TECAPEEK MT CF30 black

PEEK pro lékařské účely vyztužený uhlíkovými vlákny

Materiál PEEK CF30 od společnosti Ensinger, známý jinak pod označením TECAPEEK CF30 black, lze dodávat rovněž ve verzi, která je vhodná pro zdravotnické aplikace. U tohoto materiálu PEEK CF 30 pro lékařské účely se speciální uhlíková vlákna kombinují s polymerem Victrex® PEEK 450G, aby byly splněny požadavky na biokompatibilitu podle norem ISO 10993, které se ověřují na příslušných polotovarech. Další informace na USP Class VI je k dispozici. Společnost Ensinger vydá příslušné osvědčení vždy na základě konkrétní objednávky.

Normy

Fakta

Chemické značení
PEEK (Polyetheretherketon)
Barva
černý
Hustota
1,42 g/cm3

Hlavní znaky

 • velmi vysoká tuhost
 • velmi vysoká odolnost proti tečení
 • velmi dobrá chemická odolnost
 • dobré vlastnosti proti opotřebení
 • biokompatibilní
 • dobrá teplotní stálost
 • velmi dobře sterilizovatelné

Cílený průmysl

Technické detaily


 • product-technical-detail-collapse-item-0-lvl-1
  Mechanické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Modul pružnosti (tahová zkouška) 6000 MPa 1mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 115 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v tahu 115 MPa 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Prodloužení v momentě prasknutí 5 % 50mm/min DIN EN ISO 527-2
  Pevnost v ohybu 188 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly elasticity (zkouška ohybem) 6000 MPa 2mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
  Moduly komprese 4500 MPa 5mm/min, 10 N EN ISO 604
  Síla komprese 22/43/108 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
  Nárazová síla (Charpy) 58 kJ/m2 max. 7,5J DIN EN ISO 179-1eU
  Tvrdost podle Shora 91 D DIN EN ISO 868
 • product-technical-detail-collapse-item-1-lvl-1
  Teplotní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Teplota skelného přechodu 146 C DIN EN ISO 11357
  Teplota tání 341 C DIN EN ISO 11357
  Teplotní vodivost 0.59 W/(k*m) ISO 22007-4:2008
  Specifické teplo 1.7 J/(g*K) ISO 22007-4:2008
  Provozní teplota 300 C short term NN
  Provozní teplota 260 C long term NN
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-60°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 5 10-5*1/K 23-100°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
  Teplotní roztažnost (CLTE) 7 10-5*1/K 100-150°C, long. DIN EN ISO 11359-1;2
 • product-technical-detail-collapse-item-2-lvl-1
  Elektrické vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Specifický povrchový odpor 102 - 1010 Conductive rubber, 23°C, 12% r.h. DIN EN 61340-2-3
  Zvláštní odolnost 103 - 1011 Ω*cm Conductive rubber, 23°C, 12% r.h. DIN EN 61340-2-3
 • product-technical-detail-collapse-item-3-lvl-1
  Ostatní vlastnosti Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Odolnost vůči horké vodě + - -
  Hořlavost (UL94) V0 - corresponding to DIN IEC 60695-11-10;
  Odolnost vůči povětrnostním vlivům - - -
  Absorbce vody 0.02 - 0.03 % 24h / 96h (23°C) DIN EN ISO 62
 • product-technical-detail-collapse-item-4-lvl-1
  Relativní náklady Hodnota Jednotka Parametr Norma
  Relativní náklady EU z € na €€€€€€€ €€€€€

Skladový program