PP pro lékařské účely

TECAPRO MT

TECAPRO MT (PP) je jedním z našich standardních plastů s optimálně vyváženými vlastnostmi. Materiály TECAPRO MT od společnosti Ensinger nabízejí vysokou rozměrovou stabilitu, zvláště při působení opakovaných sterilizačních cyklů. V kombinaci s jeho stabilitou po vystavení účinkům chemikálií je TECAPRO MT ideálním materiálem na sterilizační nádoby, např. na chirurgické nástroje nebo nosiče implantátů.  Mezi typické aplikace patří chirurgické misky a nosiče implantátů a rovněž různorodé chirurgické vybavení a zkušební implantáty.
 

Biokompatibilita

Materiál TECAPRO MT je vhodný pro veškeré lékařské aplikace, které vyžadují biokompatibilitu v kombinaci s omezeným stykem s pokožkou a tkáněmi do 24  hodin a případně nepřímý styk s krví.

Všechny skladové produkty z materiálu TECAPRO MT jsou testovány v souladu s normami ISO 10993.

Klíčové vlastnosti

Díky speciálním stabilizačním procesům vykazuje materiál TECAPRO MT lepší odolnost vůči vyšším teplotám než standardní polypropylen, a nabízí proto vynikající rozměrovou stabilitu. Tento materiál lze navíc snadno obrábět. Mezi další vlastnosti náleží:

  • Dobrá odolnost vůči čištění a dezinfekčním prostředkům 
  • Vhodný pro opakovanou sterilizaci horkou párou
  • Vysoká rozměrová stabilita
  • Dobrá obrobitelnost
  • Možnost laserového značení

Odolnost vůči sterilizaci párou

Sterilizace horkou párou: TECAPRO MT nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to až do 800 sterilizačních cyklů. Po vykonání 200 sterilizačních cyklů však lze pozorovat ztrátu barevnosti a změnu barvy (žloutnutí) (neplatí pro TECAPRO MT black). 

Zkoušky sterilizace byly prováděny s použitím plastových zkušebních vzorků bez čisticích cyklů. Sterilizační teplota činila 134 °C s dobou sterilizace 10 minut a dobou sušení 20 minut. Tlak v komoře činil 3 bary. Další aspekty ovlivňující proces čištění (Ecolab, Borer atd.) nebyly zkoumány. Vzhledem k chemické odolnosti jednotlivých materiálů a k praktickým zkušenostem je třeba předpokládat, že čisticí cykly mají významný vliv na odolnost vůči sterilizaci. Odolnost vůči sterilizaci, zvláště u PP-HT a v menší míře u POM-C, se tímto významně zhoršuje. Je proto třeba předpokládat, že odolnost vůči sterilizaci bude významně nižší, než se popisuje. Odolnost z hlediska počtu sterilizací typicky definujeme pro PP-HT hodnotou přibl. 200 sterilizačních cyklů a pro POM-C přibl. 300–400 cyklů.

Materiály TECAPRO MT

Materiál TECAPRO MT od společnosti Ensinger se standardně dodává skladem v bílé barvě, ačkoli další barvy, včetně černé, lze vyrobit podle preferencí zákazníků. Bílé desky z materiálu TECAPRO MT lze navíc objednávat v typickém rozsahu rozměrů potřebném pro výrobu lékařských misek a nosičů, a našim zákazníkům se tak nabízí možnost optimalizované koordinace dodavatelského řetězce a lze tak vyhovět potřebám našich zákazníků z hlediska dodacích lhůt. 

TECAPRO MT white

TECAPRO MT je materiál na základě homopolymerního polypropylenu, který byl speciálně připraven tak, aby nabízel dobrou stabilitu v prostředích s vysokou teplotou.

TECAPRO MT black

TECAPRO MT je materiál na základě homopolymerního polypropylenu, který byl speciálně připraven tak, aby nabízel dobrou stabilitu v prostředích s vysokou teplotou. Další podrobnosti jsou uvedeny u materiálu TECAPRO MT white.

Plasty PP v lékařských přístrojích

Sterilizační tácy

vyrobeno z TECAPRO MT

Chirurgické krabičky

Podnosy a krabice pro přepravu a skladování chirurgických nástrojů, jakožto i pro šrouby a jiné implantáty podléhají přísným požadavkům, jako je snadný transport skrze sterilnízační cyklus a dlouhá životnost výrobku. Na základě těchto požadavků jsou optimálním řešením materiály TECAPRO MT (PP) a TECASON P MT (PPSU).