Samozhášivý plast

Některé vysokovýkonné plasty lze klasifikovat jako nehořlavé plasty, samozhášivé plasty, nevznětlivé plasty nebo ze své podstaty samozhášivé plasty. Vzhledem k tomu jsou vhodné pro použití v případech, kdy je třeba zajistit protipožární ochranu. Pro klasifikaci hořlavosti plastů existují různé standardy. Obvykle se provádí mezinárodně akceptovaná zkouška hořlavosti plastů popsaná ve standardu UL94.

Většina technických specifikací materiálů od společnosti Ensinger obsahuje informace ohledně vlastností materiálů podle standardu UL94. Některé z našich materiálů jsou testovány za účelem ověření jejich shody s požadavky pro příslušnou klasifikaci UL, ale tyto materiály nemají tzv. certifikaci Yellow Card (žlutá karta). Další informace vám poskytne technický servis společnosti Ensinger.

Nehořlavé plasty podle UL94

Klasifikace nehořlavých plastů podle UL94 se řídí těmito kritérii:

Plast UL94 HB (vodorovné hoření):
Materiál hoří a skapává

Plast UL94 V-0 (svislé hoření): Doba trvání hoření 10 sekund. Po opakovaném zapálení: 50 sekund, hořící skapávající materiál není přípustný
Plast UL94 V-2 (svislé hoření): Doba trvání hoření 30 sekund. Po opakovaném zapálení: Doba trvání hoření 250 sekund, hořící skapávající materiál není přípustný
Plast UL94 V-1 (svislé hoření): Doba trvání hoření 30 sekund. Po opakovaném zapálení: 250 sekund, hořící skapávající materiál není přípustný