PET – polyethylentereftalát

Plasty Ensinger TECAPET/ TECADUR PET

Materiál PET (chemické označení polyethylentereftalát) je polyester s relativně vysokou hustotou a vyráběný společností Ensinger v podobě standardních skladových polotovarů pro obrábění. PET se dodává buď jako amorfní, nebo jako semikrystalický termoplast. Pro amorfní typ polymeru PET je charakteristická vysoká transparentnost, ale horší mechanické vlastnosti, jako například síla v tahu, a rovněž podstatně horší kluzné vlastnosti. Společnost Ensinger však nevyrábí materiál PET, který je nakonec nejčastěji využíván na láhve nebo obaly. Mezi typické vlastnosti semikrystalického tereftalátu, který společnost Ensiger vyrábí, náleží tvrdost, tuhost, pevnost, vynikající kluzné vlastnosti a vysoká odolnost vůči opotřebení (v porovnání s POM ve vlhkém nebo suchém prostředí). Tento materiál byl po dlouhou dobu označován jako plast PET-P, avšak toto se v současnosti považuje již za zastaralé označení materiálu PET.

Díky jeho dobré mezi tečení, nízké absorpci vlhkosti a vynikající rozměrové stabilitě je plastový materiál PET extrémně vhodný pro aplikace, kde jsou potřeba komplexní díly s nejvyššími požadavky ohledně rozměrové přesnosti a kvality povrchu. Tepelné vlastnosti PET podporují dobrou teplotní stabilitu a rovněž rozměrovou stabilitu.

Vlastnosti a specifikace materiálů na bázi PET

Vlastnosti materiálu PET:

 • Vysoká pevnost
 • Vysoká tuhost a tvrdost
 • Velmi nízká absorpce vlhkosti
 • Dobrá úroveň meze tečení
 • Nízké kluzné tření a kluzné opotřebení
 • Odolnost vůči hydrolýze (do +70 °C)
 • Není vhodný ke kontaktu s médii obsahujícími >50% líh
 • Dobrá chemická odolnost vůči kyselinám
 • Dobrá adheze a schopnost svařování

 

Vyráběné materiály na bázi PET

Obchodní název používaný společností Ensinger pro modifikace plastů vycházející z PET je TECAPET nebo TECADUR PET. Společnost Ensinger dodává následující modifikace polyesteru:

 • TECAPET – PET modifikovaný pro lepší obrobitelnost
 • TECAPET TF – PET modifikovaný přídavkem PTFE pro lepší vlastnosti z hlediska odolnosti vůči opotřebení
 • TECADUR PET – nemodifikovaná varianta PET

Společnost Ensinger dodává PET v následujících podobách:

 • plastové tyče z PET
 • plastové desky z PET

TECAPET black

TECAPET black je plast PET obarvený černým pigmentem. Navíc k vynikajícím vlastnostem materiálu TECAPET nabízí náš TECAPET black lepší ochranu před UV zářením pro aplikace ve venkovním prostředí díky použití černého pigmentu...

TECAPET TF grey

TECAPET TF grey je modifikovaný PTFE s vynikajícími vlastnostmi z hlediska kluzných schopností a odolnosti vůči opotřebení. TECAPET TF se často používá na díly v potravinářském zpracovatelském průmyslu, jelikož je schválen pro přímý styk s potravinami...

TECAPET white

TECAPET white má složení, které mu propůjčuje lepší houževnatost a snadnější obrobitelnost. Tento materiál rovněž nabízí vynikající vlastnosti z hlediska kluzných schopností a odolnosti vůči opotřebení a rovněž nízký koeficient tření…

Typické aplikace plastů PET

Elektronický průmysl: skříně, kryty, přepínače, izolační panely a tělesa cívek
Automobilový průmysl: skříně, ramínka stěračů a dveřní kliky
Zdravotnictví: funkční díly systémů dávkování léčiv
Strojní inženýrství: převody a kluzné prvky
Potravinářský průmysl: vodítka, kluzné tyče, dorazové jednotky, kladky a uchopovače