Elektricky aktivní, vodivé plasty a plasty ESD

Nemodifikované plasty jsou obecně elektrické izolanty. Termoplasty, jako například PEEK a acetal lze však upravit tak, že vykazují celý rozsah elektrických vlastností, jako například elektrickou vodivost, antistatické nebo staticky disipativní vlastnosti. Pokud pro danou aplikaci platí požadavky na elektrické vlastnosti, klíčovou otázkou je obecně rozhodnutí, zda je potřeba elektricky disipativní, vodivý plast, nebo elektricky izolující materiál. V závislosti na požadovaném stupni vodivosti společnost Ensinger nabízí široký sortiment vysokovýkonných plastů se specifickými elektrickými vlastnostmi, například antistatické plasty, staticky disipativní materiály, plasty zamezující přenosu elektrostatického náboje či vodivé materiály.

Plasty s určitými elektrickými vlastnostmi jsou rozděleny do kategorií podle jejich specifického povrchového odporu, který udává odpor, jejž plasty vykazují vůči průtoku elektrického proudu po povrchu materiálu. Ten se vyjadřuje jako poměr přiloženého napětí ve voltech (V) a vznikajícího proudu v ampérech (A) na základě Ohmova zákona.

Antistatické a staticky disipativní plasty

Antistatické plasty se používají k zamezení vzniku statických nábojů za účelem ochrany před elektrostatickým výbojem (ESD). K zaručení spolehlivé manipulace s vysoce choulostivými součástmi lze využívat také staticky disipativní plasty, které významně snižuje možnost poškození nebo úplného znehodnocení součástí během výroby. Elektricky aktivní materiály se používají také ve strojírenském průmyslu, v dopravníkových technologiích a v rámci ochrany proti výbuchu. V těchto aplikacích je schopnost selektivně odvádět elektrický náboj důležitým faktorem z hlediska prevence výbojů s potenciálem způsobit výbuch. 

Antistatické a staticky disipativní plasty nabízejí mnoho výhod oproti jiným materiálem, protože jsou hmotnostně lehčí, mají vynikající odolnost vůči působení povětrnostních vlivů a poskytují dobrou ochranu proti tepelně-mechanickému zatížení.

Elektricky vodivé plasty

Plasty se specifickými elektrickými vlastnostmi nabízejí celou řadu výhod oproti jiným materiálům, jelikož elektricky vodivé plasty se vyznačují dobrou odolností vůči působení povětrnostních vlivů, zajišťují ochranu proti tepelně-mechanickému zatížení a jsou pouze v minimální míře náchylné ke korozi.

Elektrické vodivosti vysokovýkonných plastů Ensinger se dosahuje selektivním přidáváním elektricky aktivních látek do základního materiálu. Mezi ně mimo jiné patří speciální vodivé saze, uhlíková vlákna, uhlíkové nanotrubičky nebo svou přirozenou povahou vodivé materiály.

Sortiment vysokovýkonných termoplastů Ensinger s elektrickými vlastnostmi nabízí širokou různorodost z hlediska typů materiálů a v důsledku toho také široký rozsah možných aplikací v elektronickém, automobilovém, strojírenském průmyslu nebo v oboru obnovitelných energií.

Všechny elektricky aktivní plasty

TECAFORM AH SD natural

Společnost Ensinger vyrábí základní acetalový materiál (POM-C) také v modifikaci prostřednictvím speciální antistatické přísady. Tento produkt se prodává pod obchodním označením TECAFORM AH SD natural.

TECAPEEK ELS nano black

Pro aplikace, které vyžadují plast, jehož doplňkovou vlastností je elektrická vodivost, vyvinula společnost Ensinger variantu materiálu PEEK ELS pod obchodním označením TECAPEEK ELS nano black...