PEEK pro lékařské účely

TECAPEEK MT

Materiály TECAPEEK MT pro lékařské účely (PEEK) jsou materiály s vysokou funkční způsobilostí a s mimořádným profilem mechanických vlastností, které jsou v převážné míře zachovány i při teplotách nad 100 °C. Plasty PEEK pro lékařské účely (Ensinger TECAPEEK MT) se vyznačují vynikající odolností vůči obvyklým metodám sterilizace. V kombinaci s velmi dobrou chemickou odolností materiály PEEK pro lékařské účely od společnosti Ensinger nabízejí nejvyšší stupeň bezpečnosti pro lékařské aplikace.

Řada materiálů PEEK pro lékařské účely (Ensinger TECAPEEK MT) byla vyvinuta specificky pro plnění požadavků na materiály používané v lékařských technologiích. Rozsah oblastí jejich použití je obrovský a sahá od ortopedických prvků v segmentech rekonstrukce kloubů a traumatologie až po chirurgické nástroje, zubařské aplikace a mnohé další.

Biokompatibilita

Materiály TECAPEEK MT pro lékařské účely jsou vhodné pro veškeré lékařské aplikace, které vyžadují biokompatibilitu v kombinaci s omezeným stykem s pokožkou a tkáněmi do 24 hodin a případně nepřímý styk s krví.

TECAPEEK MT, TECAPEEK MT CF30 a TECAPEEK MT XRO plasty jsou testovány podle norem ISO 10993. Mimoto, TECAPEEK MT natural je testován podle USP Class VI.  

TECAPEEK MT CLASSIXTM nabízí shodu použitých surovin podle USP Class VI. Další zkoušky se u skladových polotovarů provádějí pro jednotlivé výrobní dávky podle norem ISO 10993-5. 
 

Klíčové vlastnosti

Všechny materiály PEEK určené k lékařskému použití se vyznačují svými vynikajícími mechanickými vlastnostmi, dokonce i při vysokých teplotách. Mezi další mimořádné vlastnosti náleží:

  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Velmi dobrá odolnost vůči sterilizaci
  • Dobrá odolnost vůči působení záření
  • Vysoká odolnost vůči vzniku trhlin pod napětím 
  • Vysoká rozměrová stabilita 
 

Odolnost vůči sterilizaci párou

Sterilizace horkou párou: TECAPEEK MT nevykazuje žádné podstatné ztráty svých mechanických vlastností, a to ani po více než 1 500 sterilizačních cyklech. Rovněž žádné další negativní dopady, jako například odbarvení nebo změna barvy (žloutnutí), nebo dokonce kalcifikace, nejsou po více než 1 500 cyklech pozorovány.
Zkoušky sterilizace byly prováděny s použitím plastových zkušebních vzorků bez čisticích cyklů. Sterilizační teplota činila 134 °C s dobou sterilizace 10 minut a dobou sušení 20 minut. Tlak v komoře činil 3 bary. Další aspekty ovlivňující proces čištění (Ecolab, Borer atd.) nebyly zkoumány. Vzhledem k chemické odolnosti jednotlivých materiálů a k praktickým zkušenostem je třeba předpokládat, že čisticí cykly mají významný vliv na odolnost vůči sterilizaci. Odolnost vůči sterilizaci, zvláště u PP-HT a v menší míře u POM-C, se tímto významně zhoršuje. Je proto třeba předpokládat, že odolnost vůči sterilizaci bude významně nižší, než se popisuje. Odolnost z hlediska počtu sterilizací typicky definujeme pro PP-HT hodnotou přibl. 200 sterilizačních cyklů a pro POM-C přibl. 300–400 cyklů.
 

Portfolio materiálů PEEK pro lékařské účely

Ať zvolíte TECAPEEK MT, TECAPEEK MT CF30, nebo TECAPEEK MT CLASSIXTM, společnost Ensinger vám nabídne vždy přesně ten správný produkt pro každou aplikaci, zvláště pro přímý styk s pokožkou a tkáněmi. 
Naše portfolio v rámci řady MT zahrnuje rovněž → kompozitní materiály na bázi PEEK.

TECAPEEK MT

Tyče a desky z TECAPEEK MT lze objednávat v širokém rozsahu barevných možností a rozměrů. Náš obrovský sortiment skladových produktů nabízí našim zákazníkům možnost dodávek JIT (just-in-time) a zkracuje dodací lhůty v rámci dodavatelského řetězce. Různé barvy umožňují větší flexibilitu při návrzích vašich aplikací, např. za účelem snadného rozlišení mezi různými nástroji a velikostmi nebo k odlišení od konkurenčních produktů charakteristickou barvou vaší značky.

TECAPEEK MT blue

TECAPEEK MT blue je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích. Další podrobnosti jsou uvedeny u materiálu TECAPEEK MT natural.

TECAPEEK MT yellow

TECAPEEK MT yellow je vhodný k použití ve zdravotnických aplikacích. Další podrobnosti jsou uvedeny u materiálu TECAPEEK MT natural.

TECAPEEK MT CF30

Pro aplikace, jež vyžadují velmi vysokou úroveň tuhosti a meze tečení, ale přesto musí být biokompatibilní, nabízíme TECAPEEK MT CF30 black. Plast PEEK vyztužený uhlíkovými vlákny vykazuje velmi vysokou mechanickou pevnost a vynikající odolnost vůči hydrolýze ve vroucí vodě a přehřáté páře.  

TECAPEEK MT CLASSIXTM

Materiál Ensinger TECAPEEK MT CLASSIXTM se používá při potřebě splnit nejpřísnější nároky kladené na lékařské přístroje v přímém styku s tkání nebo svalovou membránou a v nepřímém styku s krví až do 30 dní. Období styku lze prodloužit až na 180 dní u kompresních čepiček, provizorních výztuží a dásňových tvarovacích elementů používaných během fáze hojení zubních implantátů, čímž je umožněno efektivní a cenově výhodné využití tohoto materiálu pro zubařské komponenty.

TECAPEEK MT XRO

TECAPEEK MT XRO představuje materiál PEEK pro lékařské účely s dobrou viditelností a možností radiografie. Kontrastní médium přidávané do standardního materiálu řady TECAPEEK MT zaručuje zřetelnou viditelnost komponent při fluoroskopii a ozáření rentgenovými paprsky. Chirurgovi tak poskytuje přesný obrázek jejich nástrojů nebo zkušebních ortopedických implantátů během postupů prováděných podle vizuálního posouzení.
 

TECAPEEK MT CF30 black

Materiál PEEK CF30 od společnosti Ensinger, známý jinak pod označením TECAPEEK CF30 black, lze dodávat rovněž ve verzi, která je vhodná pro zdravotnické aplikace. Pro tuto variantu pro lékařské účely...

TECAPEEK MT CLASSIX white

TECAPEEK MT CLASSIXTM white představuje vysokovýkonný plast PEEK vyvinutý pro aplikace v zubařských a zdravotnických technologiích.

TECAPEEK MT XRO green

TECAPEEK MT XRO green je biokompatibilní materiál PEEK neprostupný pro rentgenové paprsky.