af kirurgiske indgreb, anvendes fikseringssystemer til at sikre, at knoglen bevarer sin anatomisk korrekte position.
Producenter af sådanne indvendige fikseringssystemer skal opfylde mange præcisionskrav i forhold til funktion, vægt og udseende, og samtidig skal de være opmærksomme på omkostningerne, grundet stadigt mere stramme budgetter. 


Indvendige fikseringssystemer, også kaldet "bærearme" / "styrearme", er underkastet strenge krav. Krav afledt af de kræfter, der har indvirkning på systemet, og dermed også på materialet, i forbindelse med operationsteknikken. Materialet skal kunne modstå hårdhændet behandling samt fald, uden deformering. Desuden er røntgentransparens samt fysiologisk harmløshed (biokompatibilitet) meget vigtigt. Den garanterede succesrate, selv efter mange steriliseringer og kemisk rengøring, gør bærearmen til et high end produkt. Der er mange ulemper ved metaller og epoxy produkter, og de har svært ved at opfylde alle disse krav. 

Kompositter er nøglen til fremtiden

Vi tilbyder en række meget velegnede komposit materialer til producenter af traume fikseringssystemer, som søger innovative løsninger, med vores TECATEC MT portefølje.

For at sikre nøjagtig position af skruerne til fikseringspladen eller skruen til knoglen, må den såkaldte bære- eller styrearm ikke blive udsat for deformering. TECATEC PEEK MT CW50 sort er karakteriseret ved dens meget høje mekaniske værdier, især i forhold til dimensions- og torsionsstabilitet. Desuden har materialet lav indre spænding, hvis det bearbejdes korrekt.

Herudover er TECATEC PEEK MT CW50 sort røntgentransparent, hvilket betyder, at selv når den anordning, som skal placere implantatet korrekt, er involveret, så er det muligt at tage et røntgenbillede af operationsområdet, uden problemer. Disse materialer er testet for biokompatibilitet iht. ISO 10993 i helt op til 24 timers kontakttid (som det er tilfældet med alle vores halvfabrikata til medicinalteknik (MT)). Selvom vævskontakten er af kort varighed (herunder utilsigtet kontakt), er enhver negativ fysiologisk påvirkning fra komposit materialet fuldstændig udelukket.

Den høje glasovergangstemperatur og lave vandabsorption for denne PEEK komposit, samt dens meget gode kemikaliebestandighed, medfører optimal bestandighed overfor sterilisering. Dermed kan man sikre den fuldstændig korrekte anatomiske placering, selv efter mange steriliseringer, endda hvor varm damp er anvendt.

Fordele 

Sikkerhed under kirurgiske indgreb i: nøjagtig anatomisk placering

Bære-/styrearme fremstillet af vores PEEK komposit materialer bidrager stort til sikkerheden under operationer. En af de afgørende faktorer, er muligheden for den nøjagtige anatomiske placering af implantatet under det kirurgiske indgreb, som følge af den usædvanligt høje dimensionsstabilitet. 

Sikkerhed under kirurgiske indgreb II: konstant biokompatibilitet

Konstant biokompatibilitet forbliver et af de vigtigste krav. Som følge heraf er alle vores standard PEEK MT halvfabrikata plastkomponenter testet iht. ISO 10993. Biokompatibilitetstesten af halvfabrikata hjælper brugeren med at foretage risikoanalyse og giver sikkerhed allerede fra produktcertificeringsfasen.

Tydeligt billede takket være røntgentransparens

Anordninger til placering af implantat fremstillet af kompositter, som er transparente under røntgen, gør det muligt at tage tydelige og uafgrænsede røntgenbilleder under selve det kirurgiske indgreb. De tydelige billeder giver mulighed for korrekt placering og optimerer dermed resultatet af operationen. 

Lav vægt - nem håndtering.

Kirurgiske indgreb som led i traumebehandling kræver styrke og præcision i de forskellige håndteringer. Lette anordninger til placering af implantat hjælper kirurgen i dennes arbejde. 
Med deres lave egenvægt gør bære-/styrearme fremstillet af TECATEC håndteringen af materialet nemmere, hvilket betyder, at de kan bruges effektivt og økonomisk under en operation. 

Længere produktlevetid  

Ved at bruge TECATEC materialer er det muligt at opnå en lang levetid for bærearme på hospitaler. TECATECs optimale bestandighed mod dampsterilisering gør det muligt at foretage steriliseringer mange gange, i nogle tilfælde mere end 500 gange, hvilket reducerer omkostninger til vedligeholdelse samt omkostninger til indkøb af nye systemer til placering af implantater. 
Oveni kan flere instrumenter blive transporteret pr. bakke, hvilket betyder, at der er færre bakker i cirkulation, hvorved gennemløbstiden forkortes og øvrige økonomiske fordele kan hentes. 

Omkostningseffektivitet 

Ensingers salgskonsulenter inden for medicinalteknik samarbejder med dig om at udarbejde den relevante specifikation hurtigst muligt. Vores mål: væsentlige reduktioner i udviklingstid og omkostninger for dig. 

KOMPOSITTER I ORTOPÆDISKE FIKSTERINGSSYSTEMER

TECATEC PEEK MT CW50 black

Ensingers TECATEC komposit familie tilbyder ekstrem mekanisk styrke og termisk dimensionsstabilitet..